Mensen & Middelen

Onze fijne bedrijfscultuur en de mogelijkheden die we onze medewerkers bieden zie je terug in ons vernieuwde werkgeversmerk, mooie referral cijfers én wederom goede MTO scores.
Inzet en betrokkenheid kenmerkt ons

In 2022 zagen we een grote mate van inzet. Collega's zijn bereid dat stapje extra te zetten. Dat we worden gewaardeerd als werkgever zie je dan ook terug in onze referral cijfers en de binding met collega's.

Lees meer

&NUJIJ! Ons nieuwe werkgeversmerk

Wat je ambities ook zijn, je krijgt de ruimte, de kansen en de middelen om ze bij de Jong & Laan waar te maken. Alles wat nodig is om te groeien in wat je doet en je te blijven ontwikkelen. Samen werken we aan de toekomst. Die van jou, de klant en onze organisatie. Dat zijn wij als werkgever. En dat dragen we uit met ons vernieuwde werkgeversmerk: &NUJIJ!

Meer weten over het verhaal achter ons werkgeversmerk? Lees ons merkverhaal.

Lees meer

&NUJIJ! De making of

Aantal medewerkers

2022: Totaal: 729

2021: Totaal: 702

Tekeningsbevoegde medewerkers

2022

0

2021

0

Mannen/vrouwen

Contracten

Fulltimers/parttimers

Instroom- en uitstroompercentage

 • 16,6% instroompercentage
 • 13,6% uitstroompercentage

Gemiddelde leeftijd

0
jaar

MTO onderzoek

Elk jaar voeren wij een grootschalig medewerkerstevredenheidsonderzoek uit, om te weten wat er speelt bij onze collega's. Ons doel is om de beste werkgever zijn met een optimaal werkklimaat voor onze mensen en ruimte om onzelf te verbeteren.

We waarderen de mening van ieder individu, want met elkaar maken wij de Jong & Laan. Onze mensen, hun drijfveren en de ervaringen die zij met zich meebrengen dragen bij aan de cultuur van de Jong & Laan.

2022

In september 2022 vond er een korte tussentijdse meting plaats met extra aandacht voor de thema’s persoonlijke ontwikkeling en emotionele veiligheid. Een thema dat in 2022 door alle nieuwsberichten over ongewenst gedrag erg in de belangstelling stond.  

Maar liefst 90% van alle collega’s vulde het onderzoek in. Van alle collega’s is 91% tevreden tot zeer tevreden over het werken bij de Jong & Laan. De tevredenheid ligt sinds we vanaf 2017 jaarlijks meten structureel boven de 90%. De eNPS score kwam in 2022 op +37% uit. Dit cijfer zegt iets over het aantal ambassadeurs in de organisatie. In Nederland lag de eNPS op +12% en binnen de benchmark accountancy op +14%. Kortom; een mooie score!

In 2022 vroegen we onze collega’s naar hun beleving bij het thema persoonlijke ontwikkeling en emotionele veiligheid. De vragen over persoonlijke ontwikkeling scoorden gemiddeld een 7.92 en die over emotionele veiligheid een 8.28.

Ook wilden we weten hoe bekend de regeling ongewenst gedrag was en of de vertrouwenspersonen bekend zijn bij onze collega’s. 40% van onze collega’s wist niet wie de vertrouwenspersonen zijn. Een punt wat verder aandacht krijgt qua interne communicatie. In juni 2023 meten we opnieuw de bekendheid met het thema ongewenst gedrag om zo te kunnen vaststellen of de genomen interventies het gewenste effect hebben gehad!

 

Medewerkers­tevredenheids­onderzoek

Tevredenheid 2022

0
tevreden tot zeer tevreden

Tevredenheid 2021

0
tevreden tot zeer tevreden

Een baan die goed bij je past

Daar staan we voor als werkgever! Je kiest niet zomaar voor een baan. Jouw baan moet vooral heel goed bij je passen. Bij wie je nu bent, maar ook bij wie je wil worden. Want of je nu net van school komt of al een tijdje meedraait, je bent nog lang niet uitgeleerd. Je wil door. Groeien in wat je doet en je blijven ontwikkelen. Als professional, maar vooral als mens.

We doen dat samen! Daar staan wij voor als werkgever. Je leest het in de verhalen van collega's Peter en Ellis.

 

2022! Eindelijk weer een de Jong & Laan feest!

Het gaat niet alleen om werk. Sfeer en gezelligheid zijn net zo belangrijk! Samen feesten draagt ook bij aan onze gezonde cultuur. Gelukkige werknemers zijn namelijk de sleutel tot succes. Naast het gezellige feest, was &LIVE ook het moment om onze nieuwe merkuitstraling: Samen Gaan! te lanceren.

2022! Eindelijk weer een de Jong & Laan feest!

2022! Eindelijk weer een de Jong & Laan feest!

Vitaliteitsweek | Teambuilding, gezondheid en plezier!

Onze collega’s zijn natuurlijk vooral zelf verantwoordelijk voor hun gezondheid en levensstijl. Maar als werkgever nemen we ook onze verantwoordelijkheid en helpen we onze collega's hier graag bij. Zo mogen collega’s de kosten voor een sportlidmaatschap declareren, is er sportkleding beschikbaar en worden er sportieve acties georganiseerd, waaronder natuurlijk ons voetbaltoernooi. Om vitaliteit extra onder de aandacht te brengen, organiseerden we in 2022 een vitaliteitsweek met workshops, health checks en bootcamps. Je ziet het in onderstaande video.

Vitaliteitsweek

Toegevoegde waarde leveren en proactief adviseren

Samen bouwen aan de toekomst van je organisatie. Het ondersteunen in de uitdagingen van nu en voor de toekomst en hierop proactief adviseren. Daar gaan we voor! Om klanten daarin gericht vooruit te helpen organiseren we jaarlijks diverse webinars en seminars met relevante en actuele onderwerpen.

Opleiding en ontwikkeling

Vaktechnische bijeenkomsten

Dit zijn centraal (online) georganiseerde bijeenkomsten. 

2022

 • 7 Summercourses
 • 4 Controlegroepbijeenkomsten
 • 9 Assistentencursussen
 • 2 Starterscursus

2021

 • 6 Summercourses
 • 4 Controlegroepbijeenkomsten
 • 9 Assistentencursussen
 • 1 Starterscursus

Cursusuren

Wij hebben onze eigen de Jong & Laan Academy. Onze interne trainingen worden geaccrediteerd en zijn dan ook een erkend opleidingsinstituut. Alle accountants en belastingadviseurs hebben voldaan aan hun PE-verplichting en de verplichte (interne en externe) cursussen gevolgd. 

Verder organiseerden wij:

2022

 • 83 vaktechnische kringbijeenkomsten
 • 67 algemeen vaktechnische cursussen
 • 132 cursussen persoonlijke ontwikkeling
 • 45 vaardigheidstrainingen

2021

 • 78 vaktechnische kringbijeenkomsten
 • 58 algemeen vaktechnische cursussen
 • 106 cursussen persoonlijke ontwikkeling
 • 90 vaardigheidstrainingen

2022

0
aantal cursusuren

2021

0
aantal cursusuren

Kansen voor de toekomst

Onze belastingadviseurs ondersteunen doelgericht en persoonlijk bij het in kaart brengen van de uitdagingen en risico’s van nu, en bij het signaleren van kansen voor onze klanten in de toekomst. Per klant is dat natuurlijk verschillend en heeft het veel raakvlakken met andere disciplines. We schakelen veel en onderhouden contact met andere adviseurs om optimaal advies uit te brengen. Dat maakt het werken bij ons team van belastingadviseurs ook zo leuk en uitdagend. En dat we dat goed doen, wordt bevestigd in de top drie notering van de MT1000 in 2022.

Lees het verhaal van Ellen Punte, partner en senior belastingadviseur over de groeistrategie van de discipline belastingadvies.