Ver­plicht rust­ge­was op zand en löss: de de­tails

Op bouwland op zand- en lössgrond moet je uiterlijk in 2026 een rustgewas telen. Dit kan met een hoofdgewas of een vroeg geteeld onbemest vanggewas.

Ver­plich­ting op per­ceels­ni­veau

De rustgewasverplichting geldt op perceelsniveau. Als je een perceel overdraagt naar een andere gebruiker, dan gaat deze verplichting ook mee over. Neem je bijvoorbeeld per 1 januari 2026 een perceel in gebruik en heeft de voormalige gebruiker in 2023 t/m 2025 geen rustgewas geteeld, dan ben je verplicht om dit in 2026 te doen.

Niet verplicht

Je bent niet verplicht om een rustgewas te telen op biologische percelen en op percelen waar meer dan vier jaar onafgebroken hetzelfde gewas wordt geteeld (meerjarige teelt).

Jos Kuipers
Jos Kuipers Senior adviseur agro

Lijst met rustgewassen

RVO heeft een lijst met gewassen opgenomen die, in het kader van deze verplichting, als rustgewas worden gezien.

Rustgewas als hoofdteelt

De gewassen moeten als hoofdteelt op het perceel aanwezig zijn. Ook een mengsel van rustgewassen in toegestaan. Het mengsel moet voor minimaal twee/derde deel bestaan uit één of meer rustgewassen uit de bovengenoemde lijst.

Bloembollen

Je kunt bloembollen ook inzetten als rustgewas. Het gaat om bloembollen die meerdere seizoenen aanwezig zijn als hoofdteelt. Alleen in het eerste jaar tellen deze bloembollen mee als rustgewas.

Hiermee kan met de teelt van deze meerjarige bloembolgewassen ook aan de rustgewasverplichting worden voldaan. Let op: dit staat helaas niet vermeld op de lijst van RVO.

Vanggewas als rustgewas

Je kunt ook een vanggewas na een korte hoofdteelt inzetten als rustgewas. Dit vanggewas mag niet worden bemest. Iedere hoofdteelt en ieder vanggewas komt hiervoor in aanmerking. De enige voorwaarde is dat er uiterlijk 31 augustus een vanggewas wordt ingezaaid, je moet de hoofdteelt dus vroeg oogsten. Ook mag dit vanggewas pas vanaf 1 februari worden vernietigd.

Heb je vragen over verplicht rustgewas op zand en löss? Neem gerust contact op.