Een duurzame start-up van groot formaat

Een duurzame start-up van groot formaat

Drie ondernemers die overtuigd zijn van hun eigen idee. Die alle details tot op de bodem uitzoeken, niets aan het toeval overlaten en elke stap die wordt genomen tot in de puntjes voorbereiden. Wat heeft de Jong & Laan buiten het verzorgen van de verplichte administratieve handelingen en het controleren van de jaarrekening dan nog te bieden? Veel!

Naast uitvoerende zaken, zoals ondersteuning bij het opstellen van de jaarrekening of het uitvoeren van de salarisadministratie, fungeren we als klankbord en adviseur. In de samenwerking prikkelen we elkaar om telkens een stap op de trede naar boven te zetten. Zo trekken we samen op als partners in vooruitgang.

Van verontreinigd staalafval een nieuwe hoogwaardige grondstof

Op het industrieterrein in Farmsum staat de imposante fabriek van Purified Metal Company (PMC). In eerste instantie geeft het gebouw, op de groene kleurvlakken na, je niet het idee dat het hier om een duurzame onderneming gaat, maar niets is minder waar.

In dit enorme complex wordt per dag circa vierhonderd ton aan vervuild staalschroot schoongemaakt en omgezet naar Purified Metal BlocksTM (PMBTM). Een schone, hoogwaardige grondstof, herbruikbaar als ‘nieuw’ staal voor de staal- en gieterij-industrie.

Besparing van CO2-uitstoot

Dit proces vraagt veel energie, maar ook daar is aan gedacht. De fabriek ligt direct naast een hoogspanningsverdeelstation en een groot zonnepark.

Het smelten van het staal, tot een temperatuur van meer dan 1.600 graden, gebeurt met een elektrische smeltoven in plaats van gas. En de vrijkomende rookgassen worden afgevoerd naar het reinigingssysteem en verlaten de fabriek als schone lucht.

Dit is dan ook de eerste compleet ‘gesloten’ staalfabriek in de wereld die gezuiverde schone lucht uitstoot.

“Iedere kilo geproduceerd PMB bespaart één kilo CO2 en voorkomt storten van gevaarlijk afval.”

Zo’n fabriek komt er niet zomaar. Het is een samenloop van kennis, kunde en doorzettingsvermogen van Jan Henk Wijma (foto), Bert Bult en Nathalie van de Poel. De drie staalindustrie-ondernemers in hart en nieren staken in 2011 de koppen bij elkaar. Al dat verontreinigde staal, daar moeten we iets mee doen. In de jaren die daarop volgden:

 • bundelden ze hun kennis en technieken;
 • werkten ze het technische plan uit;
 • vroegen ze het octrooi in Nederland, Europa en andere werelddelen aan;
 • zetten ze een financieringsmodel op.
Jonné de Kimpe
Jonné de Kimpe Partner
Expert in het verrichten van jaarrekeningcontroles
Mijn naam is Jonné de Kimpe en ben als externe accountant (RA/AA) verbonden aan de Jong & Laan en als docent aan Nyenrode Business University. Ik heb veel interesse in wat mensen en organisaties drijft. Vanuit die betrokken houding verricht ik samen met mijn collega’s onze jaarrekeningcontroles. De combinatie van theorie en praktijk blijft mij boeien!
Neem contact op

Het proces van metaal opschonen

 1. Ontvangen metaal wordt opgeknipt in kleine stukjes.
 2. De kleine stukjes worden in de oven verhit tot circa 1.550 graden.
 3. De afvalstoffen worden uit het vloeibare metaal gefilterd.
 4. Het schone metaal wordt in PMBTM geperst.
 5. De PMB’s worden gekoeld.
 6. Het product, schoon metaal, is gereed voor verkoop.

De eerste ter wereld

drie mensen bij groene plant

Toen de financiering van ruim 70 miljoen euro was geregeld, startte in 2019 de bouw van de fabriek en installatie van alle apparatuur. Het grote werk werd in 2020 afgerond en tot op de dag van vandaag voeren ze nog telkens verbeteringen door.

Bij alle stappen zitten de drie ondernemers boven op de processen en houden ze alle touwtjes stevig in handen. Niets wordt aan het toeval overgelaten.

De fabriek werd in de nazomer van 2020 door Koning Willem Alexander geopend. Nu worden de laatste puntjes worden op de i gezet en zal het productievolume het komende jaar groeien.

"Soms kom je met een advies en dan blijken ze er al van te hebben gehoord of zelfs al mee bezig te zijn."

“Dat is natuurlijk iets om trots op te zijn”, zegt senior assistent-accountant Leontine Telkamp. “Super boeiend om mee te maken hoe het opstarten van dit bedrijf verloopt, want meestal kom ik binnen bij bedrijven die al jaren bestaan. Hier adviseren we aan de voorkant over het optimaliseren van de bedrijfsprocessen, waardoor het direct in de praktijk kan worden neergezet”.

Lees verder onder de afbeelding.

Partner in vooruitgang

PMC is een klant die dus alles grondig onderzoekt en oppakt. “Dat is af en toe best uitdagend. Soms kom je met een advies en dan blijken ze er al van te hebben gehoord of zelfs al mee bezig te zijn. Die stap op de trap is dan al genomen, maar ook dan leveren we meerwaarde door die stap met elkaar te analyseren", aldus Jonné de Kimpe, externe accountant bij de Jong & Laan.

Het gebeurt dat ze over onderwerpen stevig discussiëren, maar altijd wel met de openheid om ervan te leren en beter van te worden.

 • Waar kan het proces beter worden ingericht, zodat het meer voordeel oplevert?
 • Wat is de beste manier om het te verwerken in het bedrijfsproces?
 • Is de genomen stap wel de juiste?

"Op die manier zetten we samen stappen omhoog”, zegt Jonné. Hij vervolgt zijn verhaal: “Dit was mijn eerste ‘eigen’ klant bij de Jong & Laan. Ik ben sinds september 2018 in dienst bij de Jong & Laan. Medio december kwam via ons algemene nummer een telefoontje uit de regio Rotterdam..."

"Of wij op korte termijn kennis konden maken met PMC, want ze waren op zoek naar een controlerend accountant. EY had hen in de jaren van aanloop ondersteund en dat doen ze op een aantal vlakken nog steeds. Maar omdat de westerse ondernemers naar het noordoosten trokken, wilden ze daar een accountantskantoor dat dichtbij en sterk vertegenwoordigd is in die regio." 

Proactieve advisering

mensen met helmen

Het team van de Jong & Laan dat naast Jonné en Leontine bestaat uit fiscalist Anique Mesken, teammanager personeel Stephan Belt en consultant personeel Ingrid van der Laan, ging aan de slag.

Vanuit verschillende kennisgebieden staat het team klaar om deze vooruitstrevende organisatie scherp te houden. Daarbij stellen we vooral kritische vragen.

 • Waarom loopt een proces anders dan gedacht?
 • Hoe benut je optimaal fiscale faciliteiten, zoals de Energie Investeringsaftrek (EIA) of Milieu Investeringsaftrek (MIA)?
 • Past deze investering op dit moment in het financiële plaatje?

Samen zorgen we voor een optimaal uitgangspunt om op voort te borduren.

CEO Jan Henk Wijma bevestigt: “De Jong & Laan voorziet ons proactief van advisering. Vaak bediscussiëren we de tips en als blijkt dat het nuttig is, zorgen we er met elkaar voor dat het in een mum van tijd is geïmplementeerd. Een ongoing proces waarbij we elkaar scherp houden."

Hij vervolgt: "Vanuit haar controlerende taak is de Jong & Laan heel nauwkeurig. Elk saldo moet kloppen en op de juiste manier aansluiten. Is dit niet het geval dan worden we daar strikt op gewezen. Dat is fijn, want daardoor weet ik dat zeker dat onze eigen cijfers en processen kloppen en zijn wij in staat ons goed te verantwoorden aan onze stakeholders.”

Lees verder onder de afbeelding.

Niet controleplichtig

Wettelijk gezien is PMC niet controleplichtig, maar dit is wel een afspraak met de aandeelhouders en commissarissen. Dat laat zien hoe professioneel deze start-up is ingericht.

Logisch, want de grond, bouwkosten, machines en werknemers brengen een behoorlijke investering en administratie met zich mee. De Jong & Laan zorgt naast de jaarrekeningcontrole voor de:  

 • salarisverwerking;
 • fiscaal advies;
 • boekhoudkundig advies;
 • advisering met betrekking tot procesbeheersing;
 • en advisering en ondersteuning bij subsidietrajecten.

Internationaal ondernemen

Jonné: “Het leuke aan deze klant is dat we de hele opbouw meekrijgen. Van een kavel op het industrieterrein in Farmsum tot nu een grote draaiende fabriek die een bijdrage levert aan een duurzamere maatschappij."

Hij vult aan: "Daarbij nemen deze drie ondernemers ruimschoots de tijd om alles zo goed mogelijk te doen. Toen ik binnenkwam was zelfs de hele administratie al uitgedacht. Hoe gaan we registreren, wie mag wat bepalen etc."

"Als de fabriek perfect loopt, ligt er al een optimale blauwdruk voor een vervolg."

Volgens Jonné acteren de ondernemers op hoog niveau. Ze hebben vooral bevestiging en een kritische blik van buiten nodig op de stappen die ze zetten en ondersteuning op gebieden waar ze moeten zijn. En komen ze tot de conclusie dat iets nader moet worden uitgezocht, dan worden er direct spijkers met koppen geslagen.

Nu deze ‘plant’ bijna volledig up-and-running is, kijkt iedereen al een beetje vooruit. "Als de fabriek perfect loopt, ligt er namelijk een optimale blauwdruk voor een vervolg. Wie weet is die volgende stap dan wel van internationale aard, want de ambitie van deze ondernemers is om wereldwijd te voorkomen dat vervuild staal onnodig op stortplaatsen belandt," aldus Jonné.

Wil jij ook jouw bedrijfsprocessen optimaliseren?

Plan vrijblijvend een gesprek met onze accountant. Jouw partner in vooruitgang.