Tot 2026 een eigen woning kopen met de jubelton

Wil jij je kind helpen bij aanschaf eigen woning? Het blijft onder voorwaarden mogelijk om tot 2026 een woning te kopen met de jubelton. Hoe werkt dit en waar moet je op letten? Wij nemen je mee.

De jubelton

Schenken is een mooie manier om je volwassen kinderen te helpen bij de aankoop van een woning. Onder voorwaarden kun je de jubelton van € 106.672 schenken en heeft je (klein)kind tot 2026 de tijd om met de jubelton een woning te kopen. Hoe werkt dit en waar moet je op letten? En welke wijzigingen zijn met Prinsjesdag bekendgemaakt (waarmee de Tweede en Eerste Kamer nog wel akkoord moeten gaan)? We nemen je mee.

We gaan daarbij uit van een schenking aan je kind, maar je mag de jubelton ook schenken aan een ander familielid (bijvoorbeeld je kleinkind) of aan iemand die geen familie is.

In dit artikel bespreken we: 

Huidige jubelton-regeling

Onder voorwaarden schenk je belastingvrij een bedrag waarmee je kind een woning koopt. In 2022 bedraagt de jubelton maximaal € 106.671. Op het moment van de schenking moet je kind tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.

Schenken jubelton spreiden over 3 jaar

Schenk je minder dan het maximale bedrag van de jubelton dan mag je het resterende bedrag in de twee direct daaropvolgende kalenderjaren schenken. Elke schenking moet je wel daadwerkelijk aan je kind betalen.

Bij de spreiding van de jubelton geldt geen minimumbedrag dat moet worden geschonken. Je mag dus dit jaar € 100 aan je kind schenken en volgend jaar de resterende € 106.571.

Let op! Je kind moet bij een spreiding van de jubelton bij elke schenking voldoen aan de leeftijdseis. Dit is tussen de 18 en 40 jaar oud.

Bestedingsperiode jubelton

Je kind hoeft de ontvangen jubelton niet direct te besteden. Dit moet uiterlijk in het tweede kalenderjaar volgend op het jaar waarin de schenking wordt ontvangen. De leeftijdseis geldt niet op het moment van besteden. We leggen dit uit aan de hand van onderstaande voorbeelden:

 1. Schenk je in 2022 de jubelton aan je kind? Dan heeft je kind tot eind 2024 de tijd om deze schenking te besteden aan de koop van een woning. Dus ook als je kind nog geen eigen woning heeft, mag je de jubelton al schenken.
 2. Schenk je in 2022 een deel van de jubelton aan je kind en volgend jaar het resterende deel? Dan heeft je kind tot eind 2024 de tijd om de schenking van 2022 te besteden en tot eind 2025 de tijd om de schenking van 2023 te besteden.

Let op!

 • Besteedt je kind de ontvangen jubelton niet binnen de bestedingsperiode dan moet je kind dit melden aan de belastingdienst. Je kind is dan schenkbelasting verschuldigd over de jubelton. Tenzij je de schenking aan je kind hebt gedaan onder de ontbindende voorwaarde dat de schenking vervalt, wanneer niet wordt voldaan aan alle voorwaarden voor de verhoogde vrijstelling. Je kind kan dan de jubelton zonder fiscale gevolgen aan jou teruggeven.
 • Je kind mag de jubelton alleen besteden ten behoeve van de eigen woning. Tenzij je bij de schenking hebt bepaald dat een deel van de jubelton vrij besteed mag worden (In 2022 is dit maximaal € 27.231 voor kinderen en maximaal € 2.274 voor anderen). Wordt de niet vrij te besteden jubelton toch gebruikt voor andere zaken dan de eigen woning? Dan is je kind daarover alsnog schenkbelasting verschuldigd (tenzij geschonken onder ontbindende voorwaarde en het ontvangen bedrag aan jou wordt terugbetaald).

Het is daarom belangrijk dat je kind de niet vrij te besteden jubelton op een aparte (spaar)rekening zet en deze rekening niet gebruikt voor andere betalingen.

Wijzigingen jubelton-regeling

De wijzigingen zijn onder te verdelen in 3 categorieën: 

 1. Jubelton verlagen per 1 januari 2023.

De jubelton wordt verlaagd tot € 28.947. Voor ouders betekent dit effectief een afschaffing van de jubelton per 1 januari 2023. Zij kunnen immers volgend jaar ook kiezen voor de vrij te besteden en even hoge algemene éénmalig verhoogde schenkingsvrijstelling.

 1. Per 1 januari 2024 de jubelton volledig afschaffen.
 2. Schenken jubelton niet meer spreiden over 3 jaar.

Bedraagt de geschonken jubelton minder dan het maximaal toegestane bedrag, dan kan het restant van de jubelton over de volgende jaren worden gespreid:

 • eerste schenking jubelton gedaan in 2021: restant benutten in 2022 en 2023 (spreiden over 3 jaren);
 • eerste schenking jubelton gedaan in 2022: restant benutten in 2023 (spreiden over 2 jaren);
 • eerste schenking jubelton gedaan in 2023: restant later niet meer te benutten (spreiden niet meer mogelijk).
Interessant!

Whitepaper schenken

Heb je de mogelijkheid, dan kan schenken bij leven verstandig zijn. Dat is niet alleen leuk voor (klein)kinderen, maar zo beperk je ook de toekomstige erfbelasting. Hoe gaat belastingvrij schenken in zijn werk? Wij nemen je in de whitepaper mee in dit proces!

Bestedingsperiode van 3 jaar wijzigt niet

De huidige bestedingsperiode van 3 jaar blijft in stand. Wat betekent dit?

 • Je schenkt in 2022 de jubelton: je kind heeft tot eind 2024 de tijd om de jubelton te besteden.
 • Je schenkt in 2022 een (klein) deel van de jubelton en in 2023 het restant: je kind heeft tot eind 2024 (eerste schenking) en eind 2025 (tweede schenking) de tijd om de jubelton te besteden.
 • Je schenkt in 2023 de verlaagde jubelton: de ontvanger heeft tot eind 2025 de tijd om de jubelton te besteden.

Tips bij het schenken van de jubelton

Wanneer je de jubelton gaat schenken, denk dan ook aan de volgende punten:

 • Leg de schenking schriftelijk vast (bijvoorbeeld in een notariële akte) en schenk onder de ontbindende voorwaarde dat de schenking vervalt voor zover niet wordt voldaan aan alle voorwaarden voor de verhoogde vrijstelling. Dit voorkomt dat je kind alsnog schenkbelasting verschuldigd is over de jubelton.
 • Denk na over het opnemen van een uitsluitingsclausule zodat de schenking tot het privé vermogen van je kind behoort (beschermt tegen echtscheiding). De uitsluitingsclausule kan eventueel worden verzacht door deze bijvoorbeeld bij overlijden van je kind te laten vervallen.
 • Koopt je kind de woning samen met een partner en investeert deze partner niet eenzelfde bedrag als je kind, laat je kind en partner dan schriftelijk vastleggen welke vergoeding je kind krijgt over de investering van de jubelton op het moment dat de woning wordt verkocht of de relatie wordt beëindigd.

Tot slot

Gezien alle ontwikkelingen is het goed dat als je overweegt om ‘wat te doen’ voor je (klein)kinderen, neven, nichten of de kinderen van jouw beste vrienden, dat je dat dit jaar nog kijkt naar de mogelijkheden. Schakel dan eens met één van onze belastingadviseurs om erover van gedachten te wisselen. Want er is zoveel meer mogelijk.

Ook in situaties dat de (klein)kinderen nog niet allemaal een eigen woning hebben of ze niet (allemaal) voldoen aan de leeftijdsgrens. Of wanneer je niet in één keer een groot bedrag kwijt wilt zijn maar hen wel de mogelijkheid wilt bieden de komende jaren vermogen op te bouwen. 

Heb je vragen of hulp nodig bij belastingvrij schenken? Neem gerust contact met ons op.

Een woning schenken aan je kind: 3 mogelijkheden

Een woning schenken aan je kind is niet zomaar iets. En als je hebt besloten te schenken, wil je het op een fiscaalvriendelijke manier doen. Er zijn 3 mogelijkheden. Laten we samen kijken wat het beste bij je past.

Lees blog