Tege­moet­ko­ming ge­maak­te kos­ten van­wege Brexit een­vou­di­ger

Het wordt voor ondernemers die kosten hebben moeten maken vanwege de Brexit eenvoudiger om een tegemoetkoming, de BAR Bedrijfslevenregeling, aan te vragen.

BAR Bedrijfs­leven­re­ge­ling

De Brexit Adjustment Reserve (BAR) Bedrijfslevenregeling voorziet in een tegemoetkoming voor gemaakte kosten vanwege de Brexit. Onder voorwaarden kan deze subsidie worden aangevraagd door zowel het mkb als het niet-mkb. Lees de voorwaarden op de site van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland.

 

Let op! 

  • Deze tegemoetkoming kan uiterlijk tot 31 maart 2023 17.00 uur worden aangevraagd via RVO.nl. De BAR wordt toegekend op volgorde van binnenkomst.
  • Er is totaal voor deze regeling € 185 miljoen beschikbaar.
  • Deze regeling is dus alleen bedoeld voor reeds gemaakte kosten en niet voor nog te maken kosten.

Kostenonderbouwing deels versoepeld

De kosten die je vanwege de Brexit hebt gemaakt, moet je kunnen onderbouwen met facturen. Een aantal extra bewijsmiddelen is echter geschrapt of verminderd. Zo hoeven transportondernemers kopieën van gehanteerde rittenschema’s niet meer mee te sturen. Een boekingsoverzicht waarop alle ritten van het jaar zijn weergegeven is voldoende. 

Kom in aanmerking voor subsidie

Je kunt onder meer subsidie krijgen voor:

  • Kosten die je maakte voor het ontwikkelen van communicatiemiddelen voor een voorlichtingscampagne. 
  • Een aantal opleidingen vanwege gewijzigde douaneprocedures komt voor subsidie in aanmerking.
  • Eenmalige kosten voor de aanschaf van douaneaangiftesoftware en voor advies van een externe consultant. 
  • Beroepsvervoerders kunnen daarnaast subsidie krijgen als ze door de Brexit noodzakelijke tijdelijke bedrijfskosten moesten maken voor het beroepsvervoer over de weg.

Let op! Omzetverlies komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Regelhulp

Omdat de BAR nogal wat voorwaarden kent, bevat de site van de RVO een Regelhulp. Hier zie je of je voor de subsidie in aanmerking komt en wat de hoogte van de tegemoetkoming zal zijn.