Subsidie voor geïntegreerde gewas­bescherming

Doel van de regeling is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Om die reden helpt de regeling mee aan de ontwikkeling van preventieve en niet-chemische maatregelen tegen ziekten, plagen en onkruiden en aan het gebruik van die maatregelen in de praktijk.
Neem direct contact op

Twee onderdelen

De regeling is geopend van 20 juni t/m 28 juni 2024. De subsidie kent twee onderdelen:

  1. Er kan subsidie aangevraagd worden voor machines om groenbemesters/vanggewassen te ’vernietigen’ zonder gewasbeschermingsmiddelen. Het gaat bijvoorbeeld om een messenwals, schijveneg, rotorkopeg of ecoploeg.

  2. Daarnaast kan er subsidie worden aangevraagd voor machines die op niet-chemische wijze ziekten, plagen en onkruiden bestrijden. Aanvragen kan door landbouwers en loonwerker of een samenwerkingsverband. Het subsidiepercentage bedraagt 35%.

Het subsidiebedrag bedraagt minimaal € 5.000 en maximaal € 75.000. Het investeringsbedrag moet daardoor minimaal € 14.286 zijn. Alleen de aanschafkosten van de machine zijn subsidiabel.

Ilse Stortelers
Ilse Stortelers Junior subsidieadviseur

Voorwaarden

Ten opzichte van voorgaande openstelling zijn enkele voorwaarden aangepast. Onderstaand een overzicht van de voorwaarden:

  • Alleen nieuwe machines komen in aanmerking.
  • De aanvrager kan maar voor één machine subsidie aanvragen.
  • Op het moment van aanvraag mogen nog geen investeringsverplichtingen zijn aangegaan. Een offerte mag nog niet zijn ondertekend.
  • De aanvrager start binnen één maand na toewijzing van de subsidie met het project en is binnen één jaar gerealiseerd. Dit houdt in dat de opdrachtbevestiging binnen één maand na toewijzing getekend en de machine binnen één jaar op het bedrijf aanwezig moet zijn.
  • De aanvrager dient in deze openstellingsperiode geen subsidieaanvraag in voor de subsidieregeling ‘Innovatieprojecten geïntegreerde gewasbescherming’.
  • De aanvrager heeft bij de vorige openstelling geen subsidie ontvangen.

Subsidie aanvragen

De subsidie kan vanaf 20 juni tot en met 28 juni (17.00 uur) worden aangevraagd via ‘mijn.rvo.nl’. Voor de aanvraag is eHerkenning 3 nodig, dat is een hoger niveau dan bijvoorbeeld bij de Gecombineerde opgave.

Bij de aanvraag moeten diverse bijlagen worden toegevoegd:

Kom jij in aanmerking voor

deze subsidie?

Wij kijken graag met je mee welke kansen er liggen voor jouw organisatie door een subsidiescan te doen. Hierdoor wordt het duidelijk of je voor de subsidie geïntegreerde gewasbescherming en/of andere subsidies in aanmerking komt.

Samen gaan we ervoor

Leander Popken
Leander Popken Senior subsidieadviseur Meer over Leander
Ilse Stortelers
Ilse Stortelers Junior subsidieadviseur Meer over Ilse
Esther Petrov
Esther Petrov Subsidieadviseur binnendienst Meer over Esther
Jarno Swijghuizen
Jarno Swijghuizen Subsidieadviseur Meer over Jarno
Paul van den Berg
Paul van den Berg Senior subsidieadviseur Meer over Paul
Martijn Boerman
Martijn Boerman Subsidieadviseur Meer over Martijn

Contactformulier

Neem contact op door het formulier in te vullen.