Tot 80% van HR-advies vergoed met subsidieregeling SLIM

U wilt gebruikmaken van de SLIM-subsidie om bijvoorbeeld een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor uw werknemers te krijgen of de vaardigheden van uw medewerkers up-to-date te houden. 

Externe hulp hiervoor inschakelen zou fijn zijn, maar ook dat brengt weer kosten met zich mee. Maar nu niet! Schakelt u als mkb-ondernemer een HR-adviseur in, dan kunt 80% van de kosten vergoed krijgen!

Onze HR-adviseurs helpen u graag. Ons plan van aanpak uit 3 fases.

 • Fase 1 | Ontwikkelscan
 • Fase 2 | Plan van aanpak
 • Fase 3 | Uitvoering

We leggen hieronder uit welke acties we per fase ondernemen.

Fase 1 | Ontwikkelscan

Een inventarisatie van de ontwikkelbehoefte binnen de onderneming, op basis van:

 • Interviews met directie, MT-leden, leidinggevenden en een aantal werknemers.
 • Analyse van aanwezige gegevens zoals in- en uitstroom en verzuim.

We gaan in gesprek en onderzoeken o.a.:

 • Strategie en doelstellingen
 • Toekomstige personeelsbehoefte
 • Structuur
 • Cultuur
 • Functies
 • Arbeidsmarkt
 • Leiderschap
 • Leercultuur
 • Aanwezige personeelsinstrumenten
 • Medewerkersbeleving

Fase 2 | Plan van aanpak

Uitwerking van de benodigde acties om de ontwikkelbehoefte in te vullen, met:

 • Advies op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
 • Een concreet actieplan op maat voor de onderneming.

Fase 3 | Uitvoering

Uitvoering van de benodigde acties en implementatie.

Naar behoefte ondersteuning van een HR-adviseur in de rol van projectleider, expert en/of coach.

En het resultaat?!

Een hoger rendement door:

 • Hogere medewerkerstevredenheid
 • Aantrekkelijke werkgever voor nieuwkomers
 • Hogere productiviteit
 • Innovatieve medewerkers
 • Vitale medewerkers

Onze HR-adviseurs helpen u graag!

Wilt u de SLIM-subsidie inzetten voor de ontwikkeling van uw medewerkers en kunt u daarbij wel wat hulp gebruiken?

✅ Welke kennis heeft u al in huis?
✅ Welke kennis heeft u nodig voor de toekomst?
✅ Hoe zorgt u dat de juiste medewerkers worden opgeleid?
✅ Hoe begeleidt u dit soort trajecten?

Neem vrijblijvend contact op met Annerie Wentink, manager Personeel.

Meer over de inhoud

SLIM: subsidieregeling scholing bij mkb

Mkb-bedrijven kunnen in 2021 subsidie krijgen voor bepaalde vormen van scholing, namelijk via de SLIM. Lees meer...

Door Paul van den Berg
Lees bericht