Verlofregelingen

Als werkgever bent u verplicht om uw werknemers vrij te geven voor de onder de Wet arbeid en zorg (Wazo) vallende verlofregelingen. Daarom is het belangrijk dat u op de hoogte bent van deze regelingen! Download de whitepaper en spijker uw kennis bij.

Verlofregelingen

Als werkgever bent u verplicht om uw werknemers vrij te geven voor de onder de Wet arbeid en zorg (Wazo) vallende verlofregelingen. Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van deze regelingen. Welke regelingen zijn er en wat houden deze voor u en uw werknemers in?

In deze whitepaper vertellen wij u meer over de volgende verlofregelingen:

  • Zwangerschaps- en bevallingsverlof
  • Meerlingenverlof
  • Speciale vormen van zwangerschaps- en bevallingsverlof
  • Geboorteverlof
  • Aanvullende geboorteverlof
  • Adoptie- en pleegzorgverlof
  • Ouderschapsverlof
  • Kort- en langdurend zorgverlof
  • Calamiteiten- en kort verzuimverlof