Samenwerken aan innovatie (EIP)

De subsidieregeling samenwerken aan innovatie (EIP) is bedoeld voor samenwerkingsverbanden die gezamenlijk een project uitvoeren. Dit project moet gaan over innovatie voor een duurzame en toekomstbestendige landbouw. Het project draagt bij aan het sterker maken van de natuur en creëren van een leefbaar platteland.
Neem direct contact op

Samenwerken aan innovatie (EIP)

Er kan subsidie worden verkregen voor verschillende kosten:

  • Voorbereidingskosten: deze komen in aanmerking voor subsidie voordat de aanvraag is gedaan, mits de kosten gemaakt zijn na 1 januari 2023. Er kan subsidie worden verkregen voor het vinden van deelnemers aan het samenwerkingsverband, het opstellen van een projectplan en het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst
  • Uitvoeringskosten: dit gaat om de coördinatie van het samenwerkingsverband, operationele activiteiten die direct verbonden zijn aan de uitvoering van het project en projectmanagement/projectadministratie. Als er een investering gedaan wordt, kan subsidie worden verkregen voor de bouw of verbetering van onroerende zaken, kosten voor verwervind of leasing van onroerende zaken en de koop/huurkoop van nieuwe machines en installaties.

De hoogte van de subsidie kan varieren van minimaal €125.000 tot maximaal €500.000. Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan ontvang je automatisch een voorschot van 50% van het beschikkingsbedrag. De aanvragen kunnen worden ingediend van 1 juni t/m 13 juli 2023.

EIP in het kort

Als de subsidieaanvraag wordt goedgekeurd, hoort het project bij het netwerk Europees Innovatieschap (EIP). Dit netwerk bestaat om te leren van elkaars projecten. Het Europees innovatiepartnerschap voor landbouw (EIP-AGRI) richt zich op het vormen van partnerschappen en het koppelen van mensen met verschillende professionele achtergronden.

Het is een partnerschap van verschillende innovatie-actoren binnen de landbouw. Denk hierbij aan boeren, adviseurs, onderzoekers en NGO’s maar ook andere belanghebbenden. EIP-AGRI streeft naar een concurrerende en duurzame landbouw en bosbouw in harmonie met de natuurlijke hulpbronnen waarvan deze sector afhankelijk is.

Ook voor fieldlabs

De subsidieregeling samenwerken aan innovatie fieldlabs is bedoeld voor samenwerkingsverbanden die gezamenlijk een gebiedsgerichte fieldlab willen opzetten. Het resultaat van dit project is een ontwerpplan voor het fieldlab. Het fieldlab moet bijdragen aan het sterker maken van de natuur en creëren van een leefbaar platteland.

Een fieldlab is een plek waar verschillende partijen uit de regio elkaar ontmoeten: landbouwers, nationale en regionale overheden, bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen. In het fieldlab worden technologische en sociale innovaties ontwikkeld.

Kom jij in aanmerking voor EIP?

Wij kijken graag met je mee welke kansen er liggen voor jouw organisatie door een subsidiescan te doen. Hierdoor wordt het duidelijk of je voor EIP en/of andere subsidies in aanmerking komt.

Subsidiescan aanvragen

Samen gaan we ervoor

Leander Popken
Leander Popken Senior subsidieadviseur Meer over Leander
Ilse Stortelers
Ilse Stortelers Junior subsidieadviseur Meer over Ilse
Esther Petrov
Esther Petrov Subsidieadviseur binnendienst Meer over Esther
Jarno Swijghuizen
Jarno Swijghuizen Subsidieadviseur Meer over Jarno
Paul van den Berg
Paul van den Berg Senior subsidieadviseur Meer over Paul
Martijn Boerman
Martijn Boerman Subsidieadviseur Meer over Martijn

Contactformulier

Neem contact op door het formulier in te vullen.