Alleen in 2022 nog onbelast schenken voor eigen woning?

Onbelast schenken voor een eigen woning wordt per 2024 afgeschaft. In 2022 blijft het nog mogelijk om gebruik te maken van de volledige schenkingsvrijstelling.

Alleen in 2022 nog onbelast schenken voor eigen woning?

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de mogelijkheid om onbelast te schenken voor een eigen woning per 2024 wordt afgeschaft. In 2022 blijft het in ieder geval nog mogelijk om gebruik te maken van de volledige schenkingsvrijstelling van €106.671. Inmiddels is bepaald dat de vrijstelling voor 2023 zal worden verlaagd tot € 27.231.

Jubelton volledig afgeschaft per 1 januari 2024

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is ook wel bekend onder de naam ‘jubelton’. In het coalitieakkoord is afgesproken dat deze jubelton volledig wordt afgeschaft per 1 januari 2024. 

Verlaging per 2023

Het kabinet heeft op verzoek van de Tweede Kamer gekeken of het mogelijk was de vrijstelling al per 2023 af te schaffen of te verlagen. Conclusie was dat afschaffing niet mogelijk was, maar een verlaging wel.

In het Belastingplan 2023 zal worden voorgesteld de vrijstelling per 1 januari 2023 te verlagen naar het bedrag van de eenmalige verhoogde vrijstelling voor schenkingen tussen ouders en kinderen (thans € 27.231). Daarmee trekt het kabinet de vrijstelling voor de eigen woning gelijk met de bestaande ouder-kind-vrijstelling. Deze mag vrij worden besteed.

U mag de vrijstelling in 2023 niet twee keer benutten. U moet dus kiezen:

  • of schenken voor de eigen woning;
  • of voor vrije besteding.

Let op! De afschaffing van de jubelton en de precieze voorwaarden voor de vrijstelling voor de eigen woning per 2023 moeten dus nog in een wetsvoorstel worden opgenomen. Dat gebeurt in het Belastingplan 2023 dat - traditioneel -gepresenteerd wordt op Prinsjesdag. Vervolgens moeten zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer nog met dit wetsvoorstel instemmen.

Bedrag in 2022

In 2022 bedraagt de ‘jubelton’ € 106.671. Dit bedrag kan dus geschonken worden voor een eigen woning zonder dat schenkbelasting betaald hoeft te worden.

Voorwaarden verhoogde schenking eigen woning

Een jubelton is mogelijk als de ontvanger of zijn of haar partner tussen de 18 en 40 jaar oud is en de jubelton gebruikt om:

  • een eigen woning te kopen of te verbouwen, of
  • de hypotheek of restschuld van zijn/haar eigen woning af te lossen, of
  • de rechten van erfpacht, opstal of beklemming van zijn/haar eigen woning af te kopen.

Tip! Lukt het niet om een in 2022 geschonken jubelton meteen aan een van deze doelen te besteden? Dan is het, onder de huidige wettelijke bepalingen, mogelijk om de besteding nog plaats te laten vinden in 2023 of 2024.

Het is nog niet bekend hoe de nieuwe wettelijke bepalingen vanaf 2023 vormgegeven gaan worden. Houd daarom rekening met de mogelijkheid dat deze spreidingsmogelijkheid per 1 januari 2024 vervalt en besteding in 2024 niet meer plaats kan vinden.

Alternatieven

Gezien alle ontwikkelingen is het goed dat àls u overweegt om ‘wat te doen’ voor uw (klein)kinderen, neven, nichten of de kinderen van uw beste vrienden, dat u dat dit jaar nog doet. Schakelt u dan eens met een van onze belastingadviseurs om erover van gedachten te wisselen. Want er is zoveel meer mogelijk.

Ook in situaties dat de (klein)kinderen nog niet allemaal een eigen woning hebben of ze niet (allemaal) voldoen aan de leeftijdsgrens. Of wanneer u niet in één keer een groot bedrag kwijt wilt zijn maar hen wel de mogelijkheid wilt bieden de komende jaren vermogen op te bouwen.

Whitepaper

Slim omgaan met schenkvrijstellingen kan belasting besparen!

Wist u dat schenken bij leven verstandig kan zijn? 

  • het is leuk voor kinderen en kleinkinderen;
  • u beperkt de toekomstige erfbelasting;
  • de vrijstellingen optimaal benutten;
  • behaal optimaal fiscale voordeel.