Be­taal voor­lo­pi­ge aan­slag 2023 met dag­te­ke­ning ja­nu­ari pas in 2023

Heb jij een voorlopige aanslag 2023 ontvangen met een dagtekening in januari 2023? Let dan op! De Belastingdienst kan eventuele vroegtijdige betalingen mogelijk niet verwerken.

Voor­lo­pi­ge aan­slag 2023

Mogelijk heb je al een aanslag ontvangen over het jaar 2023. Als deze aanslagen een dagtekening hebben in januari 2023, betaal deze dan niet vooruit, maar ná de dagtekening van de aanslag in 2023.

De Belastingdienst doet deze oproep omdat de systemen van de Belastingdienst de eventuele vroegtijdige betalingen mogelijk niet kunnen verwerken. Je krijgt de betalingen dan teruggestort, terwijl de aanslag uiteindelijk wel betaald moet worden.

Let op! De uiterste betaaldatum is afhankelijk van de betaalwijze. In de betaalinformatie op de aanslag staat de juiste uiterste datum waarop het totale aanslagbedrag op de rekening van de Belastingdienst moet staan. Maak je gebruik van termijnbetalingen, dan gelden daarvoor de in de betaalinformatie vermelde uiterste betaaldatums.  

Heb je vragen over de voorlopige aanslag 2023? Neem gerust contact op.

Renate Ekhart
Renate Ekhart Senior adviseur kwaliteit & vaktechniek
Specialist op het gebied van belastingheffing
Niets is zo veranderlijk als de belastingwetgeving, dat maakt het zo uitdagend. Het raakt ons allemaal, zeker omdat de gevolgen ervan impact hebben op de onderneming en privé, die bij ondernemers communicerende vaten zijn. Het moet een beetje ‘in’ je zitten om het leuk te vinden om de ontwikkelingen te blijven volgen, de gevolgen en kansen in kaart te brengen en die op een begrijpelijke manier te delen. En dat geldt zeker voor mij.
Neem contact op