Tot 80% van HR-advies vergoed met subsidieregeling SLIM

MKB-bedrijven kunnen de SLIM-subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up to date te houden. Ook grotere bedrijven uit de horeca, de landbouw en de recreatiesector kunnen aanspraak maken op deze subsidie.

Het opstarten en uitvoeren van dit soort projecten vraagt veel van organisaties.

 • Welke kennis is al in huis?
 • Welke kennis is nodig voor de toekomst?
 • Hoe zorgt u dat de juiste medewerkers worden opgeleid
 • Hoe begeleidt u dit soort trajecten?

Externe hulp hiervoor inschakelen zou fijn zijn, maar ook dat brengt weer kosten met zich mee. Maar nu niet! Schakelt u als mkb-ondernemer een HR-adviseur in, dan kunt  80% van de kosten vergoed krijgen!

De subsidie is ook mogelijk voor de uren die u zelf, binnen uw organisatie, aan dit project besteedt.

Ontwikkelen van medewerkers

Tot 80% van de kosten vergoed met de SLIM-subsidie!

Wilt u als mkb-bedrijf succesvol blijven, dan zult u moeten investeren. Zorg dat uw medewerkers tijdig over de juiste vaardigheden beschikken. De overheid stimuleert deze investering, onder de noemer 'Leven lang leren'. Wilt u hiermee aan de slag? Dan bestaat ons plan van aanpak uit 3 fases.

We leggen hieronder uit welke acties we per fase ondernemen.

Plan van aanpak Leven Lang Leren

Fase 1: ontwikkelscan

Een inventarisatie van de ontwikkelbehoefte binnen de onderneming, op basis van:

 • Interviews met directie, MT-leden, leidinggevenden en een aantal werknemers.
 • Analyse van aanwezige gegevens zoals in- en uitstroom en verzuim.

We gaan in gesprek en onderzoeken o.a.:

 • Strategie en doelstellingen
 • Toekomstige personeelsbehoefte
 • Structuur
 • Cultuur
 • Functies
 • Arbeidsmarkt
 • Leiderschap
 • Leercultuur
 • Aanwezige personeelsinstrumenten
 • Medewerkersbeleving

Fase 2: Plan van aanpak

Uitwerking van de benodigde acties om de ontwikkelbehoefte in te vullen, met:

 • Advies op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
 • Een concreet actieplan op maat voor de onderneming.

Fase 3: Uitvoering

Uitvoering van de benodigde acties en implementatie.

Naar behoefte ondersteuning van een HR-adviseur in de rol van projectleider, expert en/of coach.

En het resultaat?!

Een hoger rendement door:

 • Hogere medewerkerstevredenheid
 • Aantrekkelijke werkgever voor nieuwkomers
 • Hogere productiviteit
 • Innovatieve medewerkers
 • Vitale medewerkers

Deze subsidie inzetten voor ontwikkeling van uw medewerkers?

Of wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor uw organisatie en onze advisering? Laat het gerust weten en neem geheel vrijblijvend contact op.