BMKB-regeling verlengd tot 1 juli 2023

De Borgstellingsregeling MKB-kredieten (BMKB-regeling) is verlengd tot 1 juli 2023. Uit een evaluatie is namelijk gebleken dat deze regeling doelmatig en doeltreffend is.

Doel BMKB

Via de BMKB-regeling staat de overheid borg voor een deel van een lening die een mkb-ondernemer afsluit bij een financiële instelling. Daardoor wordt eerder krediet verstrekt wanneer een ondernemer over onvoldoende onderpand beschikt.

In de BMKB-regeling staat de overheid borg voor 90% van het borgstellingskrediet van maximaal € 1,5 miljoen. Het aandeel van het borgstellingskrediet in het totale krediet is afhankelijk van de bedrijfssoort.

Bedrijfssoorten

Er zijn drie bedrijfssoorten voor het borgstellingskrediet te onderscheiden:

  • Voor starters is het aandeel borgstellingskrediet maximaal driekwart met een maximum van € 200.000.
  • Voor innovatieve bedrijven is het aandeel tweederde.
  • In reguliere gevallen bedraagt het aandeel borgstellingskrediet de helft. De kredietverstrekker moet dus zelf altijd een deel van het krediet verstrekken.

Hefboomwerking

De BMKB-regeling heeft als belangrijk voordeel de grote hefboomwerking. De uitkering aan schades is namelijk vele malen lager dan het totaalbedrag waarvoor borg wordt gestaan. De BMKB heeft daarom een duidelijke meerwaarde boven een subsidie.

Ondernemers die van de regeling gebruikmaken, betalen eenmalig een provisie. De provisie loopt op naarmate de looptijd van het krediet toeneemt en loopt uiteen van 3,9 tot 5,85%.

Heb je nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op. 

Renate Ekhart
Renate Ekhart Senior adviseur kwaliteit & vaktechniek
Specialist op het gebied van belastingheffing
Niets is zo veranderlijk als de belastingwetgeving, dat maakt het zo uitdagend. Het raakt ons allemaal, zeker omdat de gevolgen ervan impact hebben op de onderneming en privé, die bij ondernemers communicerende vaten zijn. Het moet een beetje ‘in’ je zitten om het leuk te vinden om de ontwikkelingen te blijven volgen, de gevolgen en kansen in kaart te brengen en die op een begrijpelijke manier te delen. En dat geldt zeker voor mij.
Neem contact op
Whitepaper

13 alternatieve financieringsvormen

Heb je als ondernemer groeiplannen of wil je misschien een nieuw pand aanschaffen? Dan is wellicht een alternatieve financiering iets voor jou. In deze whitepaper vertellen wij je meer over 13 verschillende alternatieve financieringsvormen.