Disclaimer

De Jong & Laan beperkt haar aansprakelijkheid in bepaalde risicohoudende situaties of aangelegenheden.

Deze uiting is eigendom van de Jong & Laan. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Jong & Laan mag de inhoud van onze websites, nieuwsbrieven en mailings niet verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Het auteursrecht en eventuele andere rechten van intellectueel eigendom in deze uiting komen toe aan de Jong & Laan.

De informatie op onze websites, nieuwsbrieven en mailings is met zorg samengesteld. De kracht achter onze organisatie en onze advisering zijn onze mensen. En mensen maken soms fouten. We kunnen daarom niet uitsluiten dat ergens op onze uitingen informatie niet juist en/of onvolledig is. De informatie wordt door de Jong & Laan dan ook aangeboden zonder enige (impliciete) garantie over juistheid, volledigheid en/of geschiktheid. De Jong & Laan aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van gelinkte websites, aangezien de Jong & Laan geen invloed heeft op de inhoud van die websites.

De informatie kan zonder vooraankondiging en op ieder moment gewijzigd en/of ingetrokken worden. De Jong & Laan is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op, of het verrichten van handelingen naar aanleiding van aangeboden informatie en/of materiaal op een van onze websites, nieuwsbrieven of mailings.