Afbouw salderings­regeling zonne­panelen voor­lopig van de baan

Een wetsvoorstel om de salderingsregeling van zonnepanelen vanaf 2025 geleidelijk af te bouwen is niet aangenomen door de Eerste Kamer. Daarmee lijkt deze afbouw van de salderingsregeling voorlopig van de baan.

Salderings­regeling zonne­panelen

De salderingsregeling houdt in dat de energie die je met jouw zonnepanelen teruglevert aan je energieleverancier verrekend wordt met de energie die je afneemt van jouw energieleverancier.

Neem je meer af dan dat je teruglevert, dan ben je over het meerdere de met jouw energieleverancier afgesproken prijs per kWh verschuldigd. Lever je meer terug dan dat je afneemt, dan krijg je over het meerdere de met jouw energieleverancier afgesproken prijs per kWh voor de meer teruggeleverde kWh.

Gerrit Tuitert
Gerrit Tuitert Senior adviseur kwaliteit & vaktechniek

Let op!

In het verleden wilden energieleveranciers voor meer teruggeleverde kWh nog weleens dezelfde vergoeding geven als je zou moeten betalen voor meer afgenomen kWh. Op dit moment ligt de gemiddelde terugleververgoeding echter zo’n beetje nog maar tussen de 4 en 9 cent per kWh, een en ander afhankelijk van de energieleverancier.

Voorgestelde afbouw salderingsregeling

Het demissionaire kabinet vond de salderingsregeling niet meer nodig omdat de aanschaf van zonnepanelen goedkoper is geworden en de energieopbrengst per zonnepaneel hoger. Daarom was het voorstel om de salderingsregeling vanaf 2025 in stappen geleidelijk af te bouwen. Vanaf 2031 zou de salderingsregeling dan volledig zijn afgeschaft.

Eerste Kamer niet akkoord

De Tweede Kamer nam het voorstel aan, maar de Eerste Kamer kon zich niet vinden in dit voorstel en nam het dan ook niet aan. Dit betekent dat de afbouw van de salderingsregeling zoals die vanaf 2025 was voorgesteld, voorlopig niet doorgaat.

De Eerste Kamer gaf de regering nog wel een opdracht mee om een overheidscampagne te ontwikkelen waarin kleinverbruikers van zonnepanelen geïnformeerd worden over het nut van gedragsverandering. Het elektriciteitsnet wordt namelijk minder belast als kleinverbruikers de door hen opgewekte stroom gebruiken op momenten dat het stroomnet minder vol is.

Heb je nog vragen over de salderingsregeling? Neem gerust contact met ons op.