Hoe je de hectiek rondom box 3 het hoofd kan bieden

De ontwikkelingen rondom box 3 volgen elkaar snel op. Staatssecretaris Van Rij moet de nodige ballen hooghouden: rechtsherstel over de jaren 2017 – 2020, afwikkeling voor de jaren 2021 en daarna en een nieuw, toekomstbestendig box 3 stelsel dat er niet eerder dan per 2027 kan komen. We zullen nog even moeten wachten op de gewenste zekerheid. Welke mogelijkheden heb je en is bezwaar aantekenen verstandig? Wij helpen je op weg!

Box 3

We krijgen veel reacties en vragen naar aanleiding van de informatie over box 3. Daar is een duidelijke lijn in te ontdekken:

  • Je beseft je dat het forfaitaire rendement op de spaartegoeden in lijn is gebracht met het werkelijke rendement, maar dat de percentages die voor overige beleggingen en schulden worden gehanteerd nog niet gezegd kan worden.
  • Het forfaitaire rendement op overige beleggingen van – kort gezegd – 6% wordt in deze economische tijden niet gehaald.
  • De forfaitaire spaarvariant zoals die nu geldt pakt in de regel gunstiger uit voor spaarders en beleggers met een laag box 3 – vermogen.
  • De wetgeving met forfaitaire percentages blijft tot 2027 in stand, evenals er mogelijk een verfijning wordt aangebracht in de forfaits; meer vermogenscategorieën met evenzoveel bijbehorende percentages.

Wat kan je doen?

Alle hectiek maakt dat menigeen denkt dat hij of zij ‘wat moet’. Niemand wil ‘de boot missen’. En wat zijn dan je mogelijkheden?

Bezwaar aantekenen tegen de box 3 – heffing in de aanslag inkomstenbelasting? Dat kan, als je kunt aantonen dat het werkelijke rendement lager is. Heeft bezwaar aantekenen zin? En hoe moet je het werkelijke rendement bepalen?

Het maakt nogal wat uit of (ongerealiseerde) waardestijgingen erin meegenomen moeten worden en of verliezen aftrekbaar zijn. We krijgen langzamerhand rechtspraak hierover, maar dat ligt niet op één lijn en de Hoge Raad moet nog oordelen. Deze vragen kan ik nog niet voor je beantwoorden.

Renate Ekhart
Renate Ekhart Senior adviseur kwaliteit & vaktechniek
Specialist op het gebied van belastingheffing
Niets is zo veranderlijk als de belastingwetgeving, dat maakt het zo uitdagend. Het raakt ons allemaal, zeker omdat de gevolgen ervan impact hebben op de onderneming en privé, die bij ondernemers communicerende vaten zijn. Het moet een beetje ‘in’ je zitten om het leuk te vinden om de ontwikkelingen te blijven volgen, de gevolgen en kansen in kaart te brengen en die op een begrijpelijke manier te delen. En dat geldt zeker voor mij.
Neem contact op

Hoogbelast vermogen inruilen?

Een andere veel gehoorde vraag is of je hoogbelast vermogen moet inruilen voor laagbelast spaargeld. Vermogensadviseurs kijken hier genuanceerd naar. Zij hanteren een lange(re) tijdshorizon en sturen op rendement over een goed opgebouwde portefeuille gedurende langere tijd.

Er zijn voldoende onderzoeken geweest die aantonen dat tussentijds in- en uitstappen in roerige tijden uiteindelijk ten koste gaan van het rendement dat had kunnen worden behaald als het vermogen op de langere termijn was aangehouden. Ervaringen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, en in het algemeen worden slechtere tijden wel gevolgd door betere tijden. Aan beleggers wordt dan ook gevraagd om hun langetermijndoelen vast te houden.

Inzicht in je vermogen

Wij zijn geen vermogensadviseurs. Dat is toch echt een andere tak van sport. We kunnen wel helpen om inzicht te geven in de ontwikkeling van je inkomen en vermogen en wat het effect van belastingheffing daar op de middellange termijn op is. Van daaruit werken we dan toe naar je fiscale strategie. Inzicht geeft geen financiële zekerheid, maar wel rust. En die gunnen we je van harte.

Wil jij weten wat

te doen met box 3?

De ontwikkelingen rondom box 3 volgen elkaar snel op. Zie je door de bomen het bos niet meer? Wij geven je graag inzicht en denken met je mee over mogelijke oplossingsrichtingen. 

Vragen? Stellen!

Neem contact op door het onderstaande formulier in te vullen