Aftrek voor werkruimte: heb je er recht op?

Veel zzp’ers werken vanuit hun woning, maar kunnen daarvoor geen kosten aftrekken. Wanneer kan dat wel en wat nu als er ten onrechte toch kosten in aftrek op de winst zijn gebracht?

Aftrek werkruimte

Een woning wordt meestal niet tot het ondernemingsvermogen gerekend. In dat geval bestaat er voor een werkkamer ook geen recht op aftrek van kosten van de winst. Dit is anders wanneer het een zelfstandige werkkamer is waarin voldoende inkomen wordt verdiend.

Wanneer zelfstandig?

Een werkkamer is zelfstandig als deze een eigen in- of opgang heeft en een eigen sanitair. Je zou de werkkamer dus ook zonder problemen aan een derde moeten kunnen verhuren. 

Wat is voldoende inkomen?

Je moet in of vanuit je werkkamer ook nog voldoende verdienen. Toegespitst voor specifieke situaties betekent dit het volgende: 

  • Heb je ook elders nog een werkkamer, bijvoorbeeld op je kantoor, dan moet je minstens 70% van uw inkomen in de werkkamer aan huis verdienen.
  • Heb je elders geen werkkamer, dan moet je minstens 70% van je inkomen in of vanuit de werkkamer verdienen en minstens 30% in de werkkamer.

Let op! Voldoe je niet aan beide eisen, dan heb je geen recht op aftrek van kosten van de winst. 

Inspecteur kan navorderen

Heb je toch kosten in aftrek gebracht, dan is er sprake van kwade trouw. De inspecteur kan dan navorderen, ook als je aanslag al definitief vaststaat.

Ellen Punte
Ellen Punte Senior belastingadviseur

Voorbeeld juridische zaak

Eerder kwam een zaak voor de rechtbank Haarlem, waarbij een zzp’er op advies van zijn adviseur kosten in verband met zijn werkkamer in aftrek had gebracht. De adviseur had echter niet nagevraagd of er wel voldoende inkomen in of vanuit de werkkamer was verdiend. De zzp’er kon dit ook niet aantonen en was blind afgegaan op zijn adviseur. De navordering bleef dan ook in stand.

Vragen?

Heb je vragen over de aftrek van kosten van een werkkamer, neem dan gerust contact met ons op.