LEADER Friesland

De provincie Fryslân heeft het openstellingsbesluit Uitvoering projecten Noordwest-, Zuidoost- en Zuidwest-Fryslân bekendgemaakt. Met deze openstelling in het kader van de Regeling Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 provincie Fryslân (NSPFR) komt een bedrag van ruim € 9,5 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van LEADER-projecten. LEADER stimuleert samenwerking en innovatie van onderop en draagt zo bij aan de sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland.
Neem direct contact op

LEADER Friesland

Subsidie kan worden aangevraagd door natuurlijke personen, rechtspersonen en samenwerkingsverbanden van deze partijen, voor de uitvoering van concrete acties die bijdragen aan de doelen en resultaten genoemd in de volgende lokale ontwikkelingsstrategieën (LOS):

  • de LOS Noordwest-Fryslân;
  • de LOS Zuidoost-Fryslân;
  • de LOS Zuidwest-Fryslân.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten en kan variëren van minimaal € 50.000 tot maximaal € 124.999 per aanvraag.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kunnen vanaf 5 februari 2024 via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) worden ingediend bij de provincie Fryslân. Aanvragen kunnen in de jaren 2024 tot en met 2027 jaarlijks tot en met 11 april en tot en met 17 oktober worden ingediend.

Subsidieplafonds

Het totale subsidieplafond bedraagt € 9.527.688, als volgt verdeeld per LEADER-gebied:

  • € 3.175.896 voor Noordwest-Fryslân: het gebied geografisch gelegen binnen de gemeentegrenzen van Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden.
  • € 3.175.896 voor Zuidoost-Fryslân: het gebied geografisch gelegen binnen de gemeentegrenzen van Heerenveen, Opsterland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Smallingerland.
  • € 3.175.896 voor Zuidwest-Fryslân: het gebied geografisch gelegen binnen de gemeentegrenzen van De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân.

Kom jij in aanmerking voor LEADER?

Wij kijken graag met je mee welke kansen er liggen voor jouw organisatie door een subsidiescan te doen. Hierdoor wordt het duidelijk of je voor LEADER en/of andere subsidies in aanmerking komt.

Subsidiescan aanvragen
medewerker de jong en laan

Samen gaan we ervoor

Leander Popken
Leander Popken Senior subsidieadviseur Meer over Leander
Ilse Stortelers
Ilse Stortelers Junior subsidieadviseur Meer over Ilse
Esther Petrov
Esther Petrov Subsidieadviseur binnendienst Meer over Esther
Jarno Swijghuizen
Jarno Swijghuizen Subsidieadviseur Meer over Jarno
Paul van den Berg
Paul van den Berg Senior subsidieadviseur Meer over Paul
Martijn Boerman
Martijn Boerman Subsidieadviseur Meer over Martijn

Vragen? Stel ze!

Neem contact op door het formulier in te vullen.