Eerste open­stellingen EFRO 2021-2027 Noord-Nederland

Door middel van het EFRO-2021-2027 programma wordt de komende jaren gewerkt aan het structureel innovatiever maken van het mkb in met name Noord-Nederland. Er zijn alvast 2 subsidieregelingen geopend.

2 regelingen geopend

Er zijn, binnen de EFRO, alvast 2 subsidieregelingen geopend: innovatief ondernemerschap in Noord-Nederland 2021-2027-fase 1 & versterking dynamiek startups en scaleups.

1. Innovatief ondernemerschap in Noord-Nederland 2021-2027-fase 1

Deze regeling is een meerjarig programma waarbij aandacht is voor verschillende aspecten van innovatief ondernemerschap en de kansen en oplossingen die er zijn voor de opgaven die hierbij komen kijken. De subsidie is gericht op de volgende doelstellingen:

  • Het verhogen van de kwaliteit van de innovaties in Noord-Nederland.
  • Het groter en sterker maken van de groep innovatieve ondernemers in Noord-Nederland en het versterken van het innovatieklimaat.
  • Het stimuleren van innovatief leiderschap met als belangrijke randvoorwaarde het innovatie-ecosysteem.

De subsidie kan worden aangevraagd door bestuursorganen (bijv. gemeenten en provincies) die gezamenlijk een regeling uitvoeren ten behoeve van innovatief ondernemerschap in Fryslan, Groningen en Drenthe. Het maximaal te ontvangen subsidiebedrag bedraagt €2,5 miljoen. Maximaal 67% van de gemaakte kosten komt in aanmerking voor subsidie. De regeling is geopend t/m 18 november 2023.

2. Versterking dynamiek startups en scaleups

Om het innnovatieklimaat van Noord-Nederland te versterken moet de groep koplopers vergroot worden. Eén manier om dat te doen is het vergroten van de aanwas en pool van innovatieve startups en scaleups. Om dit voor elkaar te krijgen is onder andere belangrijk dat er meer en beter op elkaar afgestemde verbindingen worden gelegd tussen relevante partijen en gerichte ondersteuningsprogramma’s voor innovatieve startups en scaleups.

Binnen deze regeling wordt gewerkt aan twee doelstellingen:

  • Het versterken van de startup en scaleup dynamiek van Noord-Nederland.
  • Het faciliteren van de juiste voorwaarden om startups te laten doorgroeien naar scaleups (en verder) en hiermee het vergroten van het aantal innovatieve ondernemingen in Noord-Nederland.

Meer samenwerking, werken vanuit een gezamenlijke visie en doelstellingen, evidence-based en gemonitord zijn hierbij belangrijke doelstellingen voor de regio. De beoogde activiteiten moeten goed zijn onderbouwd met data. Het delen van de beschikbare data met relevante partijen is ook van groot belang.

Hierdoor wordt er datagedreven en gezamenlijk toegewerkt naar de doelstellingen. Subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkende partijen die met een gezamenlijk iniatief en vanuit een integrale visie inspelen op de versterking van de startup en scaleup dynamiek in Noord Nederland.

Het betreft hier een cofinanciering met geleden vanuit het EFRO-programma en vanuit Rijksoverheid. De maximaal te ontvangen subsidie bedraagt €4 miljoen. Maximaal 45% van de gemaakte kosten komt in aanmerking voor subsidie. De regeling is geopend t/m 13 oktober 2023.

Jarno Swijghuizen
Jarno Swijghuizen Subsidieadviseur

Kom jij in aanmerking voor EFRO?

Wij kijken graag met je mee welke kansen er liggen voor jouw organisatie door een subsidiescan te doen. Hierdoor wordt het duidelijk of je voor EFRO en/of andere subsidies in aanmerking komt.

Subsidiescan aanvragen
medewerker de jong en laan