Strategisch advies

Samen zetten we beweging in gang

U heeft voor ogen waar u met uw organisatie naartoe wilt groeien; daarvoor moet u bepaalde wegen inslaan en heeft u het liefst alle neuzen dezelfde kant op. Onderweg staat u voor diverse uitdagingen. Denk onder meer aan kansen op het gebied van duurzaamheid, digitalisering, arbeidskrapte en/of grondstoffenschaarste. 

Om deze uitdagingen kunt u niet heen, want vroeg of laat heeft dit serieuze impact op uw organisatie. Wij bieden u handvatten om uw ambities en die van uw organisatie te kunnen nastreven, rekening houdend met en inspelend op invloedrijke ontwikkelingen. Want de wereld is in beweging en u moet meebewegen.

Begeleiding bij de ontwikkeling en implementatie van uw strategisch plan.

Onze strategisch adviseurs bieden u en uw organisatie houvast. Wij helpen u - met een kritische blik - bij het samen opstellen van een strategisch plan. Hierin wordt het voor u duidelijk wat de toekomstvisie is, hoe u daarnaartoe werkt én hoe u uw mensen meekrijgt. Uiteindelijk wordt het eenvoudiger om met elkaar de juiste keuzes te maken en focus te houden. 

Wanneer strategisch advies?

Een gedragen strategisch plan is altijd van groot belang, maar vooral als u te maken krijgt met externe en interne factoren waarop u geen of minder invloed heeft. Denk hierbij aan:

 • snelle veranderingen in de markt;
 • veranderende klantbehoeften;
 • groei van uw organisatie;
 • uitbreiding van uw product- of dienstverlening;
 • prijzen en marges die onder druk staan;
 • toenemende concurrentie, en; 
 • investeringsproblemen. 

Wat kunt u doen

Om grip te krijgen op de situatie en uw positie op de markt te behouden of zelfs te verbeteren is een strategisch plan belangrijk. Het geeft uw organisatie richting bij vraagstukken zoals:

 • Hoe kunt u uw organisatie voorbereiden op de toekomst?
 • Op welke manier blijft uw organisatie concurrentie voor?
 • Wat is er mogelijk om uw business rendabeler te maken?
 • Hoe voert u succesvol procesdigitalisering door?
 • Hoe zorgt u ervoor dat uw MVO en duurzaamheidsstrategie een kloppend verhaal wordt? 
 • Hoe brengt u deze nieuwe visie goed over op uw team (verandermanagement), zodat het een gedragen gedachtegang wordt?

Een duidelijke en gedragen strategie zorgt ervoor dat uw business op het juiste moment inspeelt op de factoren die op u afkomen en daarmee rendabel is én blijft. Wij helpen u graag gedurende dit proces. 

Neem contact met ons op »

Kritische sparringpartner

Met een kritische blik sparren we over een strategie die aansluit op uw ambities

Open & transparant

Nadruk op een open en transparante manier van samenwerken

Vooruitstrevend

Samen met uw team bespreken we de focus en zetten we beweging in gang

Van ambitie naar resultaat

Model strategisch advies

Samen zorgen we ervoor dat u het beste uit uw organisatie én medewerkers naar boven haalt en dat u doordachte strategische keuzes maakt. Uiteindelijk beschikt u over een intern ontwikkelde en gedragen strategie, die gevoeld wordt en zichtbaar is binnen uw organisatie. 

Hoe gaan wij te werk?

Allereerst bepalen we met u de richting, ofwel de koers die u wilt varen. Hiervoor sparren we met u, maar ook met personen binnen uw organisatie. Wij zijn ervan overtuigd dat verschillende lagen binnen uw organisatie het krachtig potentieel kunnen benutten. Met een brede visie en pragmatische aanpak benaderen we de ambities en ontwikkelen we draagvlak voor de toekomstplannen. 

In dit proces staat u voor belangrijke keuzes. Wij ondersteunen u door u en uw team de juiste kritische vragen te stellen. Zodra u en uw team helder voor ogen hebben wat de toekomstvisie is, werken wij een concreet en gedragen strategisch plan voor u uit. Dit plan vormt het fundament waarop u beslissingen neemt om de ambities waar te maken. 

Uitvoeren en reflecteren

Het strategisch plan vormt de basis voor een vertaling naar een operationeel organisatieplan. Dit plan vormt een document die dient als leidraad voor de daadwerkelijke uitvoering en reflectie. Van daaruit zetten we acties in gang, zoals het aanpassen van processen en/of structuren.

Wij helpen u met het vormgeven van uw (strategisch en operationeel) plan. Ook staan wij u, indien gewenst, bij met de implementatie, evaluatie en - waar nodig- het bijstellen van het plan. 

Met als resultaat

✅ Een gedragen visie waarmee uw klanten en medewerkers het potentieel van uw bedrijf kunnen realiseren.
✅ Meer grip op de markt, uw business en organisatie.
✅ Een toekomstbestendige organisatie die wendbaarder is door het toegenomen lerend vermogen.

 

Kritische sparringpartner nodig?

Wilt u met iemand sparren over uw ambities en de doorvertaling (laten) maken naar een strategisch én operationeel plan? Onze specialisten staan, indien gewenst, bij zowel de ontwikkeling als de implementatie van de strategie aan uw zijde. Daarbij schakelen wij waar nodig met andere specialisten uit onze organisatie.

Spreekt onze aanpak u aan en bent u nieuwsgierig geworden naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op en laten we een (kennismakings)gesprek aangaan.