In de recht­szaal: btw over de uit­voering van de zonne­groet

De rechter wil bewijs. Is Yoga sport, dan zijn de lessen en trainingen belast tegen het 6% tarief, is Yoga geen sport dan is het 21% tarief van toepassing. In dit blog nemen we je mee in de rechtspraak.

De recht­spraak

Daar stonden we, in de rechtszaal. Met 6 man poogden we de zonnegroet uit te voeren. De rechter en griffier keken lachend toe. Hoe we hier nou weer in verzeild raakten ...

De sfeer in de rechtszaal bij fiscale procedures is meestal informeel. Dat blijkt wel uit deze procedure, waarin de vraag centraal stond of Yogalessen/-trainingen als sportbeoefening kunnen worden aangemerkt. Dit is namelijk interessant voor de heffing van omzetbelasting.

Is Yoga sport, dan zijn de lessen en trainingen belast tegen het 6% tarief, is Yoga geen sport dan is het 21% tarief van toepassing.

Peter van der Sluis
Peter van der Sluis Senior belastingadviseur

Is Yoga sport?

Volgens de Staatssecretaris van Financiën zijn Yogalessen/-trainingen in de meeste gevallen niet aan te merken als sportbeoefening. Enkel de meer fysieke inspannende vormen van Yoga, die overeenkomen met bijvoorbeeld Aerobics, kwalificeren volgens hem als sport.

De Yogalessen/-trainingen die mijn cliënte verzorgt, zijn wat minder inspannend en dus worden ze door de Belastingdienst niet als sport aangemerkt.

Ik ben het er niet mee eens

Omdat ik het niet met het standpunt van de Belastingdienst en de Staatssecretaris eens ben, startte ik een procedure. In de loop van de procedure werd een arrest van het HvJ (Hof van Justitie (Europese Unie)) gepubliceerd waarin beslist werd dat bridgen geen sport is, omdat bridgen een ‘te verwaarlozen lichamelijke component’ kent.

Gesteund door dit arrest, Yoga - ook de minder inspannende vormen - heeft een behoorlijk fysieke component, ging ik met mijn cliënte naar de mondelinge behandeling bij de rechtbank. Hier kwamen eerst de meer fiscaal inhoudelijke opmerkingen van de inspecteur en mij aan de orde.

De rechter merkte op dat het er op lijkt dat activiteiten waarbij gehijgd wordt, als sport aangemerkt worden.

Daarna merkte de rechter op dat het er op lijkt dat activiteiten waarbij gehijgd wordt, als sport aangemerkt worden. De rechter wilde weleens weten hoe inspannend de Yogalessen/-trainingen van mijn cliënte zijn.

Hij nodigde daarom mijn cliënte uit een deel van een Yogales in de rechtszaal te geven en verzocht ons (de inspecteur en mij, beide met ondersteuning) de lessen te volgen.

"Vond u het inspannend?"

Dus jasjes uit en met 6 man poogden we de zonnegroet, een hele serie yogahoudingen, te doen. Daarna nog planken, de triangel en andere (toch wel inspannende) oefeningen.

De rechter en de griffier deden niet mee, ze bekeken lachend onze verrichtingen. Na afloop van deze exercitie zei de rechter tegen de inspecteur: “ik zie dat u het zweet van uw gezicht veegt, vond u het inspannend?”.

Yoga: hoog of laag BTW-tarief?

Of deze opmerking van de rechter een voorbode is voor een goede afloop, is afwachten. Er spelen bij de beoordeling op de vraag “Is Yoga sport?” meer elementen een rol dan de enkel hijgfactor.

Wel is door dit informele onderzoek duidelijk geworden hoe inspannend de Yogalessen/-trainingen van mijn cliënte zijn. De rechter kan hierdoor een weloverwogen beslissing nemen. We wachten af …

Yogalessen belast met 9% btw

Yogalessen zijn belast met 9% btw. Ook de minder inspannende vormen van Yoga kunnen als sport worden aangemerkt. Er bestaat echter één uitzondering op deze regel.

Lees blog