Regeling Europese Landbouw­subsidies 2023-2027 Overijssel

De regeling is onderdeel van NSP-subsidies (Nederlands Nationaal Strategisch Plan GLB 2023-2027) waarmee invulling wordt gegeven aan het GLB van de Europese Unie. Het doel van deze regeling is bij te dragen aan de verduurzaming van de agrarische sector in de provincie Overijssel.
Neem direct contact op

Openstellingen

Binnen de regeling worden een aantal subsidieregelingen opengesteld:

Investeringen

 • Productieve investeringen voor bedrijfsmodernisering.
 • Productieve investeringen groen- blauw en dierenwelzijn.
 • Niet-productieve investeringen op landbouwbedrijven.
 • Niet-productieve investeringen op niet-landbouwbedrijven. Deze subsidie is geopend vanaf 1 november 2023 t/m 31 januari 2024 met een budget van ruim €17 miljoen. Activiteiten binnen deze subsidie moeten bijdragen aan één van de volgende doelen:
  • Matiging van en aanpassing aan klimaatverandering of bevorderen van duurzame energie;
  • Bevorderen van duurzame ontwikkeling of efficient beheer van natuurlijke hulpbronnen;
  • Het tot staan brengen en ombuigen van biodiversiteitsverlies, versterking van ecosysteemdiensten of instandhouding van habitats of landschappen. Aanvragen kunnen worden ingediend door natuurlijke en rechtspersonen en/of samenwerkingsverbanden hiervan. 100% van de gemaakte kosten komt in aanmerking voor subsidie. Subsidies minder dan €200.000 worden niet verstrekt.

Samenwerking

 • Samenwerking voor innovatie in het kader van EIP.
 • Samenwerking  integrale gebiedsontwikkeling.
 • Samenwerking voor plattelandsontwikkeling LEADER
  • uitvoering projecten LOS;
  • kosten voor beheer, monitoring en evaluatie van de LOS en de dynamisering ervan;
  • voorbereiding LOS GLB 2028-2034.

Overig

 • Kennis en informatie.

Doelgroep, subsidiabele activiteiten, voorwaarden en hoogte van subsidie variëren per regeling. Blijf op de hoogte door je in te schrijven voor de subsidienieuwsbrief.

Ilse Stortelers
Ilse Stortelers Junior subsidieadviseur

Kom jij in aanmerking voor landbouwsubsidies?

Wij kijken graag met je mee welke kansen er liggen voor jouw organisatie door een subsidiescan te doen. Hierdoor wordt het duidelijk of je voor landbouwsubsidies in aanmerking komt.

Subsidiescan aanvragen
medewerker de jong en laan

Samen gaan we ervoor

Leander Popken
Leander Popken Senior subsidieadviseur Meer over Leander
Ilse Stortelers
Ilse Stortelers Junior subsidieadviseur Meer over Ilse
Esther Petrov
Esther Petrov Subsidieadviseur binnendienst Meer over Esther
Jarno Swijghuizen
Jarno Swijghuizen Subsidieadviseur Meer over Jarno
Paul van den Berg
Paul van den Berg Senior subsidieadviseur Meer over Paul
Martijn Boerman
Martijn Boerman Subsidieadviseur Meer over Martijn
Martijn IJzerman
Martijn IJzerman Junior subsidieadviseur Meer over Martijn
Zarina Buckert
Zarina Buckert Subsidieadviseur Meer over Zarina

Vragen? Stel ze!

Neem contact op door het formulier in te vullen.