In de rechtszaal: btw over de uitvoering van de zonnegroet

Yoga is stretching, not a sport?!

Daar stonden we, in de rechtszaal. Met 6 man poogden we de zonnegroet uit te voeren. De rechter en griffier keken lachend toe. Hoe we hier nou weer in verzeild raakten ...

De sfeer in de rechtszaal bij fiscale procedures is meestal informeel. Dat blijkt wel uit deze procedure, waarin de vraag centraal stond of Yogalessen/-trainingen als sportbeoefening kunnen worden aangemerkt. Dit is namelijk interessant voor de heffing van omzetbelasting. Is Yoga sport, dan zijn de lessen en trainingen belast tegen het 6% tarief, is Yoga geen sport dan is het 21% tarief van toepassing.

Hans Wiersma
Hans Wiersma

Is Yoga sport?

Volgens de Staatssecretaris van Financiën zijn Yogalessen/-trainingen in de meeste gevallen niet aan te merken als sportbeoefening. Enkel de meer fysieke inspannende vormen van Yoga, die overeenkomen met bijvoorbeeld Aerobics, kwalificeren volgens hem als sport.

De Yogalessen/-trainingen die mijn cliënte verzorgt, zijn wat minder inspannend en dus worden ze door de Belastingdienst niet als sport aangemerkt.

Ik ben het er niet mee eens

Omdat ik het niet met het standpunt van de Belastingdienst en de Staatssecretaris eens ben, startte ik een procedure. In de loop van de procedure werd een arrest van het HvJ (Hof van Justitie (Europese Unie)) gepubliceerd waarin beslist werd dat bridgen geen sport is, omdat bridgen een ‘te verwaarlozen lichamelijke component’ kent.

Gesteund door dit arrest, Yoga - ook de minder inspannende vormen - heeft een behoorlijk fysieke component, ging ik met mijn cliënte naar de mondelinge behandeling bij de rechtbank. Hier kwamen eerst de meer fiscaal inhoudelijke opmerkingen van de inspecteur en mij aan de orde.

De rechter merkte op dat het er op lijkt dat activiteiten waarbij gehijgd wordt, als sport aangemerkt worden.

Daarna merkte de rechter op dat het er op lijkt dat activiteiten waarbij gehijgd wordt, als sport aangemerkt worden. De rechter wilde weleens weten hoe inspannend de Yogalessen/-trainingen van mijn cliënte zijn.

Hij nodigde daarom mijn cliënte uit een deel van een Yogales in de rechtszaal te geven en verzocht ons (de inspecteur en mij, beide met ondersteuning) de lessen te volgen.

"Vond u het inspannend?"

Dus jasjes uit en met 6 man poogden we de zonnegroet, een hele serie yogahoudingen, te doen. Daarna nog planken, de triangel en andere (toch wel inspannende) oefeningen.

De rechter en de griffier deden niet mee, ze bekeken lachend onze verrichtingen. Na afloop van deze exercitie zei de rechter tegen de inspecteur: “ik zie dat u het zweet van uw gezicht veegt, vond u het inspannend?”.

Yoga: hoog of laag BTW-tarief?

Of deze opmerking van de rechter een voorbode is voor een goede afloop, is afwachten. Er spelen bij de beoordeling op de vraag “Is Yoga sport?” meer elementen een rol dan de enkel hijgfactor.

Wel is door dit informele onderzoek duidelijk geworden hoe inspannend de Yogalessen/-trainingen van mijn cliënte zijn. De rechter kan hierdoor een weloverwogen beslissing nemen. We wachten af …

13 reacties
Françoise De Die Le Clercq

Het lijkt allemaal zo simpel (en zweverig) tot dat je het zelf beoefend, dan sta je direct met 2 benen op de grond (yogadocente in opleiding)

Bedankt voor je reactie Francine, ik denk dat de rechter dat nu ook heeft ervaren

Stefanie De Koning

De Vereniging Yogadocenten Nederland heeft jaren geleden ook een les gegeven meen ik me te herinneren om voor het 6% tarief te kunnen gaan. Jammer dat het steeds opnieuw bewezen moet worden.

Bedankt voor je reactie Stefanie. Het is inderdaad jammer dat het opnieuw aan de orde gesteld moet worden, maar door de uitspraak van het Europese Hof van Justitie heb ik nu goede hoop dat definitief beslist gaat worden dat ook meer meditatieve vormen van yoga belast zijn tegen het 6% tarief

Hilde Roberts (Yoga Vira)

Benieuwd wat de uitspraak wordt. Wanneer verwacht u die?

Ik ben ook benieuwd, ik verwacht de uitspraak half september

Sam Veldman

Dag Hans, ligt er inmiddels een uitspraak?

Beste Sam, er is nog geen uitspraak bekend. Zodra de uitspraak bekend is zal ik de uitkomst op de website publiceren

Irene le Roy

Ik lees graag mee :)

De rechtbank heeft laten weten dat de uitspraak medio oktober zal worden gedaan

Rianne Otte

Er is een uitspraak: 6%. Maar blijkbaar moeten we nu afwayof de belastingdienst hier in meegaat.

De rechter heeft onlangs uitspraak gedaan en beslist dat minder inspannende vormen van Yoga als sport aangemerkt dienen te worden, waardoor het 6% tarief van toepassing is. Het is nog niet duidelijk of de belastingdienst tegen de uitspraak van de rechtbank in beroep zal gaan bij het gerechtshof.

Liselotte Goed

Heb met grote interesse deze discussie gelezen Hans! Dank voor je goede werk. En nu is de volgende vraag natuurlijk binnen welk termijn de Belastingdienst in beroep kan gaan tegen deze uitspraak. Dank!

Plaats nieuwe reactie

Reageer op:

Annuleren