LEADER Oost-Groningen

Het doel van de nieuwe regeling LEADER Oost-Groningen (LEADEROGEU) is het stimuleren van projecten die bijdragen aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Oost-Groningen. Oost-Groningen betreft het gebied binnen de gemeentegrenzen van Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Veendam, Stadskanaal en Westerwolde. De regeling heeft betrekking op LEADER-projecten die tussen de € 25.000 en € 125.000 subsidie vragen.
Neem direct contact op

LEADER Oost-Groningen

Subsidie kan worden aangevraagd door publiekrechtelijke rechtspersonen, privaatrechtelijke rechtspersonen, natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van deze partijen. De subsidie is bestemd voor de uitvoering van projecten die bijdragen aan de doelen en resultaten genoemd in hoofdstuk 3.2 van de Lokale Ontwikkelingsstrategie Oost-Groningen 2023-2027 (LOS). Het gaat hierbij om projecten die zich richten op de volgende thema's:

  • Economie, landbouw en toerisme;
  • Sociale cohesie en gezondheid;
  • Klimaat, duurzaamheid en landschap.

De subsidie bedraagt maximaal 40% van de totale subsidiabele kosten en kan variëren van minimaal € 25.000 tot maximaal € 125.000 per project. Aanvragen kunnen jaarlijks op verschillende momenten worden ingediend.

Aanvragen per tender

Aanvragen worden per tender gerangschikt op basis van diverse criteria, waarna subsidie wordt toegekend in volgorde van rangschikking. Voor 2023 tot en met 2027 is een subsidiebudget beschikbaar van € 9.313.802. Per openstelling (tenderperiode) is een bedrag beschikbaar van € 875.000.

Voor projecten die tussen € 500 en 25.000 subsidie vragen, kan aanspraak worden gemaakt op de nationale LEADER-regeling projecten Oost-Groningen (LEADEROGN23).

Jarno Swijghuizen
Jarno Swijghuizen Subsidieadviseur

Kom jij in aanmerking voor LEADER?

Wij kijken graag met je mee welke kansen er liggen voor jouw organisatie door een subsidiescan te doen. Hierdoor wordt het duidelijk of je voor LEADER en/of andere subsidies in aanmerking komt.

Subsidiescan aanvragen
medewerker de jong en laan

Samen gaan we ervoor

Leander Popken
Leander Popken Senior subsidieadviseur Meer over Leander
Ilse Stortelers
Ilse Stortelers Junior subsidieadviseur Meer over Ilse
Esther Petrov
Esther Petrov Subsidieadviseur binnendienst Meer over Esther
Jarno Swijghuizen
Jarno Swijghuizen Subsidieadviseur Meer over Jarno
Paul van den Berg
Paul van den Berg Senior subsidieadviseur Meer over Paul
Martijn Boerman
Martijn Boerman Subsidieadviseur Meer over Martijn

Vragen? Stel ze!

Neem contact op door het formulier in te vullen.