Liquiditeits­beheer in onzekere tijden, grip op je agrarische onder­neming

Welke inkomsten heb je nodig om de kosten van komend jaar te dekken? Als agrarisch ondernemer sta je telkens weer voor nieuwe uitdagingen, zoals stijgende kosten voor energie en voer. Je wilt de juiste beslissingen nemen, dit begint met inzicht in de liquiditeit van jouw agrarische onderneming.

Liquiditeits­begroting

In onzekere tijden is het belangrijk en fijn om overzicht te hebben en kosten inzichtelijk te krijgen. Dit merk ik ook bij ons thuis. Wij zijn flink aan het verbouwen, dit zal nog wel een aantal jaren duren omdat we zoveel mogelijk zelf willen gaan doen. 

Maar die prijzen? We merken in deze tijden dat kosten erg oplopen en het einde nog niet in zicht is. Belangrijk om in de gaten te houden, maar hoe krijg je dat inzichtelijk? Wij doen dat door middel van een liquiditeitsbegroting, waar we periodiek aansturen op de kosten.

Financiële onzekerheden voor agrarische ondernemers

Ook in de praktijk merk ik helaas dat agrarische ondernemers tegen financiële onzekerheden aanlopen door oplopende prijzen. Of je nu melkveehouder, varkenshouder, pluimveehouder of akkerbouwer bent, iedereen heeft last van de stijgende prijzen van energie, grondstoffen, voer en kunstmest.

Gineke Welleweerd
Gineke Welleweerd Adviseur agro

Hierdoor zijn er veel onzekerheden en dat maakt plannen lastig. Om juist nu goed en actueel inzicht te hebben in je liquiditeit is het voor de agrarische sector -zeker gezien de onzekere vooruitzichten- verstandig nu een liquiditeitsbegroting te maken. Vanuit de actuele situatie kijk je vooruit en maak je een inschatting welke toekomstige uitgave invloed hebben op je liquiditeit. Zoals brandstofkosten of tegenvallende opbrengsten. Met financieel inzicht creëer je rust en krijg je de kans om op tijd stappen te nemen.

Liquiditeitsbegroting

Tijdig anticiperen is belangrijk om voorbereid te zijn op een zwaardere periode. Heb je zelf al een liquiditeitsbegroting gemaakt? En heb je inzichtelijk welke perioden lastiger zijn? Dan heb je vaak al een streepje voor bij de bank. Goed voorbereid zijn toont aan dat je weet waar je het over hebt. Er kan dan op tijd gezocht worden naar een oplossing, zoals tijdelijk meer krediet op de rekening courant.

Dit zijn oplossingen die je met een liquiditeitsbegroting kunt maken en voorkomt dat je last minute moet bijsturen en minder mogelijkheden hebt.

Meer grip op de financiën

Een liquiditeitsbegroting laat zien wat de invloed is van bepaalde beslissingen gedurende het jaar. Denk aan:

  • een nieuw gewas;
  • wel of geen land (ver)huur;
  • investeringen van de lopende rekening;
  • nieuwe leasecontacten.

Een begroting geeft grip op de financiën. Je voorkomt dat bepaalde financiële verplichtingen negatieve effecten hebben op het doel voor het komende jaar.

Daarnaast kan je een begroting ook andersom berekenen. Welke inkomsten heb ik nodig om al mijn kosten van komend jaar te dekken? Kortom, hoeveel omzet moet ik genereren om dit jaar quitte te spelen? Een begroting helpt daarnaast bij het bijsturen van de kosten en zo doelen voor het komende jaar te halen.

Als agrarisch ondernemer ben je gewend aan wisselende bedrijfsresultaten door bijvoorbeeld seizoensinvloeden en wisselende marktprijzen. Hier kun je geen invloed op uitoefenen. Met een liquiditeitsbegroting heb je wél inzicht en ben je voorbereid op de toekomst. Samen bekijken wij jouw situatie en kun je tijdig handelen en voorkomen dat een uitdaging een probleem wordt. Neem gerust contact op.

Agro dashboard

Ken je het agro dashboard al? Een verrijking voor jouw agrarische onderneming! Realtime inzicht in financiële kengetallen. Door middel van een gebruiksvriendelijk en helder dashboard onder meer op de hoogte van (mutaties in) de liquiditeit, opbrengsten, kostprijs, brutomarge, debiteuren en crediteuren. Het agro dashboard brengt je verder!

Lees meer