Derogatie 2024: lagere normen, later aanvragen

Vanaf 2024 worden de eisen voor derogatiebedrijven behoorlijk aangescherpt. Zo wordt het aantal NV-gebieden fors uitgebreid. Daarnaast kun je vanaf 2024 op de percelen in een zone van 250 meter rondom veel Natura 2000-gebieden geen derogatie meer aanvragen. Het aanvragen van een derogatievergunning kan van 1 t/m 29 februari.

Derogatie 2024

Aanvragen van de derogatie in 2024 kan t/m 29 februari. Dan moet je ook jouw bemestingsplan op orde hebben en jouw grondmonsters hebben genomen. Grondmonsters mogen niet voor 1 februari zijn genomen.

In de (nieuwe) NV-gebieden mag je in 2024 maximaal 210 kg N/ha uit dierlijke mest gebruiken. Buiten de NV-gebieden geldt een maximum van 230 kg.

Vanggewas na mais en graslandvernietiging

Pas je derogatie toe op percelen in een NV-gebied? Dan moet je ook op klei- en veengrond na de teelt van mais verplicht een vanggewas zaaien. Daarnaast gelden striktere regels omtrent graslandvernietiging, vergelijkbaar met de eisen op zand en löss.

Geen derogatie rondom N2000-gebied

Sinds 2023 kon je op percelen gelegen in Natura 2000-gebieden geen derogatie meer toepassen. Vanaf 2024 gaat dit ook gelden voor een zone van 250 meter rondom diverse aangewezen Natura 2000-gebieden. Wel moet je deze percelen bemonsteren en tellen de percelen ook mee voor de 80%-graslandeis.

Heb je nog vragen over de derogatie 2024? Neem gerust contact op.

Gineke Welleweerd
Gineke Welleweerd Senior adviseur agro