Oog voor duur­zaam­heid van onze klan­ten

Niet alleen voor onze eigen organisatie vinden we MVO en duurzaamheid een belangrijk onderwerp. Het is ook van belang voor een duurzaam voortbestaan van onze klanten. Daarom is MVO en duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt tijdens klantgesprekken en inmiddels ook opgenomen als onderwerp in ons klantacceptatieproces.  

Klant­ac­cep­ta­tie­pro­ces

In dat klantacceptatieproces komen vragen aan de orde waarmee we de duurzaamheidsaanpak van een voor ons potentiële klant in kaart brengen. Het is geen strenge keuring, maar maakt wel de kansen en bedreigingen voor de klant inzichtelijk. Bovendien maakt het voor ons duidelijk waar wij in onze advisering op moeten letten.

Zo valt er vaak nog veel te verbeteren bij het productieproces of de kennis rondom de grondstoffen die een klant gebruikt. Houden ze rekening met de herkomst van de grondstoffen, op welke wijze ze (duurzaam) worden geproduceerd of worden vervoerd naar de organisatie van onze klant? Daarbij is er niet alleen aandacht voor duurzaamheid, maar wordt ook gekeken naar de MVO-achtergrond.

Heeft de leverancier bijvoorbeeld banden met wapenleveranciers of let hij op de naleving van de mensenrechten? Dat maakt dat we gericht gaan adviseren op verbeterpunten en in sommige gevallen zelfs afwegen of een potentiële klant wel bij ons past. 

Goede voorbereiding

Door dit op deze manier al op te nemen in onze werkprocessen en adviesgesprekken, bereiden we onze klanten en onszelf voor op de wettelijke verplichte rapportering over MVO & duurzaamheid. De verplichting gaat in op 1 januari 2024, waarbij de eerste verslaglegging over 2025 plaats gaat vinden. 

CSRD

Om als organisatie onze klanten optimaal op het vlak van Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) te ondersteunen, verdiept een projectteam met collega’s als Harry Wanningen, Douwe Bangma en Valerie de Groot zich in de materie. Zij worden opgeleid, bekijken de mogelijkheden om ons werkproces optimaal in te richten en brengen collega’s op de hoogte van de laatste informatie. Dat doen ze bijvoorbeeld door presentaties tijdens interne cursussen en tijdens klantseminars. 

Wil je meer weten over onze duurzaamheidsaanpak of het klantacceptatieproces? Neem gerust contact op.

MVO & Duurzaamheid verankert verder in de organisatie

De Jong & Laan heeft MVO & Duurzaamheid als één van de vijf ambities opgenomen in het strategisch plan. Daarmee geven we het onderwerp een belang in onze bedrijfsvoering. Dat vinden we voor onszelf niet alleen een punt van aandacht, ook voor onze klanten is het een belangrijk onderwerp. 

Lees meer