In­schrijf­voor­waar­den cur­sus­sen

Lees hier de inschrijfvoorwaarden voor de cursussen van de Jong & Laan

Begrippen 

Overeenkomst: de overeenkomst die betrekking heeft op alle activiteiten ten aanzien van het ontwikkelen, het aanbieden en het organiseren van een cursus dan wel de overeenkomst tot het volgen van die cursus in de meest ruime zin. 

Werkgever/deelnemer: degene die een overeenkomst heeft gesloten met de Jong & Laan voor het volgen van een cursus. 

Partijen: de Jong & Laan en de werkgever/deelnemer. 

De Jong & Laan cursussen 

Voor informatie die onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt de Jong & Laan geen aansprakelijkheid. 

Aanmelden 

Werkgever/deelnemer kan zich inschrijven voor de Jong & Laan cursussen via het online inschrijfformulier op de website van de Jong & Laan. Door het formulier volledig en juist in te vullen, te verzenden en deze voorwaarden te accepteren, komt de overeenkomst tot stand. De werkgever/deelnemer verbindt zich voor de gehele cursus en verbindt zich daarmee tot het voldoen van het volledige cursusgeld. De Jong & Laan kan toelatingseisen stellen aan de werkgever/deelnemer. 

Verhindering 

Bij verhindering tot 7 werkdagen voor aanvang cursus kan werkgever/deelnemer, in overleg, mogelijk deelnemen aan een andere cursusgroep als deze gepland staat.  

Bij verhindering tot 3 werkdagen voor aanvang cursus kan werkgever, in overleg, een andere deelnemer laten deelnemen aan de cursus indien vervangende deelnemer voldoet aan de door de Jong & Laan gestelde toelatingseisen.  Een inschrijving is persoonsgebonden.  

Na aanmelding is werkgever/deelnemer het hele cursusgeld verschuldigd, ook als werkgever/deelnemer geen vervanging heeft, is werkgever/deelnemer het volledige cursusgeld verschuldigd. 

De Jong & Laan behoudt zich het recht voor, bij onvoldoende deelname of andere onvoorziene omstandigheden, de cursus of een deel van de cursus geen doorgang te laten vinden. Vanzelfsprekend zullen werkgevers/deelnemers hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld. Mocht een cursus op het laatste moment geen doorgang vinden, dan is het voor de werkgever/deelnemer niet mogelijk om ter zake kosten en/of een vordering tot schadevergoeding (in de ruimste zin van het woord) bij de Jong & Laan in rekening te brengen. 

Kosten 

Alle prijzen zijn exclusief BTW. 

Betalingsvoorwaarden 

Voor aanvang van de cursus ontvangt werkgever/deelnemer een factuur van de Jong & Laan. De factuur dient binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. 

Acceptatie 

Door inschrijving geeft de werkgever/deelnemer te kennen van de algemene inschrijfvoorwaarden van de Jong & Laan op de hoogte te zijn en deze te accepteren.