2022: wer­ken aan toekomst­bestendig­heid en groei

Het jaar 2022 stond in het teken van verduurzaming. Er werd intern hard gewerkt aan de kwaliteit van onze dienstverlening. We introduceerden een nieuw klantsysteem om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn. Ook ging er veel aandacht uit naar de ontwikkeling van onze mensgerichte cultuur. Extern lag de focus op groei. We lanceerden een nieuwe merkuitstraling en brachten een innovatieve participatie tot stand.

Samen

Werken aan toekomstbestendigheid doe je als organisatie niet alleen. Samen met onze klanten en collega's vormen we een sterk geheel van waaruit we met elkaar werken aan een duurzame toekomst. Tijdens gesprekken met klanten over onze dienstverlening gaven ze aan dat ze ons zien als een verlengstuk van hun eigen organisatie. We zijn die betrokken én vooruitstrevende partner die met organisaties meedenkt. Dit zie je nu ook terug in onze nieuwe merkuitstraling Samen Gaan!

Marco Lokhorst
Marco Lokhorst Directeur
Directielid van de Jong & Laan
Marco Lokhorst is sinds 2008 werkzaam voor de Jong & Laan en sinds 1 juli 2019 algemeen directeur. "Vooruitdenken, proactief stappen ondernemen om een visie te realiseren; daarin spelen we een grote rol voor onze klanten. Samen kijken we naar mogelijkheden en kansen voor een duurzame toekomst. Op die manier kijken we natuurlijk ook naar onze eigen organisatie. Een rol die ik privé ook graag vervul in allerlei bestuurlijke rollen die op mijn pad komen. Ik heb een druk bestaan, waarbij mijn gezin een belangrijke motiverende en ondersteunende factor is."
Neem contact op

Werken aan ambities doen we samen.

Een duurzame toekomst is van belang voor ons allemaal. Daarom benoemen we deze ook letterlijk als ambitierichting in onze beweging naar 2025. In 2022 gaven we hier meer handen en voeten aan. Zo keken we samen met onze klanten naar de toepassingen van duurzame oplossingen in hun organisaties. Een duurzame aanpak is inmiddels zo’n belangrijk onderdeel van onze samenwerking en daarom ook opgenomen in onze werkprocessen. Zowel richting onze klanten, als intern in onze eigen organisatie. Ook voor dit onderwerp was 2022 voor ons een voorbereidingsjaar voor de stappen die we in 2023 verder gaan zetten.  

Samen staan we voor een multidisciplinaire klantbenadering. Ook al neemt een klant één bepaalde dienst bij ons af, elke klantcasus wordt in een multidisciplinair team besproken. Zijn er kansen of zien we uitdagingen, dan adviseren we daarin proactief. Zo werken we samen aan de toekomst.

Een dergelijke benadering komt mooi tot uiting bij Van ’t Hooge Catering. Een klant die we op allerlei vlakken vooruit hebben geholpen met een multidisciplinair team. En ook bij Plastchem zien we dat deze klantbenadering ons beiden vooruithelpt. Niet alleen met klanten werken we multidisciplinair, ook met leveranciers en stakeholders zien we hier voordelen in. Zo creëerden we voor alle partijen meer ‘comfort’ door het sluiten van een convenant horizontaal toezicht met de Belastingdienst. 

En als je focust op een duurzame en multidisciplinaire toekomst moet je dat natuurlijk ook intern doen. Vooruitstrevend als we zijn, zetten we in september als eerste accountantskantoor in Nederland een innoverende stap, waarmee samenwerken binnen onze branche een nieuwe dimensie kreeg. In september 2022 werd onze participatie met investeringsmaatschappij Waterland officieel. Een bewuste stap, die ons gaat helpen om vanuit kwaliteit onze groeiambities meer kracht bij te zetten.  

Door de participatie van Waterland is aan onze organisatiestructuur in dezelfde periode een Raad van Commissarissen toegevoegd. Beide veranderingen zie je terug in ons organogram. In ons vestigingsoverzicht is met uitzondering van de vestiging Emmen – die naar een duurzamer pand verhuisde - geen wijziging te zien. Daar zal in 2023 wel verandering in komen, door onder andere de verhuizing van onze vestigingen Almelo, Vriezenveen en onze belastingadviseurs uit Nijverdal naar ons nieuwe duurzame pand in Almelo.  

Gezamenlijk hebben we laten zien dat kwaliteit en groei goed samen gaan.

 

 

Naast het werk voor onze klanten en alle structuurveranderingen zetten collega’s zich in 2022 enorm in om zich nieuwe systemen eigen te maken. En lieten ze zich naast de reguliere te volgen opleidingen en trainingen bijscholen op het gebied van informatiebeveiliging. Het jaar 2022, kenmerkte zich als een jaar vol vooruitstrevende ontwikkelingen, die we door de grote inzet en toewijding van onze collega’s voor elkaar kregen. En wat fijn dat deze collega’s dan ook enthousiast over ons als werkgever zijn. Daar zijn we trots op.  

Op naar 2023

directie de jong en laan

 

Vooruitkijkend naar 2023 vervolgen we onze koers en blijven we volop werken aan onze toekomstbestendigheid en groei. Onze focus ligt op de ontwikkeling van onze mensen, de kwaliteit van onze werkprocessen en het implementeren van vernieuwingen. 

Horst, Roland & Marco