IT Scan: inzicht in kansen op IT gebied

Ben je benieuwd waar je nu staat op het gebied van IT en waar nog kansen liggen? Wij brengen het in kaart door een IT Scan te doen. Per proces of taak doorlopen we de IT-functionaliteit, het gebruik ervan en het proces.
Naar formulier

Antwoord op vragen

Wanneer je een IT Scan aanvraagt krijg je antwoord op onder meer de volgende vragen:

  • Hoe staat de IT-omgeving ervoor gezien de eisen van de klantorganisatie en nieuwe ontwikkelingen in de markt?
  • Zijn er verbeterpunten in gebruik en beheer van de IT-omgeving?
  • Wat zijn de risico's en maatregelen ten aanzien van Cyber Security?

Het eindproduct is een rapport van bevindingen op de deelgebieden applicatielandschap, back-up & continuïteit, werkplekinrichting, netwerkinfrastructuur, IT-security en het IT-beheer van zowel interne als eventuele externe partijen.

IT Scan aanvragen

Vraag een IT Scan aan door het onderstaande formulier in te vullen.