DHI subsidie

DHI staat voor Demonstratieproject Haalbaarheidsonderzoek Investeringsvoorbereidingsprojecten. Het is bedoeld voor mkb-ondernemers in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk met internationale ambities en interesse in de buitenlandse markt. DHI heeft tot doel Nederlandse ondernemingen met succes internationaal te laten ondernemen. In principe kan dit in ieder land en in elke sector, behalve als er internationale sancties gelden voor het land.
Neem direct contact op

DHI

Binnen de DHI-regeling zijn drie mogelijkheden:

  1. Demonstratieprojecten
  2. Haalbaarheidsonderzoek
  3. Investeringsvoorbereidingsprojecten

De mogelijkheden worden hieronder verder toegelicht.

Paul van den Berg
Paul van den Berg Senior subsidieadviseur

3 mogelijkheden

1. Demonstratieprojecten

Hiermee kan je jouw product, technologie of dienst demonstreren in het buitenland. Doel hier is om lokaal aan meerdere partijen aan te tonen dat je technologie, product of dienst werkt en dat het effectief en rendabel is in het land.

Voorwaarden

Er gelden wel een aantal voorwaarden, waaronder:

  • Je technologie, product of dienst is nieuw op de markt in het land waar je wilt ondernemen.
  • Tijdens het demonstratieproject toon je aan dat je technologie, product of dienst ook onder de lokale omstandigheden van toegevoegde waarde is. Dat doe je in een reële praktijksituatie en voor een brede groep mogelijke afnemers.
  • Binnen 3 jaar moet de verwachte export ten minste 10 keer het subsidiebedrag bedragen. Voor demonstratieprojecten in DGGF-landen is dit 5 keer het subsidiebedrag.
  • Verkoop van de gedemonstreerde technologie mag pas plaatsvinden nadat het demonstratieproject volledig is afgerond.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 70% van de gemaakte kosten met een maximum subsidiebedrag van €200.000.

2. Haalbaarheidsonderzoek

Met het haalbaarheidsonderzoek onderzoek je de technische en/of commerciële haalbaarheid van een investering door een mogelijke buitenlandse afnemer. Het onderzoek levert een businessplan of projectplan op. Hiermee kan de mogelijke afnemer een investeringsbesluit nemen. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 70% van de gemaakte kosten met een maximum subsidiebedrag van €100.000.

3. Investeringsvoorbereidingsprojecten

In het investeringsvoorbereidingsproject onderzoek je de technische en/of commerciële haalbaarheid van de investering. Het investeringsvoorbereidingsproject levert een businessplan op. Op basis daarvan kan je een goed onderbouwd besluit nemen en financiering aanvragen. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 70% van de gemaakte kosten met een maximum subsidiebedrag van €100.000.

Verschillen

Er zit een verschil tussen het haalbaarheidsonderzoek en het investeringsvoorbereidingsproject:

  • Investeringsvoorbereidingsproject: je besluit om in een land te investeren. Deze investering komt ten goede aan de Nederlandse aanvragers en economie. In het geval van een investering in een ontwikkelingsland lever je een bijdrage aan duurzame lokale ontwikkeling.
  • Haalbaarheidsonderzoek: een potentiële klant neemt in een land een investeringsbesluit. Hiermee realiseer je de export van je technologie, product of dienst.

DHI subsidie aanvragen

De regeling wordt met twee jaar verlengd t/m 31 december 2025. Voor 2024 is het totale subsidiebudget vastgesteld op €8,5 miljoen, waarvan €4 miljoen bestemd voor ontwikkelingslanden (de zogenaamde DGGF-landen). De overige €4,5 miljoen is beschikbaar voor activiteiten in andere landen.

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.  De exacte openstellingsdatum voor 2024, alsmede het maximaal te ontvangen subsidiebedrag, wordt op een later moment vastgesteld. Blijf op de hoogte door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Kom jij in aanmerking voor DHI?

Wij kijken graag met je mee welke kansen er liggen voor jouw organisatie door een subsidiescan te doen. Hierdoor wordt het duidelijk of je voor de DHI subsidie en/of andere subsidies in aanmerking komt.

Subsidiescan aanvragen
medewerkers de jong en laan

Samen gaan we ervoor

Leander Popken
Leander Popken Senior subsidieadviseur Meer over Leander
Ilse Stortelers
Ilse Stortelers Junior subsidieadviseur Meer over Ilse
Esther Petrov
Esther Petrov Subsidieadviseur binnendienst Meer over Esther
Jarno Swijghuizen
Jarno Swijghuizen Subsidieadviseur Meer over Jarno
Paul van den Berg
Paul van den Berg Senior subsidieadviseur Meer over Paul
Martijn Boerman
Martijn Boerman Subsidieadviseur Meer over Martijn
Martijn IJzerman
Martijn IJzerman Junior subsidieadviseur Meer over Martijn
Zarina Buckert
Zarina Buckert Subsidieadviseur Meer over Zarina

Vragen? Stel ze!

Neem contact op door het formulier in te vullen.