Intrekken niet-uitgevoerde eco-activiteiten

Voer je eco-activiteiten niet uit of deels niet? Of voldoe je niet aan de voorwaarden? Dan dien je de eco-activiteit actief in te trekken. Je hebt namelijk de verplichting om je eco-activiteiten gedurende het hele jaar actueel te houden.

Actueel houden verplicht

Het is verplicht om je eco-activiteiten 'actueel te houden', zoals vastgelegd in de GLB-regeling. RVO legt dit uit als de verplichting om direct eco-activiteiten in te trekken als je ze (deels) niet uitvoert of niet conformeert aan de voorwaarden.

Alette van de Steeg
Alette van de Steeg Adviseur agro

Voorbeeld

Stel dat je de eco-activiteit 'vroeg rooien uiterlijk 31 augustus' hebt opgegeven voor aardappelteelt, maar het lukt niet om het gewas tijdig te oogsten, dan dien je deze eco-activiteit in te trekken.

Je kunt een eco-activiteit intrekken door de Gecombineerde opgave aan te passen (de eco-activiteit verwijderen) en vervolgens opnieuw in te dienen. Als je de eco-activiteit op een deel van het perceel niet hebt uitgevoerd, moet je eerst het perceel splitsen in 'Mijn percelen'.

Controle

Bij controle door RVO of NVWA, als blijkt dat je een eco-activiteit niet hebt ingetrokken, volgt in eerste instantie een waarschuwing. Bij herhaalde overtreding kan er mogelijk een korting op je GLB-subsidies worden opgelegd.

Neem nu actie

Wacht niet tot de definitieve aanvraagperiode, die loopt van 15 oktober tot en met 30 november 2023, om je GLB-subsidies voor 2023 aan te vragen. Geef je definitief uitgevoerde eco-activiteiten op en zorg ervoor dat je de eco-activiteiten actueel houdt. Het is raadzaam om eco-activiteiten die niet volledig zijn uitgevoerd, ongeacht de praktische uitdagingen, direct in te trekken om waarschuwingen of kortingen te voorkomen.

Heb je vragen over de eco-activiteiten en de voorwaarden? Neem gerust contact op.