Kwaliteit: zowel in- als extern een be­lang­rijk aan­dachts­punt

Kwaliteit staat altijd hoog in het vaandel bij ons. Kwaliteit in het werk dat we leveren en het advies dat we geven. In 2022 hebben we daarin weer forse stappen gezet. Inhoudelijk, maar ook procesmatig en organisatorisch.

Kwaliteit

Kwaliteit in het werk dat we leveren en het advies dat we geven, staat hoog in het vaandel bij ons. In 2022 hebben we daarin weer forse stappen gezet. Inhoudelijk, maar ook procesmatig en organisatorisch. Verdieping van dienstverlening door bijvoorbeeld strategische advisering, het faciliteren van horizontaal toezicht en het nog nadrukkelijker oog hebben voor onze informatiebeveiliging.

Veiligheid gegevens

Tijdens de werkzaamheden die we verrichten krijgen we toegang tot enorm veel klantgegevens. Gegevens waar we vertrouwelijk mee omgaan. Rand voorwaardelijk toch? Dat klopt! We durven te beweren dat onze toegewijde en betrokken collega’s dit ook onderstrepen. Echter in een tijd waarin phisingmails en cybercrime aan de orde van de dag zijn, vonden we het als organisatie tijd nog actiever in te zetten op informatiebeveiliging. Dat resulteerde dit jaar in een mooi ‘awareness programma’ die alle collega’s periodiek verplicht volgen en uiteindelijk als kers op de taart het ISO 27001 certificaat. Dat hebben we samen voor elkaar gekregen en daar zijn we trots op. Zo tonen we aan dat we altijd integer te werk gaan.  

Die integriteit zie je ook terug in de cijfers met betrekking tot Wwft, schendingen, klachten en claims. We weten wat er speelt bij onze klanten en binnen onze eigen organisatie. Opvallende zaken die we constateren durven we bespreekbaar te maken en hierop ondernemen we waar nodig actie. Dit met als doel er samen van te leren.  

Roland Ogink
Roland Ogink Directeur
Directielid van de Jong & Laan
Roland Ogink is sinds 2014 lid van de directie. Kwaliteit & leren is zijn stokpaardje. "Kansen benutten om de organisatie te optimaliseren voor een duurzame toekomst geeft me energie. Ik ben dan ook trots dat dit een belangrijk aandachtspunt in ons werkproces is en dat we hierin ook binnen de sector een rol spelen. Buiten het werk vind je mij vaak in Italië of op de Nederlandse wateren. Samen met mijn dochters kan ik daar enorm van genieten!"
Neem contact op

Onze cultuur 

Cultuur is al jaren een belangrijk thema in de sector. Een kwaliteitsgerichte cultuur stimuleert gedrag dat de kwaliteit van onze organisatie ondersteunt. Dat heeft een positief effect op onze organisatie en de diensten die we leveren. Daar profiteren niet alleen wij, maar ook onze klanten van. In juni 2022 vroegen we onze collega’s weer mee te doen aan het SRA-Cultuurscan. Na de 0- en de 1-meting in voorgaande jaren, was het tijd voor de 2-meting. Het is mooi te constateren dat onze collega’s ervaren dat we een mensgerichte organisatie zijn. We scoren goed op onderwerpen als psychosociale arbeidsbelasting en foutencultuur. De scan liet zien dat we ons nog konden ontwikkelen op het gebied van onze beloningsstructuur. Het beloningsbeleid had in tijden van het onderzoek onze aandacht, waarna we later in het jaar ook stappen hebben gezet. 

Transparantie 

directeur de jong en laan

Vertrouwen en transparantie zijn belangrijke pijlers in onze dienstverlening richting klanten. De belangrijkste reden dat we een convenant Horizontaal Toezicht hebben gesloten met de belastingdienst. Het levert een samenwerking op tussen onze klanten, de belastingdienst en onszelf waarbij achteraf geen verrassingen meer ontstaan over de fiscale positie en de afwikkeling van de fiscale aangiften.   

We maken het de klant niet altijd gemakkelijker. Klinkt bijzonder, maar dat doen we bewust. We zijn ook kritisch en stellen tijdens ons klantacceptatieproces gerichte vragen rondom fraude, maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheidsthema’s.

Deze thema’s hebben we ingebed in ons klantacceptatieproces. We hebben beleid geformuleerd en maken op basis hiervan keuzes voor welke klanten we wel en welke klanten we niet, of alleen onder voorwaarden, willen werken. En dit komt niet alleen terug als we in gesprek zijn met potentiële nieuwe klanten. Ook bij bestaande klanten kijken we kritisch mee in de processen en keuzes die ze maken met het oog op de toekomst.  

2023 

Het jaar 2022 paste optimaal bij ons vooruitstrevende karakter en onze drive om (kwalitatief) te verbeteren. Maar die toekomstgerichtheid vraagt soms ook om een pas op de plaats. Een moment om wat we in voorgaande jaren hebben ontwikkeld te laten landen en verder fijn te slijpen. Dat is ook kwaliteit.

Daarom richten we ons in 2023 heel bewust op het borgen en nog beter inzichtelijk maken van onze processen. Doet het wat het moet doen, helpt het de collega’s hun werk optimaal uit te voeren en ervaart de klant voordeel van de inzichten die we ze geven? Hiervoor nemen we in 2023 de tijd om dit te laten beklijven. 

Roland