Nieuwsbericht zonnepanelen

Het kabinet maakte in de Voorjaarsnota recent een aantal wijzigingen met betrekking tot zonnepanelen bekend. Zo wordt de zogeheten salderingsregeling op een later moment afgebouwd en gaat de btw op zonnepanelen bij woningen naar nul. Verder is meer zon op daken en andere objecten één van de speerpunten van het beleid van het kabinet.

Zonnepanelen: saldering en btw

Door de salderingsregeling is de prijs van door de zonnepanelen terug geleverde elektriciteit gelijk aan de prijs van de van de energieleverancier afgenomen elektriciteit. Het was de bedoeling dat deze regeling vanaf 1 januari 2023 geleidelijk zou worden afgebouwd tot en met 2030. In de Voorjaarsnota is echter bekendgemaakt dat de afbouw pas op 1 januari 2025 start. De einddatum blijft wel op 2030 gehandhaafd.

Let op! De latere ingang van de afbouw wordt in 2025 helaas wel ingehaald. In plaats van de oorspronkelijk voorgestelde 73% die in 2025 nog te salderen zou zijn, is nu 63% voorgesteld.

Let op! Vanaf 2031 ontvangt de zonnepaneeleigenaar alleen nog een vergoeding van de energieleverancier voor de terug geleverde elektriciteit. De energieleverancier is wel verplicht om elke kleinverbruiker een redelijke vergoeding te betalen.

Btw zonnepanelen

Zoals eerder aangekondigd is er vanaf 2023 een invoering van een zogenaamd nultarief op zonnepanelen op woningen. Dit betekent dat over deze zonnepanelen geen btw meer berekend hoeft te worden. De precieze uitwerking van deze maatregel is nog niet bekend.

Maatregelen

Het kabinet zet in op grootschalige installatie van zonnepanelen op daken en andere objecten en onderzoekt daarvoor meerdere maatregelen. Onlangs stuurde Minister Jetten aan de Tweede Kamer hierover een brief met de speerpunten en randvoorwaarden voor het beleid.

Een van de aangekondigde maatregelen is een verplichting om vanaf 2025 te beschikken over een dakconstructie die zonnepanelen kan dragen. Deze verplichting gaat gelden voor alle nieuwe bedrijfspanden met een oppervlakte groter dan 250 vierkante meter. Onderzocht wordt nog of de regels voor nieuwe kleinere bedrijfspanden of woningen ook aangescherpt worden.

Verder onderzoekt het kabinet of financiering vanuit het Klimaatfonds mogelijk is voor het vergoeden van constructieve aanpassingen aan bestaande daken. Dit met als doel om deze geschikt te maken voor zonnepanelen of het toepassen van lichtgewicht zonnepanelen.

Voor nadere details van deze en andere aangekondigde maatregelen wordt verwezen naar de zonnebrief.

Let op! De hiervoor besproken maatregelen betreffen nog slechts plannen die eerst nog in wetsvoorstellen moeten worden opgenomen. Daarna moeten de Tweede en Eerste Kamer nog akkoord gaan.

Heb je nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.