Ecoregeling in Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2023

In het nieuwe GLB kan je in aanmerking komen voor steun vanuit de ecoregeling. Dit komt bovenop de basispremie. Je kunt zelf bepalen of je hieraan deelneemt.

GLB 2023

De hoofdlijnen

Voor het uitvoeren van de maatregelen moet je extra inspanningen leveren. Het is dan ook een vergoeding voor maatschappelijke diensten, en geen inkomenssteun. De maatregelen die je neemt moeten positief werken op vijf thema’s:

  • Klimaat
  • Biodiversiteit
  • Landschap
  • Water
  • Bodem

Je krijgt echter geen vergoeding voor de individuele maatregelen. Er gaat een puntensysteem gelden, waarbij je meer punten krijgt als je met de verschillende maatregelen beter scoort op alle vijf thema’s. Bij een hoger aantal punten kan je een hogere vergoeding ontvangen.

Systeem ecoregeling

Wil je deelnemen, dan gelden de volgende twee stappen:

  • Stap 1: je bepaalt of je aan de ‘instapeis’ voldoet. Dit bepaal je op basis van een puntensysteem.
  • Stap 2: je bepaalt de hoogte van de premie, op basis van de ‘waarde’ van de eco-activiteiten.

Eco-activiteiten: punten en waarde

Voor de instapeis heeft LNV aan iedere eco-activiteit punten toegekend per thema. Daarnaast heeft iedere eco-activiteit een bepaalde (standaard)waarde. Hiermee bepaal je of je aan de instapeis voldoet en vervolgens in welke klasse je terecht komt. De klasse (brons, zilver of goud) bepaalt je premie vanuit de ecoregeling. De premie per hectare is nog niet definitief.

Als indicatie gelden de volgende premies/ha:

  • Brons: € 60
  • Zilver: € 100
  • Goud: € 200 

Deze premie wordt uitbetaald over al je hectares. Meer informatie over de eco-regeling, de punten en de waarden vind je op de website van RVO.

Ook aanwezige eco-activiteiten tellen mee

Voer je bepaalde eco-activiteiten al uit, bijvoorbeeld kruidenrijk grasland? Of zijn deze reeds aanwezig, bijvoorbeeld houtwallen en ‘eigen’ sloten? Ook dan mag je deze meetellen voor de ecoregeling.

Alleen extra zaken tellen mee

Een belangrijke voorwaarde is wel dat je deze zaken niet nodig hebt om aan de voorwaarden voor de basispremie te voldoen. Alleen extra zaken komen in aanmerking voor de ecoregeling.

Gineke Welleweerd
Gineke Welleweerd Adviseur agro

Deelname is vrijwillig

Je bent niet verplicht om aan de ecoregeling mee te doen. Je kunt voor eventuele deelname een puur financiële afweging maken. Maar je kunt ook voor ecoregeling kiezen, omdat je maatregelen wilt nemen die gunstig werken op het gebied van bijvoorbeeld klimaat, milieu of biodiversiteit.

Ook kan je kiezen voor de ecoregeling wanneer je het belangrijk vindt om tegemoet te komen aan bepaalde maatschappelijke wensen (bijvoorbeeld akkerranden). Daarnaast kunnen maatregelen die je nu neemt positief zijn voor de toekomst, bijvoorbeeld een betere bodemkwaliteit. De keuze is aan jou.

Heb je nog vragen over de ecoregeling? Neem gerust contact met ons op.