MVO & Duurzaamheid verankert verder in de organisatie

De Jong & Laan heeft MVO & Duurzaamheid als één van de vijf ambities opgenomen in het strategisch plan. Daarmee geven we het onderwerp een belang in onze bedrijfsvoering. Dat vinden we voor onszelf niet alleen een punt van aandacht, ook voor onze klanten is het een belangrijk onderwerp.

MVO & Duurzaamheid

Het gezegde ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf’ geldt natuurlijk ook voor ons. Intern zien we de aandacht voor MVO & duurzaamheid terug in de beslissingen die we op verschillende gebieden nemen. Daarbij is met name duurzaamheid een belangrijke factor die telkens wordt afgewogen.

Denk aan veranderingen en keuzes die we maken met betrekking tot onze huisvesting en aanpassingen in ons wagenpark. Maar ook het toevoegen van bijvoorbeeld een leasefietsregeling wat een bijdrage levert aan de co2 reductie en ook goed is voor de vitaliteit van onze medewerkers. Of een verandering in ons traditionele kerstpakket. Dit jaar stond er niet standaard de geijkte grote doos vol lekkers en leuke gadgets klaar. Onze collega’s kregen de keus; het kerstpakket, een cadeaubon of het bedrag doneren aan een goed doel. 

Annemieke Stokvis
Annemieke Stokvis Manager kwaliteit & vaktechniek

ESG 

Mooie concrete acties, maar als we kritisch naar onze organisatie kijken zien we meer kansen om onszelf te verbeteren. Daarom troffen we in 2022 voorbereidingen voor een ESG-onderzoek binnen onze eigen organisatie. Met een werkgroep zijn er een zevental essentiële aandachtgebieden benoemd waar we doelstellingen richting 2025 en 2030 aan hangen.

En er werden voorbereidingen getroffen voor een carbon assessment. Deze meting wordt begin 2023 uitgevoerd. De uitkomsten samen met de geformuleerde aandachtgebieden geven ons inzicht in waar we staan en helpen ons gerichte vervolgstappen voor verbetermogelijkheden te formuleren

De 7 richtingen die voor ons belangrijk zijn: 

  1. Koolstofvoetafdruk beheer. 

  2. Compliance & risico management 

  3. Corporate (goede doelen)donaties 

  4. Data beveiliging & customer privacy 

  5. Diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit 

  6. Betrokkenheid medewerkers & welzijn 

  7. Integratie ESG-strategie 

MVO

Deze ambitie is overigens tweeledig. Het is een samenstelling van MVO & Duurzaamheid. Dus behalve zaken als het beperken van uitstoot en besparen op energie, kijken we ook naar een toegevoegde waarde voor de maatschappij. Mensen vooruithelpen. In dat kader ondersteunden we in 2022 bijvoorbeeld de Special Olympics. Niet alleen door een bijdrage te doen, maar ook door samen de schouders eronder te zetten. Met een team van de Jong & Laan vrijwilligers brachten we de lunch voor de sporters en hun begeleiders rond.