2020 in teken van positief omdenken

2020 in teken van positief omdenken

Wat kunnen we zeggen over 2020 zonder teveel nadruk te leggen op Covid-19? We kunnen er eigenlijk niet omheen, want daardoor was het een bewogen jaar. We prijzen ons gelukkig dat er niet veel collega’s ziek zijn geworden en dat we ondanks alles een goed jaar hebben gehad. 

Omdenkend heeft het ons nieuwe inzichten gegeven en versneld bijgedragen aan de ontwikkeling om nog meer digitaal te werken.

Daarbij blijken we gelukkig wel in staat nog altijd die persoonlijk betrokken organisatie te zijn. Belangrijk, want dat is wat onze klanten ook echt van ons verwachten. Sterker nog, in het verhaal van Berrico lees je hoe dit één van de doorslaggevende USP’s was om voor ons als controlerend accountant te kiezen. Er kwamen veel nieuwe regelingen of varianten op bestaande regelingen. Klanten zoals Preston Palace kregen ermee te maken. Deze horecaonderneming heeft afgelopen periode niet stil gezeten, maar de tijd gebruikt om intern de zaken optimaal in te richten. Zodra zij weer open mogen, zijn ze klaar om de organisatie op basis van actuele stuurinformatie optimaal aan te sturen.

Roland Ogink
Roland Ogink Directeur
Directielid van de Jong & Laan
Roland Ogink is sinds 2014 lid van de directie. Kwaliteit & leren is zijn stokpaardje. "Kansen benutten om de organisatie te optimaliseren voor een duurzame toekomst geeft me energie. Ik ben dan ook trots dat dit een belangrijk aandachtspunt in ons werkproces is en dat we hierin ook binnen de sector een rol spelen. Buiten het werk vind je mij vaak in Italië of op de Nederlandse wateren. Samen met mijn dochters kan ik daar enorm van genieten!"
Neem contact op

Thuiswerkbeleid

We hielden de focus op de doorontwikkeling van systemen en online applicaties.

medewerkers de jong en laan

Zelf hebben wij intern ook niet stil gezeten. Door het thuiswerken ontstond een versnelling in het vormgeven van ons thuiswerkbeleid en we voorzagen collega’s van de benodigde faciliteiten. Hierdoor was iedereen in staat de werkzaamheden voort te zetten en bleven ook de grotere projecten in ontwikkeling. Natuurlijk stokte het even in het begin, om alles op de nieuwe wijze ingeregeld te krijgen, maar we bleven iedereen opleiden en voorzien van informatie.  Zowel klanten als collega’s vonden hun weg in diverse webinars en we hielden de focus op de doorontwikkeling van systemen en online applicaties.

medewerkers de jong en laan

Kwaliteit en Integriteit

Ook de focus op kwaliteit en integriteit ging onverminderd door. Uit de reviews bleek dat onze inzet om onze werkprocessen optimaal in te richten, zijn vruchten heeft afgeworpen. De kwaliteitsborging van ons werk krijgt hiermee de aandacht die het verdient. Allereerst goed voor onze klanten, maar ook belangrijk voor het relevant en aantrekkelijk houden van het vak. Een onderwerp waar Roland Ogink zich onder andere hard voor maakt.

Nieuwe directie

Dit was ons eerste volledige werkjaar als nieuwe directie. Wij hebben dit jaar aangepakt om met elkaar vorm te geven aan de nieuwe strategie en bijbehorende nieuwe kernwaarden.

Kernwaarden die in ons bloed zitten, dit ziet u aan onze collega's die direct alles op alles zetten om onze klanten door deze periode te helpen.

Kernwaarden die het fundament van onze organisatie vormen. Dat deze kenmerkende DNA-elementen in ons bloed zitten, komt ook in het artikel van manager personeel Annerie naar voren. Naast het aanpassen aan de situatie, zetten onze collega’s direct alles op alles om onze klanten door deze periode heen te helpen. Deze gedrevenheid kenmerkt onze medewerkers en dat is iets waar we trots op zijn. 

Aantrekkelijke werkgever

Buiten de aandacht voor onze klanten, bleven we ook naar elkaar omkijken. Hoe gaat iemand met de situatie om? Is er ruimte om het thuiswerken te combineren met schoolgaande kinderen? Of zit iemand juist alleen en zit hij of zij verlegen om een praatje, dat verder gaat dan alleen werk? Als we het van de MTO-cijfers mogen aflezen, zijn we ook dit jaar erin geslaagd om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Voor het thuiswerken werd vitaliteit een nog belangrijker thema. Mooi te zien dat veel van onze collega’s waren te porren voor een challenge. Op allerlei manieren legden we met elkaar – natuurlijk gekleed in onze eigen sportkledinglijn -  vele kilometers af. In de nieuwe strategie benadrukken we nog meer onze ambitie op het gebied van MVO & duurzaamheid. Zo realiseerden we onder andere een energieneutraal kantoor in Tubbergen en richten we onze pijlen ook op duurzaam werkende klanten, zoals de Purified Metal Company.

 

Trots

Dit kwaliteitsverslag brengt mooie verhalen over onze organisatie in het afgelopen, bijzondere jaar. Daar horen natuurlijk ook cijfers bij. De meeste daarvan vind je terug in de navigatie onder de tap Kengetallen. Getallen die we u met trots presenteren. Getallen over een jaar waarin we letterlijk meer van elkaar af stonden, maar figuurlijk verbondenheid toonden. 

Een jaar waarin het ons lukte het gedachtegoed om een persoonlijke partner in vooruitgang voor elkaar te zijn in stand bleef.

Al met al kijken we dus terug op een geslaagd jaar, maar kijken we met nog meer energie naar het komende jaar. Hopelijk worden we met elkaar het virus de baas en zijn we in staat om weer terug te keren naar het nieuwe normaal. Een normaal waarin we onze klanten, stakeholders en collega’s weer ‘live’ ontvangen. Op naar een mooie toekomst.

 

Horst, Marco & Roland