Voorjaarsnota 2024

In de aangeboden Voorjaarsnota zijn aanpassingen op de begroting voor 2024 opgenomen, evenals een vooruitblik op de begrotingen voor de komende jaren. We zetten de fiscale hoofdpunten op een rij.
Geen update missen

Fiscale wijzigingen

Op deze pagina nemen we je mee in de aangeboden Voorjaarsnota. Daarin wordt rekening gehouden met de doorrekening van de voorjaarsbesluitvorming van het CPB, de voorjaarsrapportage in het kader van het begrotingstoezicht van de Raad van State en de kabinetsreactie. 

We zetten alvast een aantal fiscale hoofdpunten op een rij: 

  • Verlaging mkb-winstvrijstelling
  • Afbouw vrijstelling Motorrijtuigenbelasting (mrb) 
  • Opmerkelijke belastingconstructies

Deze worden hieronder verder toegelicht.

3 belangrijke punten

1. Verlaging mkb-winstvrijstelling

Het verlagen van de mkb-winstvrijstelling naar 12,03% vanaf 2025. De mkb-winstvrijstelling zou vanaf 2025 al verlaagd worden naar 12,7%. Dit wordt dus verder verlaagd naar 12,03%.

2. Afbouw vrijstelling Motorrijtuigenbelasting (mrb)

Het demissionaire kabinet heeft een nieuwe afbouw van de vrijstelling motorrijtuigenbelasting (mrb) voor emissievrije personenauto’s afgesproken, met een korting op de mrb voor deze auto’s vanaf 2026 van 40%, in 2029 van 35% en in 2030 van 30%. Dit beleid is bedoeld om de aankoop van emissievrije auto’s de komende jaren te bevorderen.

3. Opmerkelijke belastingconstructies

In bijlage 10 van de Voorjaarsnota beschrijft het kabinet de huidige status van diverse opmerkelijke belastingconstructies en kondigt aan dat de aanpak van deze constructies zal worden opgenomen in toekomstige wetgevingsinitiatieven zoals het Belastingplan 2025, de Fiscale verzamelwet 2025, en het Eindejaarsbesluit 2024.

De betreffende constructies omvatten onder meer:

  • kavelruil in de overdrachtsbelasting;
  • kortdurende verhuur in de btw;
  • belastingontwijking door middel van splitsingsvrijstellingen;
  • strategieën bij vastgoed-bv's gericht op renteaftrek; 
  • en niet-standaard afwikkelingen van pensioenaanspraken in bv’s.

Wij staan naast je

Als mens & specialist

De maatregelen zijn nog voorstellen. Ze moeten nog in wetsvoorstellen worden opgenomen, die vervolgens nog door zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer moeten worden aangenomen.  Onze adviseurs adviseren je graag over de actuele mogelijkheden voor jouw specifieke situatie. Daarbij staan we naast je, als accountant en adviseur, en als mens en specialist. 

Samen gaan we ervoor

Renate Ekhart
Renate Ekhart Senior adviseur kwaliteit & vaktechniek Meer over Renate
Geert-Jan Halsema
Geert-Jan Halsema Senior belastingadviseur Meer over Geert-Jan
Sandra Sennema
Sandra Sennema Senior belastingadviseur Meer over Sandra
Ellen Punte
Ellen Punte Senior belastingadviseur Meer over Ellen
Tom Meuleman
Tom Meuleman Senior familieadviseur Meer over Tom
Annemarie Hulsman
Annemarie Hulsman Senior belastingadviseur Meer over Annemarie
Jan Bloodshoofd
Jan Bloodshoofd Senior belastingadviseur Meer over Jan
Bas van der Woude
Bas van der Woude Manager aangiftepraktijk Meer over Bas
Jacqueline Rijsbergen
Jacqueline Rijsbergen Senior belastingadviseur Meer over Jacqueline

Vragen? Stellen!

Neem contact op door het onderstaande formulier in te vullen