Thuiswerken: welke kosten zijn fiscaal aftrekbaar?

Veel ondernemers hebben in hun privéwoning een werkruimte. Thuiswerken is overigens het nieuwe normaal geworden. In de werkruimte worden met btw-belaste activiteiten uitgevoerd. Welke kosten zijn daarbij (gedeeltelijk) fiscaal aftrekbaar?

Fiscale aftrekbaarheid

De btw over de bouwkosten op een woon-werkpand is slechts aftrekbaar in de mate waarin het pand zakelijk gebruikt wordt. Dat geldt ook voor de btw over de gemengde kosten voor de werkruimte, zoals energiekosten.

De btw over die kosten is dus slechts aftrekbaar voor het gedeelte van de kosten dat wordt aangewend ten behoeve van de exploitatie van de onderneming. 

Inrichting werkruimte

De btw over de kosten voor de inrichting van de werkruimte zijn rechtstreeks toerekenbaar aan de belaste activiteiten. Deze zijn dus volledig aftrekbaar.

Voorbeeld btw-aftrek werkruimte thuis

Jasper, een btw-ondernemer, heeft in 2020 een nieuwbouwwoning laten bouwen waarin hij de zolder als werkruimte heeft. De zolder bedraagt 20% van het totale woonoppervlak. Jasper exploiteert een advieskantoor vanuit de zolder van zijn privéwoning. Alle werkzaamheden en diensten die hij verricht zijn belaste prestaties voor de btw. Jasper gebruikt de zolder uitsluitend als zijn werkruimte voor advieswerkzaamheden.  

Jasper heeft de volgende kosten gemaakt:

Energiekosten (maandelijks) € 200 inclusief 21% btw (€ 35) 
Schoonmaakkosten (maandelijks)  € 150 inclusief 21 % btw (€ 26) 
Bouwkosten aanneembedrijf  € 200.000 inclusief 21% btw (€ 34.710) 
Kosten inrichting werkruimte € 2.500 inclusief 21% btw (€ 434) 

Welke btw mag Jasper aftrekken?

  • Jasper mag de btw over de kosten die gemaakt zijn voor de inrichting van zijn werkkamer op zolder volledig aftrekken, aangezien hij deze kantoorartikelen en meubels alleen gebruikt voor zijn onderneming. Jasper mag dus € 434 btw aftrekken op de kosten van de inrichting van de werkruimte.
  • Daarnaast mag hij de btw over de bouwkosten voor 20% aftrekken, aangezien dat het het oppervlak van de privéwoning betreft die voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt. Jasper mag dus € 7.289 (20% € 34.710) aftrekken.
  • Jasper kan de btw over energiekosten en schoonmaakkosten in verhouding aftrekken. 20% van € 35 + € 26=  € 61 (€ 13) mag hij maandelijks aftrekken in zijn btw-aangifte.

Let op! Het is van groot belang dat btw-ondernemers de aftrek van btw kunnen onderbouwen als de Belastingdienst hierom verzoekt. Het is cruciaal dat uit de administratie duidelijk blijkt hoe de btw-aftrek precies is berekend.

Ondernemers dienen dan ook te beschikken over facturen die aan de factuurvereisten voldoen. Indien een btw-ondernemer geen onderbouwing kan geven voor de aftrek van btw, moet hij deze terugbetalen.

Nog vragen?

Heb je nog vragen over de fiscale aftrekbaarheid van de kosten bij thuiswerken? Neem gerust contact met ons op.