ANBI moet algemeen belang kunnen aan­tonen

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) hebben recht op speciale fiscale faciliteiten. Daarvoor is wel vereist dat een ANBI het algemene belang kan aantonen.

Voordelen ANBI

Als een instelling de status van een ANBI heeft, hoeft er bij een schenking of erfenis geen belasting te worden betaald over hetgeen verkregen is en gebruikt wordt voor het algemeen belang. Bij schenkingen in het algemeen belang door de ANBI aan een derde hoeft deze ook geen schenkbelasting te betalen. Daarnaast gelden nog andere voordelen. Zo is een gift aan een ANBI onder voorwaarden aftrekbaar.

Voorwaarden ANBI

Om als ANBI te worden aangemerkt, moet voldaan zijn aan een aantal voorwaarden. Zo is belangrijk dat met bijna alle activiteiten het algemeen belang gediend wordt en mogen deze activiteiten geen winstdoelstelling hebben.

Bewijslast

Als een instelling als ANBI wil worden aangemerkt, ligt de bewijslast bij de instelling dat met de activiteiten van de instelling het algemeen belang wordt gediend. Het algemeen belang moet niet alleen statutair zijn vastgelegd, maar de activiteiten van de ANBI moeten ook hiermee in overeenstemming zijn.

Renate Ekhart
Renate Ekhart Senior adviseur kwaliteit & vaktechniek
Specialist op het gebied van belastingheffing
Niets is zo veranderlijk als de belastingwetgeving, dat maakt het zo uitdagend. Het raakt ons allemaal, zeker omdat de gevolgen ervan impact hebben op de onderneming en privé, die bij ondernemers communicerende vaten zijn. Het moet een beetje ‘in’ je zitten om het leuk te vinden om de ontwikkelingen te blijven volgen, de gevolgen en kansen in kaart te brengen en die op een begrijpelijke manier te delen. En dat geldt zeker voor mij.
Neem contact op

Tip! Kijk hier voor alle voorwaarden en privileges die gelden voor (het schenken aan) een ANBI.

Doelen gericht op algemeen nut?

Het bovenstaande betekent dat de werkzaamheden van de ANBI gericht moeten zijn op concrete doelen die tot het algemeen nut kunnen worden gerekend. In een zaak bij de rechtbank Zeeland West Brabant richtte een vereniging zich op activiteiten in het kader van het algemeen nut, maar ook op activiteiten met het oog op ontspanning en vermaak van de leden.

Zonder nadere onderbouwing zijn laatstgenoemde activiteiten niet aan te merken als gericht op het algemeen belang. Nu deze onderbouwing ontbrak, was de ANBI-status terecht geweigerd, aldus de rechtbank.

Heb je vragen over Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) en de fiscale faciliteiten? Neem gerust contact op.