Grens aan aftrek periodieke giften

De aftrek van periodieke giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) is vanaf 2023 begrensd tot € 250.000 per kalenderjaar. Deze maatregel geldt voor alle periodieke giften die zijn aangegaan na 4 oktober 2022 om 16.00 uur.

Periodieke giften

Als je jaarlijks eenzelfde bedrag doneert aan dezelfde ANBI en je doet dat minimaal vijf jaar achter elkaar, dan is er sprake van een periodieke gift.

Is deze periodieke gift vastgelegd in een notariële of schriftelijke overeenkomst waarin vastgesteld is op welk moment de jaarlijkse gift stopt (uiterlijk bij jouw overlijden)? Dan kan je het volledige bedrag van de gift in je aangifte inkomstenbelasting aftrekken.

Je hoeft dan geen rekening te houden met de niet-aftrekbare drempel of het plafond dat voor reguliere giften geldt.

Vanaf 2023 maximaal € 250.000 aftrek

Vanaf 2023 bedraagt de maximale periodieke giftenaftrek € 250.000 per kalenderjaar. Dit bedrag geldt voor jou en je fiscale partner samen.

Overgangsregeling lopende periodieke giften

Voor alle periodieke giften die zijn aangegaan uiterlijk 4 oktober 2022 (16.00) uur geldt het overgangsrecht. Deze periodieke giften blijven tot en met uiterlijk 31 december 2026 volledig aftrekbaar, mits aan de voorwaarden voor de aftrek van periodieke giften wordt voldaan.

Heb je nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.

Renate Ekhart
Renate Ekhart Senior adviseur kwaliteit & vaktechniek
Specialist op het gebied van belastingheffing
Niets is zo veranderlijk als de belastingwetgeving, dat maakt het zo uitdagend. Het raakt ons allemaal, zeker omdat de gevolgen ervan impact hebben op de onderneming en privé, die bij ondernemers communicerende vaten zijn. Het moet een beetje ‘in’ je zitten om het leuk te vinden om de ontwikkelingen te blijven volgen, de gevolgen en kansen in kaart te brengen en die op een begrijpelijke manier te delen. En dat geldt zeker voor mij.
Neem contact op