Eco-activiteit op buffer­strook en als 'niet-productief'?

Wil je een eco-activiteit toepassen op een verplichte bufferstrook? Ook in 2024 blijft dit in de meeste gevallen toegestaan. Een eco-activiteit inzetten op ‘niet-productief areaal’ mag echter vaak niet.

Eco-activiteit op bufferstrook

Je mag de meeste eco-activiteiten ook toepassen op een verplichte bufferstrook. Uiteraard alleen als je aan alle voorwaarden voldoet. Alleen de volgende eco-activiteiten zijn niet toegestaan:

 • Groene braak
 • Precisiebemesting
 • Precisiegewasbescherming
 • Fertigatie

De laatste drie zijn logischerwijs niet toegestaan omdat op een bufferstrook geen bemesting en gewasbescherming is toegestaan.

Leonie van de Aast
Leonie van de Aast Adviseur agro

Eco-activiteit op NPA

Veel eco-activiteiten zijn niet toegestaan op gronden die als ‘niet-productief areaal’ (NPA) worden ingezet. De volgende eco-activiteiten zijn wel toegestaan op NPA:

 • Groenbedekking
 • Heg, haag, struweel
 • Landschapselement hout
 • Groene braak
 • Bufferstroken langs gras- en bouwland
 • Biologische landbouw
 • Strokenteelt (alleen niet-productieve stroken)

Heb je nog vragen over de eco-activiteit op bufferstrook? Neem gerust contact op.

De combinatie inhoudelijk en menselijk maakt de agrosector zo interessant!

Iedere dag weer nieuwe uitdagingen; als er één sector is waarbij continu wetten en regelgevingen veranderen... Dan is het de agrarische sector wel! Of wat dacht je van de sterk fluctuerende markt, agrarische ondernemers staan altijd weer voor nieuwe uitdagingen. En ik help en adviseer ze zo goed als ik kan om slimme beslissingen te maken en - onopgemerkte - kansen te grijpen.

Lees het blog van Robert