Subsidieregeling praktijkleren

Tegemoetkoming voor aanbieden leerwerkplekken

Biedt u leerwerkplekken aan? Dan kunt u een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor de begeleiding van een leerling, deelnemer, student, promovendus of ‘toio’. Vanaf 2 juni 2017 kunt u de Subsidieregeling praktijkleren weer aanvragen. De regeling geldt, net als vorige jaren, alleen voor deelnemers van een aantal specifieke opleidingen.