Going­con­cern­waar­de be­re­ke­nen agrarisch bedrijf

De Belastingdienst heeft een rekenmodule gepubliceerd waarmee de waarde van een agrarisch bedrijf kan worden berekend voor de erf- en schenkbelasting. De rekenmodule is een actuele versie van een al bestaande.

Waarde bedrijf na overdracht

Met de rekenmodule kan de goingconcernwaarde van een agrarisch bedrijf worden berekend. Dit is kort gezegd de waarde van een bedrijf als het na de bedrijfsoverdracht wordt voortgezet. De fiscus hanteert de goingconcernwaarde bij schenking en vererving van een agrarisch bedrijf.

Bepalen middels een rekenmodule

De rekenmodule vraagt om aantallen en bedragen van activa en passiva, zoals de aantallen stuks vee en de hoeveelheid grond. Ook wordt er rekening gehouden met het in de agrarische sector veel voorkomende pachten van grond en met nevenactiviteiten, zoals een eigen winkel.

Waar nodig bevat de rekenmodule de nodige toelichtingen, zodat het berekenen van de goingconcernwaarde zo eenvoudig mogelijk blijft. Dit neemt niet weg dat in veel gevallen de hulp van een accountant nodig zal zijn.

Heb je vragen over het berekenen van de goingconcernwaarde van je agrarische bedrijf? Neem gerust contact met ons op.

Robert Reuver
Robert Reuver Senior adviseur agro
Ervaren adviseur in de agrarische sector
Mijn naam is Robert en ik ben alweer ruim 30 jaar met veel plezier werkzaam als adviseur in de agrarische sector. Ik heb veel ervaring met onder meer agrarische bedrijfsoverdrachten in familieverband en de financiering van agrarische bedrijven. Daarnaast ben ik graag een sparringpartner voor agrarische ondernemers; zeker in deze tijd is het heel belangrijk om samen vooruit te kijken.
Neem contact op