Strategisch advies

Samen gaan we voor een gedegen strategisch plan. Hierin wordt duidelijk hoe je naar je ambities toewerkt én hoe je mensen meekrijgt.
Neem direct contact op

Groeien met je organisatie

Je hebt voor ogen waar je met je organisatie naartoe wilt groeien; daarvoor moet je bepaalde wegen inslaan en heb je het liefst alle neuzen dezelfde kant op. Onderweg sta je voor diverse uitdagingen. Denk onder meer aan kansen op het gebied van duurzaamheid, digitalisering, arbeidskrapte en/of grondstoffenschaarste. 

Om deze uitdagingen kan je niet heen, want vroeg of laat heeft dit serieuze impact op je organisatie. Wij bieden je handvatten om je ambities en die van je organisatie te kunnen nastreven, rekening houdend met en inspelend op invloedrijke ontwikkelingen. Want de wereld is in beweging en je moet meebewegen.

Onze strategisch adviseurs bieden jou en je organisatie houvast. Wij helpen je - met een kritische blik - bij het samen opstellen van een strategisch plan. Hierin wordt het voor jou duidelijk wat de toekomstvisie is, hoe je daarnaartoe werkt én hoe jij je mensen meekrijgt. Uiteindelijk wordt het eenvoudiger om met elkaar de juiste keuzes te maken en focus te houden. 

Wanneer strategisch advies?

Een gedragen strategisch plan is altijd van groot belang, maar vooral als je te maken krijgt met externe en interne factoren waarop je geen of minder invloed hebt. Denk hierbij aan:

 • snelle veranderingen in de markt;
 • veranderende klantbehoeften;
 • groei van je organisatie;
 • uitbreiding van je product- of dienstverlening;
 • prijzen en marges die onder druk staan;
 • toenemende concurrentie;
 • investeringsproblemen. 

Wat je kunt doen

Om grip te krijgen op de situatie en je positie op de markt te behouden of zelfs te verbeteren is een strategisch plan belangrijk. Het geeft je organisatie richting bij vraagstukken zoals:

 • Hoe kan jij je organisatie voorbereiden op de toekomst?
 • Op welke manier blijft je organisatie concurrentie voor?
 • Wat is er mogelijk om je business rendabeler te maken?
 • Hoe voer je succesvol procesdigitalisering door?
 • Hoe zorg je ervoor dat je MVO en duurzaamheidsstrategie een kloppend verhaal wordt? 
 • Hoe breng je deze nieuwe visie goed over op je team (verandermanagement), zodat het een gedragen gedachtegang wordt?

Wij maken graag kennis met jou

Een duidelijke en gedragen strategie zorgt ervoor dat je business op het juiste moment inspeelt op de factoren die op je afkomen en daarmee rendabel is én blijft. Wij helpen je graag gedurende dit proces. 

Neem contact op

Van ambitie naar resultaat

Samen zorgen we ervoor dat je het beste uit je organisatie én medewerkers naar boven haalt en dat je doordachte strategische keuzes maakt. Uiteindelijk beschik je over een intern ontwikkelde en gedragen strategie, die gevoeld wordt en zichtbaar is binnen je organisatie. 

Hoe gaan wij te werk?

Allereerst bepalen we met jou de richting, ofwel de koers die je wilt varen. Hiervoor sparren we met jou, maar ook met personen binnen je organisatie. Wij zijn ervan overtuigd dat verschillende lagen binnen jouw organisatie het krachtig potentieel kunnen benutten. Met een brede visie en pragmatische aanpak benaderen we de ambities en ontwikkelen we draagvlak voor de toekomstplannen. 

In dit proces sta je voor belangrijke keuzes. Wij ondersteunen je door jou en je team de juiste kritische vragen te stellen. Zodra jij en je team helder voor ogen hebben wat de toekomstvisie is, werken wij een concreet en gedragen strategisch plan voor je uit. Dit plan vormt het fundament waarop je beslissingen neemt om de ambities waar te maken. 

Uitvoeren en reflecteren

Het strategisch plan vormt de basis voor een vertaling naar een operationeel organisatieplan. Dit plan vormt een document die dient als leidraad voor de daadwerkelijke uitvoering en reflectie. Van daaruit zetten we acties in gang, zoals het aanpassen van processen en/of structuren.

Wij helpen je met het vormgeven van jouw (strategisch en operationeel) plan. Ook staan wij je, indien gewenst, bij met de implementatie, evaluatie en - waar nodig - het bijstellen van het plan. 

Met als resultaat:

 • Een gedragen visie waarmee je klanten en medewerkers het potentieel van je bedrijf kunnen realiseren.
 • Meer grip op de markt, jouw business en organisatie.
 • Een toekomstbestendige organisatie die wendbaarder is door het toegenomen lerend vermogen.

Contact

Neem contact op door het onderstaande formulier in te vullen