Hoe werkt de (verlaagde) jubelton en waar moet je op letten?

Wil jij je kind, je kleinkind of iemand anders helpen bij de aanschaf of verbouwing van een eigen woning of de aflossing van een eigenwoninglening? Dan is 2023 het laatste jaar dat dit nog mogelijk is met de (verlaagde) jubelton. Vanaf 2024 kun je uiteraard nog steeds helpen, maar dan niet meer met de jubelton. Hoe werkt de (verlaagde) jubelton en waar moet je op letten? Wij nemen je mee.

De jubelton

Schenken is een mooie manier om iemand te helpen bij de aanschaf of verbouwing van een eigen woning of de aflossing van een eigenwoninglening. Onder voorwaarden kun je in 2023 in bepaalde situaties de jubelton nog schenken. In dit artikel vertel ik je meer over:

  • Hoe de (verlaagde) jubelton werkt en waar moet je op letten
  • De afgeschafte spreiding van de jubelton.
  • De besteding(speriode) van de jubelton.

Verlaagde jubelton 2023

Heb je nog niet eerder de jubelton geschonken of gebruik gemaakt van een andere éénmalig verhoogde vrijstelling? Dan kan in 2023 maximaal € 28.947 belastingvrij worden geschonken voor de eigen woning. In 2022 was dit nog € 106.671. De jubelton is dus flink verlaagd.

Voor ouders betekent dit effectief een afschaffing van de jubelton per 1 januari 2023. Zij kunnen immers dit jaar een vrij te besteden schenking van € 28.947 aan hun kinderen tussen 18 en 40 jaar doen onder toepassing van de algemene éénmalig verhoogde schenkingsvrijstelling. Deze algemene éénmalig verhoogde vrijstelling komt niet te vervallen en kunnen ouders ook ná 2023 nog benutten.

In 2021 of 2022 al een deel geschonken?

Heb je in 2021 of 2022 al een deel van de jubelton geschonken? Dan kan je wellicht in 2023 nog een schenking eigen woning doen die meer bedraagt dan € 28.947.

Let op! De jubelton moet daadwerkelijk worden betaald en mag dus niet schuldig worden gebleven.

Let op! Vóór 1 maart 2024 moet aangifte schenkbelasting worden gedaan van de schenking 2023 met een beroep op de schenkingsvrijstelling eigen woning. Dit moet óók als de schenking minder bedraagt dan het maximum.

Ellen Wilts
Ellen Wilts Senior belastingadviseur

Leeftijdseis

Op het moment van de schenking moet degene aan wie je schenkt tussen de 18 en 40 jaar oud zijn (de dag waarop de ontvanger 40 wordt telt mee). Is de ontvanger ouder? Dan kan deze toch de schenking eigen woning van jou krijgen indien de fiscaal partner van de ontvanger wel aan de leeftijdseis voldoet.

Schenking jubelton niet meer spreiden

De spreiding van de jubelton is vanaf 2023 afgeschaft. Bedraagt de geschonken jubelton minder dan het maximaal toegestane bedrag van € 28.947? Dan kan het restant van de jubelton niet meer in 2024 worden geschonken. Spreiding van de jubelton kan nog wél voor schenkingen eigen woning die voor het eerst in 2021 of 2022 zijn gedaan. Heb je:

  • een eerste schenking jubelton gedaan in 2021 en deel van het restant geschonken in 2022? Dan mag het restant worden geschonken in 2023 (spreiden over 3 jaren);
  • een eerste schenking van de jubelton gedaan in 2022? Dan mag het restant worden geschonken in 2023 (spreiden over 2 jaren).

Let op! Degene die de schenking ontvangt, moet bij een spreiding van de jubelton bij elke schenking voldoen aan de leeftijdseis.

Interessant!

Whitepaper schenken

Heb je de mogelijkheid, dan kan schenken bij leven verstandig zijn. Dat is niet alleen leuk voor (klein)kinderen, maar zo beperk je ook de toekomstige erfbelasting. Hoe gaat belastingvrij schenken in zijn werk? Wij nemen je in de whitepaper mee in dit proces!

Besteding(speriode) jubelton

De ontvangen (verlaagde) jubelton moet worden besteed aan de eigen woning. Dit kan onder andere zijn het kopen van een eigen woning, het verbouwen van een eigen woning of het aflossen van een eigenwoninglening.

Vrije besteding

Bij de schenking van de verlaagde jubelton van 2023 mag je bepalen dat degene aan wie je schenkt maximaal € 2.418 van de verlaagde jubelton niet hoeft te besteden aan de eigen woning. Dat bedrag mag dan vrij worden besteed.

Niet direct besteden

De ontvanger hoeft het deel van de jubelton dat aan de eigen woning moet worden besteed niet direct te besteden. De bestedingsperiode van 3 kalenderjaren blijft ook in 2023 in stand. De verlaagde jubelton van 2023 moet dus uiterlijk op 31 december 2025 zijn besteed aan de eigen woning. De leeftijdseis geldt niet op het moment van besteden.

Niet binnen bestedingsperiode?

Wordt de ontvangen jubelton niet binnen de bestedingsperiode besteed aan de eigen woning? Dan moet de ontvanger dit melden aan de Belastingdienst. De ontvanger is dan schenkbelasting verschuldigd over de jubelton, tenzij de schenking is gedaan onder de ontbindende voorwaarde dat de schenking vervalt voor zover niet wordt voldaan aan alle voorwaarden voor de verhoogde vrijstelling. De jubelton kan dan zonder fiscale gevolgen worden teruggeven.

Gebruik aparte (spaar)rekening

Het is belangrijk dat het bedrag van de jubelton dat aan de eigen woning moet worden besteed door de ontvanger op een aparte (spaar)rekening wordt gezet en deze rekening alleen wordt gebruikt ten behoeve van de eigen woning.

Heb je vragen of hulp nodig bij belastingvrij schenken? Neem gerust contact met ons op.

De jubelton verdwijnt in 2024, wat is nog mogelijk in 2023?

In drie situaties is het nog mogelijk om in 2023 een onbelaste schenking eigen woning te doen. Deze drie situaties zetten we op een rijtje.

Lees meer over de jubelton
Ellen Wilts
Ellen Wilts Senior belastingadviseur