Vang­ge­was na mais soms ook voor eco-ac­ti­vi­teit

Onder voorwaarden, kun je een verplicht vanggewas na mais inzetten voor de eco-activiteiten ‘onderzaai vanggewas’ en/of ‘groenbedekking’. Er moet onder andere sprake zijn van een ‘toegestaan vanggewas’. Hierdoor vallen wintergranen af.

Verplicht vang­ge­was na mais

Teel je mais op zand- of lössgrond? Dan ben je verplicht om na de teelt van jouw mais een vanggewas te telen. Vanaf 2023 geldt dit ook als je een derogatiebedrijf hebt in de nieuwe ‘Nutriënt verontreinigde gebieden’.

Toegestane vanggewassen

Afhankelijk van de soort mais (snijmais, biologische snijmais of overige mais) en het moment van inzaaien van het vanggewas kun je kiezen uit de volgende gewassen: gras, bladkool, bladrammenas, winterrogge, -gerst, -tarwe, triticale, Japanse haver of spelt.

Leonie van de Aast
Leonie van de Aast Adviseur agro

Gewassen voor eco-activiteiten ‘onderzaai vanggewas’ en ‘groenbedekking’

De toegestane gewassen voor de eco-activiteiten ‘onderzaai vanggewas’ en ‘groenbedekking’ zijn vermeld op deze gewassenlijst (pag. 9 - 12). De gewassenlijsten voor de betreffende eco-activiteiten zijn gelijk.

Verplicht vanggewas combineren met eco-activiteit

Alleen de volgende gewassen, die je als verplicht vanggewas kunt inzetten, kun je ook gebruiken bij de genoemde eco-activiteiten:

  • Gras
  • Bladkool
  • Bladrammenas
  • Winterrogge
  • Japanse haver

Let op: er zijn nog wel verschillen in de teeltperiode en het vernietigen van het vanggewas. Van belang is dat je voldoet aan de voorwaarden van het verplichte vanggewas en de voorwaarden van de betreffende eco-activiteit.

Heb je vragen over vanggewas na mais? Neem gerust contact op.