Samen­werken voor een duur­zame en bestendige bodem & water­beheer

Bodem en water zijn essentieel voor ons bestaan. Mechanisatiebedrijf Tijms richt zich op projecten die de bodemkwaliteit verbeteren. In Suriname zijn ze een project gestart voor het verbeteren van de bodemkwaliteit en het aanpakken van verzilting en overstromingen. Voor dit project ontvangen ze de Partners for Water-subsidie.

Partner­ship voor verandering

Het savannegebied van Suriname kampt met bodemgerelateerde problemen. Vaak treden overstromingen op omdat de bodem is uitgeput. Daardoor kan deze geen overtollig rivier- en regenwater opnemen. Het grondwaterpeil is te laag en brak, omdat rivier- en regenwater niet in de grond doordringen.

Om een oplossing te vinden is het Nederlandse bedrijf Mechanisatiebedrijf Tijms VOF ingeschakeld. Samen met verschillende nationale en internationale bedrijven werken ze aan duurzame en productieve landbouwpraktijken, die effectief bijdragen aan het beheersen van verzilting en overstromingen.

Martijn Boerman
Martijn Boerman Subsidieadviseur

Toegankelijke slimme landbouw

Het consortium test een innovatief proces, genaamd 'toegankelijke slimme landbouw'. Dit omvat verschillende componenten zoals:

  • bodemverbetering
  • zonne-energie aangedreven druppelirrigatie
  • sensor-gestuurde bediening
  • verantwoorde bemesting
  • geïntegreerde plaagbestrijding
  • technische assistentie

Door deze aanpak bevorderen ze betaalbare en gemakkelijk toegankelijke precisielandbouw.

Samen kijken naar subsidiemogelijkheden

medewerkers de jong en laan

Samen met subsidieadviseur Martijn Boerman bekeken ze de subsidiemogelijkheden. Daaruit kwam naar voren dat voor ondernemers in de watersector de Partners voor Water - Innovaties voor Waterveiligheid en Waterzekerheid in buitenlandse delta's, deltasteden en stroomgebieden (PVW-IVWW) - subsidiemogelijkheden biedt. De regeling richt zich op haalbaarheidsstudies en pilotprojecten in het buitenland die bijdragen aan duurzame ontwikkelingsdoelen en de Nederlandse Internationale Waterambitie. Een subsidie die goed aansloot bij de doelstellingen van Tijms, dus werden de vervolgstappen ingezet.

Het doel van het PVW IVWW-programma is het vergroten van waterveiligheid en waterzekerheid in buitenlandse delta's, deltasteden en stroomgebieden. Het benutten van vernieuwende Nederlandse kennis en ervaring staat centraal, waarbij de subsidie niet bedoeld is voor het verbeteren en uitbreiden van al bewezen kennis.

Stappen om subsidie aan te vragen

Deze betreffende regeling kent een tweestapsaanvraagproces:

  1. Beginnend met een verplicht intakegesprek om de haalbaarheid van het project te bespreken.
  2. Vervolgens de subsidieaanvraag indienen tijdens de openstellingsperiode.

Samen met de subsidieadviseur doorloop je deze stappen, met natuurlijk als gezamenlijk doel een mooi beschikbaar subsidiebudget en goed ingericht proces om de toepassing te verantwoorden.

Dat lukte voor Tijms. Zij ontvangen nu een mooi subsidiebedrag waarmee ze aan de slag gaan met het verbeteren van de bodemkwaliteit in Suriname.

Lopende en toekomstige projecten

Met een budget van € 15 miljoen voor de periode 2022-2027, verdeeld over zes openstellingen, is Partners voor Water IVWW een zesjarig subsidieprogramma. Het stimuleert projecten die bijdragen aan waterveiligheid en waterzekerheid in het buitenland, waarbij maximaal 70% van de subsidiabele kosten per project kan worden vergoed.

De regeling gaat 19 januari 2024 weer open. Bekijk alle voorwaarden.

Samen kijken of jouw project in aanmerking komt?

Deze samenwerking tussen diverse partijen, ondersteund door subsidies en expertise, zorgt gezamenlijk voor duurzame verandering. Door te investeren in innovatieve landbouwpraktijken in Suriname dragen ze bij aan het oplossen van lokale uitdagingen, maar ook aan wereldwijde doelen voor waterveiligheid en duurzaamheid. Samenwerken voor een gezonde bodem en een overvloedige watertoekomst is de weg naar vooruitgang.

Onze diensten
medewerkers de jong en laan

Heb je nog vragen?

Heb je vragen of ben je nieuwsgierig of jouw project in aanmerking komt voor subsidie? Wij denken graag met je mee.