Op­schaling volledig hernieuw­bare waterstof­productie via elek­trolyse (OWE)

Het kabinet wil de productie van hernieuwbare waterstof aanmoedigen en heeft daarom besloten de langverwachte OWE-subsidie open te stellen. De regeling maakt investeren in en exploitatie van elektrolyse-installaties aantrekkelijker voor bedrijven.
Neem direct contact op

OWE-subsidie

De regeling is bedoeld voor bedrijven die een productie-installatie voor waterstof realiseren en gebruiken voor de productie van hernieuwbare waterstof. Hierbij gaat het expliciet om een elektrolyser met een vermogen van 0,5 tot maximaal 50 megawatt. De subsidie is opgedeeld in een investeringsdeel en een exploitatiedeel.

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 30 november t/m 14 december 2023. Het totale subsidiebudget bedraagt € 245.600.000.

Investeringsdeel

Subsidie wordt gegeven voor de investeringskosten van de productie-installatie. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende kosten:

  • Machines en apparatuur die samen de waterstof productie-installatie vormen, zoals bijvoorbeed een elektrolyser, waterstofzuivering, koelapparatuur, aansturingsappartuur en meting van productie en veiligheid.
  • Batterij-opslagsysteem.
  • Kosten voor projectengineering, project development en leges indien de kosten zijn geactiveerd op de balans.
  • Investeringskosten in gebouwen en grond (geldt alleen voor de waterstofproductie-installatie).
  • Materialen en hulpmiddelen tijdens de bouw.
  • De aanleg van infrastructuur (voor het aansluiten van de elektrolyser).

Het maximaal te ontvangen subsidiebedrag hangt van van de grootte van je bedrijf. Grote mkb-bedrijven krijgen maximaal 40% van het verschil tussen de kosten die vallen onder de subsidie en de kosten van de referentie-investering. Voor middelgrote bedrijven is dat maximaal 50% en voor het kleinbedrijf maximaal 60%. Het investeringsdeel wordt uitbetaald tijdens de realisatie van de productie-installatie.

Zarina Buckert
Zarina Buckert Subsidieadviseur

Exploitatiedeel

Subsidie wordt verstrekt voor de productie van de waterstof met de productie-installatie gedurende minimaal 7 jaar en maximaal 15 jaar. Naast de subsidie over het investeringsdeel, ontvang je dus ook subsidie voor het exploitatiedeel.

Dit gedeelte bestaat uit een subsidie per geproduceerde kilogram volledig hernieuwbare waterstof. Je ontvangt het verschil tussen uw gemiddelde kostprijs van de hernieuwbare waterstof en een correctiebedrag. Dit correctiebedrag bestaat uit de vermeden kosten voor het produceren van waterstof met een stoommethaanreforminstallatie op aardgas.

Het exploitatiedeel wordt verdeeld over minimaal 7 tot maximaal 15 jaar uitgekeerd. Dit gebeurt na de realisatie van de installatie en het wordt verstrekt voor de daadwerkelijke geproduceerde volledig hernieuwbare waterstof.

Enkele voorwaarden op een rij

  • Je bepaalt zelf de exploitatieduur, zolang het maar ligt tussen 7 en 15 jaar.
  • Er mag één aanvraag per locatie worden ingediend.
  • De waterstofproductie-installatie mag niet in gebruik worden genomen voordat de aanvraag voor subsidie is ingediend.

Kom jij in aanmerking voor OWE?

Wij kijken graag met je mee welke kansen er liggen voor jouw organisatie door een subsidiescan te doen. Hierdoor wordt het duidelijk of je voor de OWE-subsidie en/of andere subsidies in aanmerking komt.

Subsidiescan aanvragen
medewerker de jong en laan

Samen gaan we ervoor

Leander Popken
Leander Popken Senior subsidieadviseur Meer over Leander
Ilse Stortelers
Ilse Stortelers Junior subsidieadviseur Meer over Ilse
Esther Petrov
Esther Petrov Subsidieadviseur binnendienst Meer over Esther
Jarno Swijghuizen
Jarno Swijghuizen Subsidieadviseur Meer over Jarno
Paul van den Berg
Paul van den Berg Senior subsidieadviseur Meer over Paul
Martijn Boerman
Martijn Boerman Subsidieadviseur Meer over Martijn
Martijn IJzerman
Martijn IJzerman Junior subsidieadviseur Meer over Martijn
Zarina Buckert
Zarina Buckert Subsidieadviseur Meer over Zarina

Vragen? Stel ze!

Neem contact op door het formulier in te vullen.