DAC7: Ben jij als di­gi­taal plat­form op de hoog­te van de nieuwe rap­por­ta­ge­plicht?

De rapportageverplichting DAC7 verplicht online platformen vanaf 2023 informatie over verkopers die gebruik maken van hun platformen te verzamelen, te verifiëren en te rapporteren aan de Belastingdienst.

DAC7

Vanaf 1 januari 2023 geldt voor platformexploitanten een nieuwe rapportageplicht. Deze rapportageplicht verplicht platformen gegevens en inlichtingen te verzamelen, te verifiëren en te rapporteren over verkopers en dienstverleners die activiteiten verrichten via hun digitale platform en deze te verstrekken aan de Belastingdienst.

Rapportageplicht niet of nauwelijks bekend

We hebben het afgelopen half jaar met meerdere ondernemers gesproken over de rapportageplicht. Daaruit blijkt dat deze nieuwe verplichting en de vergaande gevolgen veelal niet of nauwelijks bekend zijn. Wellicht komt dit ook doordat er momenteel nog weinig duidelijkheid over is en – of misschien juist wel doordat – er (media-)aandacht wordt gegeven aan deze nieuwe rapportageplicht. Terwijl de rapportageplicht in enkele sectoren grote gevolgen kan en gaat hebben.

Hoe zat het ook alweer?

De nieuwe DAC7 rapportageplicht is namelijk relevant voor zowel de eigenaren van de platformen als de verkopers op de betreffende platformen. De platformeigenaren worden verplicht een administratie bij te houden en in te dienen. De verkopers en dienstverleners moeten rekening houden met het feit dat de Belastingautoriteiten inzicht krijgen in hun inkomsten. Kortom, een belangrijke regeling die nog niet bij iedereen voldoende op het netvlies staat.

Lees verder onder de whitepaper.

Whitepaper DAC7

We gaan in deze whitepaper verder in op uitzonderingen, het doel en de gevolgen voor de verkopers na de rapportageverplichting. Daarnaast geven we 5 tips om je goed op weg te helpen.

Wie valt er onder de rapportageplicht?

De vraag of een onderneming onder de rapportageplicht valt, is een zeer feitelijke aangelegenheid. We duiken met de ondernemer in zijn of haar situatie om vervolgens antwoord te kunnen geven. Bekende voorbeelden van dergelijke platformexploitanten zijn bijvoorbeeld Bol.com, Marktplaats.nl, Vinted.nl en AutoScout24.nl.

Via dergelijke websites kunnen partijen (particulieren en ondernemers) eenvoudig producten als diensten aanbieden en afnemen. Tegelijkertijd associëren veel platformexploitanten zich niet met deze in het oog springende giganten.

Onze ervaring leert inmiddels dat de rapportageplicht in enkele sectoren groten gevolgen heeft. We zien deze verplichting bijvoorbeeld ook terugkomen bij autohandelaren en vakantieparken. Hierbij kun je denken aan autohandelaren die tweedehands auto’s van derden op hun website te koop aanbieden en vakantieparken/campings die vakantiewoningen van derden op hun website te huur aanbieden.

We hebben samen met de ondernemers de gevolgen in kaart gebracht en de stappen geschetst op welke manier zij op tijd aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

Heb jij een online platform waarop je derde partijen de mogelijkheid biedt producten of diensten aan te bieden, neem dan gerust contact met ons op. Wij bepalen graag samen met jou de precieze impact van de rapportageplicht op jouw bedrijf en de eventuele noodzakelijke implementatie van de rapportageplicht.

Wil je meer lezen over deze rapportageplicht? In dat geval verwijzen wij je graag naar onze whitepaper DAC7.