Maatschappelijke ontwikkeling

Maatschappelijke ontwikkeling

In 2020 zijn we volop met de strategie van onze organisatie bezig geweest. En eerlijk is eerlijk, de ambitie van MVO & duurzaamheid is best een stap voor de Jong & Laan. Dit zit namelijk niet direct in de genen van onze organisatie. Hoewel, misschien toch ook wel meer dan we met onze nuchterheid tot nu toe dachten!

Maatschappelijk beroep

Al meer dan 30 jaar zet onze organisatie zich volop in voor de maatschappelijke ontwikkeling van ons vak.

We zijn actief in een maatschappelijk beroep en in de ruim 30 jaar dat we bestaan, heeft onze organisatie zich altijd volop ingezet voor de maatschappelijke ontwikkeling van het vak én de accountants werkzaam in het MKB.

Dit begon al stevig bij onze naamgevers. Gert de Jong onder andere als voorzitter van NOvAA (in 2013 gefuseerd met het NIVRA tot de huidige NBA) en de onlangs overleden Gerrit Laan was vanaf de oprichting in 1999 actief voor Novak. En ook mijn voorganger Ebo Roek heeft zich actief ingezet voor de ontwikkeling van SRA.

Mijn eigen betrokkenheid ontstond in 2014 tijdens mijn eerste jaar als bestuurder van de Jong & Laan. Waarom deze voorbeelden? Tijd en mogelijkheden zijn namelijk altijd gegeven door de organisatie om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het vak. Met alle activiteiten van collega’s en mezelf voor SRA, NBA en RB is dat best omvangrijk.

MVO & duurzaamheid

We merken dat bij veel medewerkers het bewustzijn en de wens ontstaat om met dit thema bezig te zijn.

Tegelijkertijd willen we als organisatie intern ook het thema van MVO & duurzaamheid meer aandacht geven. Stappen zoals het duurzamer met mobiliteit en huisvesting om willen gaan, zijn dus logisch voor onze organisatie. In 2020 hebben wij daar vervolg aan gegeven. Ons nieuwe pand in Tubbergen is gewoon een sprekend voorbeeld. En we merken dat bij veel medewerkers ook het bewustzijn en de wens ontstaat om met dit thema bezig te zijn.

In de summercourses van 2020 heb ik aandacht gevraagd voor de (nieuwe) klanten waar we voor werken. Aan de hand van voorbeelden gaven onze tekeningsbevoegde accountants aan of ze voor een dergelijke organisatie wel of niet aan het werk zouden willen. Antwoorden waren niet goed of fout, wel om over na te denken en te bespreken met collega’s.

We groeien naar een organisatie die klanten mede ondersteunt op het vlak van MVO & duurzaamheid door diensten die in het verlengde liggen van onze huidige dienstverlening.

Onze verantwoordelijkheid houdt namelijk niet op bij onszelf. Ook door de keuze van onze klanten bepalen we voor een belangrijk deel onze bijdrage aan MVO & duurzaamheid. Een thema dat we nu meenemen bij de klantacceptatie en de evaluatie van ons klantenportfolio. Hierbij vinden we het niet alleen belangrijk hoe onze klanten hierop presteren. Het gesprek over hun ambities en plannen op dit vlak vinden we veel belangrijker. In onze gesprekken en advisering betekent dit een verandering. We groeien naar een organisatie die klanten mede ondersteunt op het vlak van MVO & duurzaamheid met diensten die in het verlengde liggen van onze huidige dienstverlening. In een jaar tijd hebben we al forse stappen gezet en bij onze 700 medewerkers onze ambitie duidelijk gemaakt.

Roland Ogink
Roland Ogink Directeur
Directielid van de Jong & Laan
Roland Ogink is sinds 2014 lid van de directie. Kwaliteit & leren is zijn stokpaardje. "Kansen benutten om de organisatie te optimaliseren voor een duurzame toekomst geeft me energie. Ik ben dan ook trots dat dit een belangrijk aandachtspunt in ons werkproces is en dat we hierin ook binnen de sector een rol spelen. Buiten het werk vind je mij vaak in Italië of op de Nederlandse wateren. Samen met mijn dochters kan ik daar enorm van genieten!"
Neem contact op