Administratie- en bewaarplicht

Ondernemers hebben een administratie- en bewaarplicht. Particulieren hebben die niet, maar toch is het verstandig om zorgvuldig met gegevens om te gaan. Hoe kun je dat het beste doen? We geven je antwoord in deze whitepaper.

Whitepaper administratie- en bewaarplicht

Administratie- en bewaarplicht voor ondernemers

Ondernemers en ondernemingen hebben een administratie- en bewaarplicht. In beginsel ben je vrij te bepalen hoe je daar invulling aan geeft, maar houd wel daarbij wel rekening met de eisen die de Belastingdienst stelt. Die wil dat de administratie zodanig is ingericht, dat je tijdig en correct belastingaangifte kunt doen. Ook moet de administratie binnen een redelijke termijn te controleren zijn. Bovendien ben je er zelf verantwoordelijk voor dat de administratie controleerbaar blijft.

Samen gaan we ervoor

Renate Ekhart
Renate Ekhart Senior adviseur kwaliteit & vaktechniek Meer over Renate
Mariët Rodink
Mariët Rodink Accountant Meer over Mariët
Steven Werner
Steven Werner Accountant Meer over Steven
Carien Vloedgraven
Carien Vloedgraven Senior adviseur mkb Meer over Carien
Francis Ripolli
Francis Ripolli Partner Meer over Francis
Roy Veld
Roy Veld Senior adviseur mkb Meer over Roy
Bert Westland
Bert Westland Vestigingsmanager Meer over Bert
Bram Turk
Bram Turk Senior adviseur mkb Meer over Bram
Jordy Ekkel
Jordy Ekkel Accountant Meer over Jordy
Anne Henk van der Heide
Anne Henk van der Heide Accountant Meer over Anne Henk
Sandra Temmink
Sandra Temmink Accountant Meer over Sandra
Frank Hop
Frank Hop Partner Meer over Frank
Wilfried Holtkuile
Wilfried Holtkuile Accountant/Senior familieadviseur Meer over Wilfried
Fokko van der Graaf
Fokko van der Graaf Vestigingsmanager Meer over Fokko
Dennis Molenaar
Dennis Molenaar Accountant Meer over Dennis