Kwaliteit & Leren

Kwaliteit als basis. Een belangrijk onderwerp waar we intern grote stappen in bleven zetten, met erkenning als gevolg. Ook binnen de sector een belangrijk thema waar we graag onze bijdrage aan leverden.
Kwaliteit: zowel in- als extern een belangrijk aandachtspunt

Kwaliteit staat altijd hoog in het vaandel bij ons. Kwaliteit in het werk dat we leveren en het advies dat we geven. In 2022 hebben we daarin weer forse stappen gezet. Inhoudelijk, maar ook procesmatig en organisatorisch.

Lees meer

Consultaties controlepraktijk

Aantal consultaties verdeeld naar onderwerp

Consultaties bij Kwaliteit & vaktechniek. Consulteren is het afstemmen van vaktechnische vraagstukken met onze afdeling kwaliteit & vaktechniek. Hieronder tref je het aantal consultaties in onze controlepraktijk.

2022: Totaal 253

2021: Totaal 256

Consultaties

2022

0
verplichte consultaties

2022

0
onverplichte consultaties

Nieuwe klant- en opdrachtaanmeldingen

Onze kwaliteitsmanagers accepteren nieuwe opdrachten voordat een accountant, belastingadviseur of personeelsadviseur aan de slag mag. Bij het accepteren en continueren van nieuwe klanten en opdrachten besteden we als organisatie veel aandacht aan mogelijke integriteitsrisico’s. We willen zakendoen met klanten die passen binnen ons integriteitsbeleid.

In het integriteitsbeleid hebben we onaanvaardbare- en af te wegen risico’s geïdentificeerd. Ter illustratie: we werken niet voor klanten in bepaalde branches, zoals casino’s en escortbureaus. En bij klanten met activiteiten in risicolanden zijn we alert op signalen van corruptie

Nieuwe opdrachtaan­meldingen

2022

0
opdrachtaan­meldingen

2021

0
opdrachtaan­meldingen

Klant- en opdrachtacceptatie

2022

0
past niet binnen beleid organisatie

Consultaties samenstelpraktijk

Consulteren is het afstemmen van vaktechnische vraagstukken met onze afdeling kwaliteit & vaktechniek. Hieronder tref je het aantal consultaties in onze samenstelpraktijk.

2022: totaal 375

2021: totaal 438

Consultaties

2022

0
verplichte consultaties

2021

0
verplichte consultaties

2022

0
onverplichte consultaties

2021

0
onverplichte consultaties

Consultaties belastingadviespraktijk

Consulteren is het afstemmen van vaktechnische vraagstukken met onze afdeling kwaliteit & vaktechniek. Hieronder tref je het aantal consultaties in onze belastingadviespraktijk.

 

2022: totaal 30

2021: totaal 31

Consultaties

2022

0
verplichte consultaties

2022

0
onverplichte consultaties

Wwft

Ons werk gaat verder dan advisering, administraties verwerken en het controleren van de financiële cijfers. Op het moment dat wij ongebruikelijke transacties constateren bij onze klant, zijn wij volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht deze te melden bij de FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit). De FIU analyseert deze meldingen om misdrijven te voorkomen en op te sporen.

2022

0
meldingen

2021

0
meldingen

Consultaties

2022

0
consultaties m.b.t. integriteit

Waarvan

0
in de controlepraktijk

Dit betroffen voornamelijk connecties met een risicoland en activiteiten in een risicobranche.

 

Samen op de goede weg

In juni 2022 vulden onze medewerkers de SRA-Cultuurscan in. Een onderzoek waarin we onder andere onze kwaliteitsgerichte cultuur toetsen. Lees hier meer over het onderzoek en de bevindingen.

Kwaliteitsbewaking

De uitkomsten van de OKB's, de dossierreviews, de deelonderzoeken en de onderzoeken door SRA zijn aanleiding om kwaliteitsmaatregelen in te stellen, dan wel aan te scherpen.

OKB's

OKB staat voor opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling. Dit betekent dat de kwaliteit van de controle voor afgifte van de controleverklaring wordt getoetst. OKB's worden bij de Jong & Laan verricht door externe beoordelaars.

2022

0
aantal verklaringen

2021

0
aantal verklaringen
 
0
aantal groepscontroles
 
0
aantal groepscontroles

Dossiermentoring

In controleopdrachten zetten we dossiermentoring in door een externe partij.

2022

0
aantal verklaringen

2021

0
aantal verklaringen

2022

0
aantal groepscontroles

2021

0
aantal groepscontroles

Interne reviews

2022

2021

Helaas hebben we de doelstelling van 0 onvoldoendes niet gerealiseerd in 2022. Uit de oorzaakanalyse blijkt dat sprake is van een incidentele tekortkoming in de controle-aanpak. Deze onvoldoende heeft daarmee niet geleid tot het aanscherpen van ons beleid. De focus blijft gericht op kwaliteit met als doel een resultaat van 0 onvoldoendes in 2023.

Beoordeling self-assessment kwaliteits­beheersing

SRA toetst, mede in opdracht van de AFM, of de accountantsorganisatie zich houdt aan wet- en regelgeving. 

Incidenten

Incidenten die ernstige gevolgen hebben voor de integriteit en daarmee voor het vertrouwen in de accountantsorganisatie of de financiële markten als geheel, moeten worden vastgelegd en gemeld aan de AFM. In 2022 deed zich 1 incident voor dat is gemeld bij de AFM.

 

ISO gecertificeerd

Zorgvuldig omgaan met gegevens, zeker als die gegevens van klanten zijn, is een absoluut vereiste voor de Jong & Laan. Lees hoe wij inzetten op informatiebeveiliging.

Schendingen

Het aantal geconstateerde schendingen van de beroepsregels wordt geregistreerd. Er is sprake van een niet-ernstige schending als het gaat om de overschrijding van een formele regel, zoals het overschrijden van de wettelijke sluitingstermijn van een controledossier. Ernstige schendingen zijn schendingen van materiële beroepsregels, zoals het onvoldoende controleren van bepaalde jaarrekeningposten.

Controlepraktijk

2022: Totaal 7

2021: Totaal 11

Samenstelpraktijk

2022: Totaal 26

2021: Totaal 24

Belastingadviespraktijk

2022: Totaal 0

2021: Totaal 1

Horizontaal Toezicht

Transparantie en vertrouwen! Dat is de basis.

In 2022 heeft de Jong & Laan een convenant horizontaal toezicht afgesloten met de Belastingdienst, een samenwerkingsmodel waarmee we elkaar vooruit helpen op basis van transparantie en vertrouwen.

Klachten & claims

Tuchtklachten

In 2022 zijn er geen tuchtklachten tegen onze collega’s aangespannen.

Overige klachten en claims

Op dit moment lopen er in onze praktijk minder dan 10 klachten en claims. Naar verwachting zullen deze niet leiden tot financiële gevolgen of gevolgen voor onze accountants, belasting- of overige adviseurs.

Award visuele jaarrekening: een andere kijk op de jaarrekening

Door het datagedreven werken en hierbij interactief adviseren heeft de Jong & Laan in april 2022 de Award gewonnen met de visuele jaarrekening. Lees hier het gehele artikel.

Lees meer
medewerker de jong en laan