SLIM subsidie aanvragen in 6 stappen

Wil je de SLIM subsidie (laten) aanvragen? Dan komen daar een aantal stappen bij kijken. Zo is het onder andere belangrijk om te kijken of jouw (investerings)behoefte aansluit op de mogelijkheden van de SLIM subsidie. Wij lichten dit, en de andere stappen, uit op deze pagina.
Gelijk naar de 6 stappen

Welke stappen?

De stappen van het aanvragen van de SLIM subsidie, zijn:

  1. Inventariseren behoefte
  2. Uitschrijven aanvraag
  3. Indienen aanvraag
  4. Ontvangen beschikking
  5. Uitvoeren plan
  6. Vaststelling subsidie 

De stappen worden hieronder nader toegelicht.

6 stappen

1. Inventariseren behoefte

Vanuit jouw onderneming is er behoefte aan (meer) opleiding en ontwikkeling van je medewerkers. Daarvoor is het belangrijk om in kaart te brengen waar de exacte behoefte ligt. Wanneer blijkt dat jouw behoeftes overeenkomen met de subsidiabele activiteiten van de SLIM-subsidie, kan een subsidieaanvraag worden opgestart. Daarbij is het belangrijk om na te gaan wat de investering van jou als ondernemer wordt en waar een externe partij kan ondersteunen.

2. Uitschrijven aanvraag

Bij het opstellen van de subsidieaanvraag wordt het plan met daarin de behoeften vanuit jouw onderneming uitgeschreven. Ook wordt er een inschatting gemaakt van de uren en eventuele kosten die geïnvesteerd moeten worden om het project uit te voeren. Wanneer het projectplan en kostenplaatje gereed zijn, en wanneer jouw onderneming voldoet aan alle voorwaarden, kan de aanvraag worden ingediend. 

3. Indienen aanvraag

Bij het aanvragen van de SLIM-subsidie moet een digitaal aanvraagformulier ingevuld worden. Hierbij moeten enkele verplichte documenten worden ingediend, zoals het projectplan en de begroting. Na het indienen van de aanvraag neemt een subsidieverstrekker de aanvraag in behandeling. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Deze worden na ontvangst getoetst op volledigheid. Indien er sprake is van overvraging, worden de aanvragen bepaald door middel van loting.

4. Ontvangen beschikking

Uiterlijk binnen 18 weken na het aanvragen van de SLIM subsidie ontvang je een beschikking vanuit de subsidieverstrekker. Indien jouw projectplan positief wordt beoordeeld en je een beschikking ontvangt, kan je beginnen met het uitvoeren van het project. Daarbij ontvang je een voorschot van 50% van de subsidie. 

5. Uitvoeren plan

Afhankelijk van de inhoud van het plan en de afspraken die gemaakt zijn, kunnen de taken worden uitgevoerd. Nadat de beschikking is ontvangen, heb je 12 maanden de tijd om het project uit te voeren.

6. Vaststelling subsidie

Nadat de periode van 12 maanden is verstreken, moet er een verzoek tot vaststelling worden ingediend. Hierbij moet worden aangegeven:

  • welke werkzaamheden er zijn verricht;
  • hoeveel uren er zijn gemaakt door eigen personeel;
  • welke kosten er zijn gemaakt door externe adviseurs.

Dit wordt uitgebreid beschreven in een activiteitenverslag die moet worden ingediend bij de subsidieverstrekker. Is alles volgens plan uitgevoerd? Dan wordt de subsidie vastgesteld en ontvang je het resterende subsidiebedrag.
 

Verzoek tot vaststelling

Het verzoek tot vaststelling bestaat, net als de aanvraag, uit een elektronisch formulier en een aantal bijlagen. Dat zijn in ieder geval een verslag van de uitgevoerde activiteiten en een overzicht van de kosten per activiteit. De juistheid van de verantwoorde kosten wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. Hiertoe kunnen onderliggende stukken worden opgevraagd.

Hulp nodig?

Klinkt dit allemaal heel ingewikkeld? Het valt reuze mee. Wij helpen je van begin tot eind in het hele proces. Wij helpen je met het inventariseren van de juiste subsidie, schrijven samen de aanvraag en dienen deze tijdig in. Zo kan jij je bezighouden met ondernemen! Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Whitepaper SLIM

In deze whitepaper geven we je een duidelijk(er) beeld wanneer je in aanmerking komt voor de SLIM subsidie, door de activiteiten te ondersteunen met diverse voorbeelden. Download gerust de whitepaper!

Samen gaan we ervoor

Paul van den Berg
Paul van den Berg Senior subsidieadviseur Meer over Paul
Annerie Wentink
Annerie Wentink Manager personeel Meer over Annerie
Tirsa Dekker
Tirsa Dekker Arbeids- en organisatiepsycholoog Meer over Tirsa
Anouk Lichtendonk
Anouk Lichtendonk HR adviseur Meer over Anouk

Vragen? Stel ze!

Neem contact op door het formulier in te vullen.