Or­ga­ni­sa­tie­ont­wik­ke­ling en goede dienst­ver­le­ning kan te­ge­lijk

2022 stond naast het werk voor onze klanten, in het teken van grote investeringen. Investeringen in ons merk, in onze werkwijze, in kwaliteit en in veiligheid op het gebied van data.

Ontwikkeling 2022

Door de inzet van onze collega’s werd 2022 in financieel opzicht een goed jaar. De ontwikkeling had wat sterker gekund, maar dat dit niet het geval is, valt goed te verklaren. Naast het werk voor onze klanten, stond het jaar namelijk in het teken van grote investeringen. Investeringen in ons merk, in onze werkwijze, in kwaliteit en in veiligheid op het gebied van data. En dat zag je in zowel ons uitgavenpatroon als onze tijdsbesteding terug. Een deel van onze collega’s kon daardoor iets minder tijd besteden aan klantwerk. Logisch, want onze vooruitstrevendheid en visie op de toekomst vraagt soms om dit soort investeringsjaren.  

Organisatiebrede projecten

Een grote investering was onze vernieuwende merkuitstraling. Het merk was toe aan een aanpassing waardoor het weer de uitstraling heeft die past bij de organisatie die we zijn én voor ogen hebben. Onze nieuwe propositie kwam niet uit de lucht vallen. Uit gedegen navraag bij zowel klanten als collega’s kwam naar voren dat we worden gewaardeerd om ons vooruitstrevende, betrokken, persoonlijke en mensgerichte karakter. We zijn geen extravagante club mensen, maar nuchter en met de nodige drive om elkaar vooruit te helpen. Samen uitdagingen aangaan en op momenten durven zeggen waar het op staat. Dat maakt dat we samen met onze klanten werken aan de toekomst.

Dat samenwerken, zowel met de klant als met onze collega’s, maakt ons sterk. En zo groeide Samen Gaan! uit tot onze vernieuwde merkpositionering. Natuurlijk met onze vertrouwde en kenmerkende & als de verbindende factor.  

In het verlengde van die nieuwe merkpositie met een energieke, frisse en kleurrijke uitstaling was het ook tijd om ons werkgeversmerk aan te sluiten op Samen Gaan! Ook hier blijven we nuchter, maar wel met een dosis lef. En natuurlijk staat daarin de mens centraal. Samenwerken werken we aan vooruitgang, maar je bent als collega ook zelf aan zet. Welke ambities streef je na of waar word je blij van? Als je dat uitspreekt kijken wij samen naar de mogelijkheden. En dat vormt de basis van ons vernieuwde werkgeversmerk &NUJIJ! 

Nog een groot project was de implementatie van ons Practice Management systeem. Onze vernieuwde werkwijze in een nieuwe omgeving. Dit goed inrichten en migreren vergde de nodige inspanning. Het zorgde ervoor dat de organisatie zo vlekkeloos mogelijk overging en ermee leerde werken. Het reguliere klantwerk werd daardoor niet gehinderd.  

Marco Lokhorst
Marco Lokhorst Directeur
Directielid van de Jong & Laan
Marco Lokhorst is sinds 2008 werkzaam voor de Jong & Laan en sinds 1 juli 2019 algemeen directeur. "Vooruitdenken, proactief stappen ondernemen om een visie te realiseren; daarin spelen we een grote rol voor onze klanten. Samen kijken we naar mogelijkheden en kansen voor een duurzame toekomst. Op die manier kijken we natuurlijk ook naar onze eigen organisatie. Een rol die ik privé ook graag vervul in allerlei bestuurlijke rollen die op mijn pad komen. Ik heb een druk bestaan, waarbij mijn gezin een belangrijke motiverende en ondersteunende factor is."
Neem contact op

Groei  

directeur de jong en laan

In het strategisch plan, onze beweging naar 2025, staan groeidoelstellingen benoemd. Naast autonome groei zien we ook kansen in het realiseren van groei door het aansluiten van andere organisaties. In 2022 kwam investeringsmaatschappij Waterland op ons pad. Zij ondersteunen via buy & build groeiende en gezonde MKB-ondernemingen en zagen ook kansen in de gefragmenteerde Nederlandse accountancymarkt. In verkennende gespreken bleken we elkaar op meerdere fronten te vinden en zo ontstond in september 2022 de participatie met Waterland.

2023

Deze participatie past mooi bij onze thematiek om samen verder te gaan, samen te werken aan een duurzame toekomst. Hoe die toekomst er precies uit gaat zien, valt niet vooraf te schetsen. Maar sinds de participatie officieel werd, zijn we druk in gesprek over en met mogelijke partijen die passen bij onze cultuur, visie en ambities. Het aansluiten van passende partijen die ons ondersteunen om klanten verder vooruit te helpen, wordt één van de pijlers waarop we ons in 2023 als organisatie gaan focussen. Net als het borgen van hetgeen we in 2022 allemaal hebben opgetuigd. 

Marco

Oosterse nuchterheid mikt op westwaartse groei

Het is een opmerkelijke stap in de accountancywereld: de Jong & Laan gaat in zee met een private-equitybedrijf. Het doel is om de eigen dienstverlening te verbreden en zo versneld te kunnen doorgroeien. “Met de krappe arbeidsmarkt is autonome groei nu lastig te realiseren.” Lees het interview met algemeen directeur Marco Lokhorst.