Ecoregeling in Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2023

In het nieuwe GLB kunt u in aanmerking komen voor steun vanuit de ecoregeling. Dit komt bovenop de basispremie. U kunt zelf bepalen of u hier aan deelneemt.

Ecoregeling in Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2023

Binnen het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023 kunt u, in het kader van de ecoregeling, een vergoeding ontvangen als u bepaalde maatregelen toepast. Deze vergoeding komt bovenop de basispremie. U kunt zelf bepalen of u hier aan deelneemt. Voor het uitvoeren van de maatregelen moet u extra inspanningen leveren. Het is dan ook een vergoeding voor maatschappelijke diensten, en geen inkomenssteun.

Vijf thema's

De maatregelen die u neemt moeten positief werken op vijf thema’s:

  • Klimaat
  • Biodiversiteit
  • Landschap
  • Water
  • Bodem

U krijgt echter geen vergoeding voor de individuele maatregelen. Er gaat een puntensysteem gelden, waarbij u meer punten krijgt als u met de verschillende maatregelen beter scoort op alle vijf thema’s. Bij een hoger aantal punten kunt u een hogere vergoeding ontvangen.

Systeem ecoregeling

Wilt u deelnemen dan gelden de volgende twee stappen:

  • Stap 1: u bepaalt of u aan de ‘instapeis’ voldoet. Dit bepaalt u op basis van een puntensysteem.
  • Stap 2: u bepaalt de hoogte van de premie, op basis van de ‘waarde’ van de eco-activiteiten.

Eco-activiteiten: punten en waarde

Voor de instapeis heeft LNV aan iedere eco-activiteit punten toegekend per thema. Daarnaast heeft iedere eco-activiteit een bepaalde (standaard)waarde. Hiermee bepaalt u of u aan de instapeis voldoet en vervolgens in welke klasse u terecht komt. De klasse (brons, zilver of goud) bepaalt uw premie vanuit de ecoregeling. De premie per hectare is nog niet definitief.

Als indicatie gelden de volgende premies/ha:

  • Brons: € 60
  • Zilver: € 100
  • Goud: € 200 

Deze premie wordt uitbetaald over al uw hectares. Meer informatie over de eco-regeling, de punten en de waarden vindt u op de RVO.

Ook aanwezige eco-activiteiten tellen mee

Voert u bepaalde eco-activiteiten al uit bijvoorbeeld kruidenrijk grasland? Of zijn deze reeds aanwezig, bijvoorbeeld houtwallen en ‘eigen’ sloten? Ook dan mag u deze meetellen voor de ecoregeling.

Alleen extra zaken tellen mee

Een belangrijke voorwaarde is wel dat u deze zaken niet nodig heeft om aan de voorwaarden voor de basispremie te voldoen. Alleen extra zaken komen in aanmerking voor de ecoregeling.

Deelname is vrijwillig

U bent niet verplicht om aan de ecoregeling mee te doen. U kunt voor eventuele deelname een puur financiële afweging maken. Maar u kunt ook voor ecoregeling kiezen, omdat u maatregelen wilt nemen die gunstig werken op het gebied van bijvoorbeeld klimaat, milieu of biodiversiteit.

Ook kunt u kiezen voor de ecoregeling wanneer u het belangrijk vindt om tegemoet te komen aan bepaalde maatschappelijke wensen (bijvoorbeeld akkerranden). Daarnaast kunnen maatregelen die u nu neemt positief zijn voor de toekomst, bijvoorbeeld een betere bodemkwaliteit. De keuze is aan u!

Vragen?

Heeft u nog vragen over de ecoregeling? Neem gerust contact met ons op.