Nieuwsbericht BMKB-regeling

De Borgstellingsregeling MKB-kredieten (BMKB-regeling) is verlengd tot 1 juli 2023. Uit een evaluatie is namelijk gebleken dat deze regeling doelmatig en doeltreffend is.

BMKB-regeling verlengd tot 1 juli 2023

Via de BMKB-regeling staat de overheid borg voor een deel van een lening die een mkb-ondernemer afsluit bij een financiële instelling. Daardoor wordt eerder krediet verstrekt wanneer een ondernemer over onvoldoende onderpand beschikt.

In de BMKB-regeling staat de overheid borg voor 90% van het borgstellingskrediet van maximaal € 1,5 miljoen. Het aandeel van het borgstellingskrediet in het totale krediet is afhankelijk van de bedrijfssoort.

Bedrijfssoorten

Er zijn drie bedrijfssoorten voor het borgstellingskrediet te onderscheiden:

  • Voor starters is het aandeel borgstellingskrediet maximaal driekwart met een maximum van € 200.000.
  • Voor innovatieve bedrijven is het aandeel tweederde.
  • In reguliere gevallen bedraagt het aandeel borgstellingskrediet de helft. De kredietverstrekker moet dus zelf altijd een deel van het krediet verstrekken.

Let op

Vanwege de coronacrisis is de omvang van het maximale borgstellingskrediet in de reguliere BMKB-regeling tijdelijk verhoogd. Het aandeel borgstellingskrediet bedraagt tot die tijd maximaal driekwart in plaats van de helft. Deze tijdelijke uitbreiding loopt tot 1 juli 2022.

Hefboomwerking

De BMKB-regeling heeft als belangrijk voordeel de grote hefboomwerking. De uitkering aan schades is namelijk vele malen lager dan het totaalbedrag waarvoor borg wordt gestaan. De BMKB heeft daarom een duidelijke meerwaarde boven een subsidie.

Ondernemers die van de regeling gebruikmaken, betalen eenmalig een provisie. De provisie loopt op naarmate de looptijd van het krediet toeneemt en loopt uiteen van 3,9 tot 5,85%.

Heb je nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op. 

Whitepaper

13 alternatieve financieringsvormen

Heb jij als ondernemer groeiplannen of wil je misschien een nieuw pand aanschaffen? Dan ben je steeds vaker genoodzaakt om naar een alternatieve financiering te zoeken. In deze whitepaper vertellen wij je meer over 13 alternatieve financieringsvormen.