Ecoregeling in Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2023

Binnen het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023 kunt u, in het kader van de ecoregeling, een vergoeding ontvangen als u bepaalde maatregelen toepast. Deze vergoeding komt bovenop de basispremie. Voor het uitvoeren van de maatregelen moet u extra inspanningen leveren. Het is dan ook een vergoeding voor maatschappelijke diensten, en geen inkomenssteun.

Vijf thema's

De maatregelen die u neemt moeten positief werken op vijf thema’s:

  • Klimaat
  • Biodiversiteit
  • Landschap
  • Water
  • Bodem

U krijgt echter geen vergoeding voor de individuele maatregelen. Er gaat een puntensysteem gelden, waarbij u meer punten krijgt als u met de verschillende maatregelen beter scoort op alle vijf thema’s. Bij een hoger aantal punten kunt u een hogere vergoeding ontvangen.

Vergoeding per hectare

Neemt u voldoende maatregelen ten aanzien van de ecoregeling? Dan kunt u een vergoeding per hectare ontvangen. De inschatting is dat de vergoeding, afhankelijk van uw inspanningen, ergens tussen de € 110 en € 130 per hectare komt te liggen. Deze vergoeding geldt dan voor alle hectares.

Maatregelen

De maatregelen die u binnen de ecoregeling kunt nemen zijn nog niet definitief. Maar u kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld telen rustgewassen, eiwitgewassen, blijvend grasland, kruidenrijk grasland, niet ploegen, landschapselementen, akkerranden, mengteelten of strokenteelt.

Deelname is vrijwillig

U bent niet verplicht om aan de ecoregeling mee te doen. U kunt voor eventuele deelname een puur financiële afweging maken. Maar u kunt ook voor ecoregeling kiezen, omdat u maatregelen wilt nemen die gunstig werken op het gebied van bijvoorbeeld klimaat, milieu of biodiversiteit.

Ook kunt u kiezen voor de ecoregeling wanneer u het belangrijk vindt om tegemoet te komen aan bepaalde maatschappelijke wensen (bijvoorbeeld akkerranden). Daarnaast kunnen maatregelen die u nu neemt positief zijn voor de toekomst, bijvoorbeeld een betere bodemkwaliteit. De keuze is straks aan u!

Vragen?

Heeft u nog vragen over de ecoregeling? Neem gerust contact met ons op.