Derogatie 2023: aan­vraag waar­schijn­lijk pas na 1 fe­bru­ari

In 2023 kun je weer gebruik maken van derogatie. Hiervoor moet je tijdig een derogatievergunning aanvragen. Lees hier meer over de voorwaarden.

Derogatievergunning 2023

In 2023 kun je weer gebruik maken van derogatie. Hiervoor moet je tijdig een derogatievergunning aanvragen. Normaal zou je dit uiterlijk 31 januari moeten doen. Echter worden in 2023 de gebieden waar de lagere derogatienorm geldt uitgebreid. Deze gebieden zijn nog niet vastgesteld, pas nadat deze gebieden bekend zijn kun je een derogatievergunning aanvragen.

Lagere normen

Zowel de hoge als de lage derogatienorm wordt in 2023 met 10 kg per ha verlaagd. Daarnaast wordt het aantal gebieden dat te maken krijgt met de lage derogatienorm uitgebreid.

Lage norm in ‘nutriënt verontreinigde gebieden’

De lage derogatienorm gaat in 2023 ook gelden in de nog aan te wijzen ‘nutriënt verontreinigde gebieden’. Zodra deze aanwijzing in de wet is geregeld kun je de derogatievergunning aanvragen. Dit zal waarschijnlijk pas na 1 februari worden.

Uiterlijk 31 januari ‘Aanvullende gegevens’ doorgeven

Heb je een uitnodiging voor het doen van ‘Aanvullende gegevens’? Dan moet je deze wel uiterlijk 31 januari doorgeven aan RVO. Deze einddatum staat los van de aanvraag van de derogatievergunning.

Zijn er vragen over de derogatie 2023? Neem gerust contact op.