Een succesvolle overname van het familiebedrijf [4 fases]

Een proces van bedrijfsopvolging dient zorgvuldig plaats te vinden. In deze whitepaper beschrijven we de 4 fases om tot succesvolle overname te komen.

Een succesvolle overname

Inhoud whitepaper

Een proces van bedrijfsopvolging dient zorgvuldig plaats te vinden. In deze whitepaper worden de 4 fases beschreven om tot succesvolle overname te komen:

  1. Het inventariseren van de wensen.
  2. De terugkoppeling.
  3. De uitvoering. 
  4. Het vastleggen van afspraken.

De fases worden nader omschreven en toegelicht in de whitepaper. Na het doorlopen van de fases is het duidelijk welke route de voorkeur heeft voor het familiebedrijf. Anders gezegd: of het verstandig is om het bedrijf al dan niet binnen de familie voort te zetten. 

Schrijver van de whitepaper

Collega Tom Meuleman is fiscaal jurist en familieadviseur bij de Jong & Laan. Hij is gespecialiseerd in de begeleiding van familiebedrijven bij opvolgingsvraagstukken.

Tom citeert: "In het proces van opvolging binnen een familiebedrijf zijn er meerdere hoofdrolspelers die een belang hebben. Deze belangen kunnen hetzelfde, maar op bepaalde onderdelen ook tegenstrijdig zijn. Een opvolger vindt andere zaken relevant dan een kind die niet voor de overname in aanmerking komt. Wel hebben zij een gezamenlijk belang, namelijk dat het goed gaat met het bedrijf. Het bedrijf staat daarom ook terecht centraal in het proces van opvolging."

Meer lezen? Download hierboven de (gratis) whitepaper.

medewerker de jong en laan